Allmän kurs - gymnasienivå

Tre personer utomhus i blåsten. Två personer har solglasögon.

Allmän kurs på folkhögskolan är främst till för dig som saknar fullständig gymnasieutbildning och vill uppnå grundläggande behörighet till yrkeshögskola och/eller högskola.

På allmän – gymnasienivå läser du en kombination av behörighetsgivande ämnen och spännande profilämnen, där båda delarna är lika viktiga. Hur länge du behöver läsa avgörs av hur mycket studier och arbetslivserfarenhet du har med dig sedan innan.

 


På vår allmänna kurs arbetar vi mycket i grupp. Istället för att fokusera på att läsa in kunskaper och göra prov, vill vi arbeta med att i samtal lära av varandra. Lärarna ansvarar för att du får möjlighet att tillägna dig nya kunskaper, och de redskap du behöver för att studera vidare. Men det är du och de andra deltagarna som tillsammans driver arbetet framåt genom att använda era erfarenheter, ert intresse och er nyfikenhet.

Förutom ämneskunskaper får du lära dig att arbeta tillsammans med andra, att hantera konflikter, att ge och ta konstruktiv feedback, och att redovisa dina kunskaper på många olika sätt. Vi arbetar inte bara med text, utan även med konstnärliga uttrycksformer.

Eftersom klasserna är små och det finns mycket tid för varje ämne finns det möjlighet för dig att få mycket stöttning i skolarbetet, både av lärare och dina studiekamrater. Skolan har också en specialpedagog som kan erbjuda extra stöd till dig som till exempel har läs- och skrivsvårigheter eller behöver hjälp med att planera dina studier. Så om du har viljan att anstränga dig för att klara dina studier har du alla möjligheter här!

En dag i veckan läser du en profil som har en praktisk och/eller estetisk inriktning. Här får du utveckla dig själv, din kreativitet och din reflektionsförmåga. Du väljer profil utifrån ditt intresse.

Nyfiken? Kontakta oss, så berättar vi mer. Du är också välkommen på studiebesök, där du får träffa våra lärare och ambassadörer, och vara med på lektionerna en dag.

Profil: (En dag i veckan)

Klicka nedan för mer information om respektive profil:

Att bli behörig till högskola och yrkeshögskola genom allmän kurs

Läs mer om hur du kan bli behörig till högskola och yrkeshögskola genom allmän kurs här: https://www.folkhogskola.nu/om-folkhogskola/sa-funkar-folkhogskola/behorigheter/

På Fristads folkhögskola erbjuder vi de 7 resp 10 behörigheterna som krävs för grundläggande högskolebehörighet, det vill säga kunskaper som motsvarar Svenska eller Svenska som andraspråk 1, 2 och 3, Engelska 5 och 6, Matematik 1b, Naturkunskap 1a1, Samhällskunskap 1a1, Historia 1a1 och Religionskunskap 1.
Utöver den grundläggande behörigheten kan man hos oss få särskilda behörigheter i Naturkunskap 1a2 och 2, Matematik 2b, Historia 1a2 och Samhällskunskap 1a2. Dessa ger tillträde till fler högskoleutbildningar.

En allmän kurs på folkhögskolan består dock av så mer än bara dessa behörigheter, och du som deltagare behöver ha genomfört kursens alla delar (t ex profilen, gemensamma aktiviteter mm) för att kunna uppnå omfattningskravet för yrkeshögskole- eller högskolestudier.


Ansökningsperioder, ansökan och behörighetskrav

Ansökningsperioder och kursstarter

Allmän kurs gymnasienivå har två kursstarter: augusti och januari. För start i augusti behöver ansökan registreras senast den 30:e april. Då får du besked om antagning vid midsommar. För kursstart i januari behöver ansökan registreras senast i mitten på november och besked om antagning kommer då i mitten av december.

Beroende på söktryck kan vi komma att öppna upp för sena ansökningar efter ordinarie ansökningsperiod. Sena ansökningar hanterar vi så snart vi kan, och eventuellt antagningsbesked kan komma nära inpå kursstart. Om du gör en sen ansökan, kan vi inte garantera att vi hinner genomföra hela antagningsprocessen, och du behöver eventuellt vänta till nästa kursstart.

Ansökan & antagning

Ansökan gör du i skolans digitala ansökningsformulär i Schoolsoft. Till ansökan ska du ladda upp betyg från tidigare studier (se behörighetskrav) och ett personligt brev, där du berättar lite om dig själv, varför du vill gå på skolan och dina tankar kring framtiden. Betyg och personligt brev är viktiga dokument för att vi ska kunna handlägga din ansökan.  

De som utifrån sin ansökan och sitt personliga brev bedömts lämpliga, bjuds in till ett personligt samtal. Efter samtalet görs en samlad bedömning som ligger till grund för den slutgiltiga antagningen. Vid antagning till allmän kurs prioriteras följande sökande: 

* Sökande som redan studerar vid någon av skolans kurser och som fullföljt studierna enligt studieplan. 
* Sökande som inte slutfört grundskole- och/eller gymnasiestudier. 
* Sökande som har behov av det sammanhang och den pedagogik som folkhögskolan erbjuder. 

Behörighetskrav

För att påbörja allmän kurs på gymnasienivå behövs:
* minst godkänt i svenska eller svenska som andraspråk på grundskolenivå
* minst godkänt i engelska på grundskolenivå

Du har bättre förutsättningar att klara kursen om du även har minst godkänt i samhällskunskap och matematik på grundskolenivå, men det är inget krav.

Ladda upp betyg från grundskolan eller grundläggande vuxenutbildningen alt behörighetsintyg från folkhögskolan. Om du har läst på gymnasienivå, ladda även upp dessa betyg eller intyg. Betyg från särskolan ger inte behörighet att söka till allmän kurs grundskole- eller gymnasienivå.

Studietakt

Helfart


Kostnader per termin och studietakt

Kostnader 
Själva utbildningen är kostnadsfri och studiemedelsberättigande. Som vuxenstuderande förväntas man dock generellt själv köpa sin litteratur och anteckningsmaterial m.m. På Fristads folkhögskola tillhandahåller skolan en del av det mot en serviceavgift. För aktuell kostnad se För Studerande/Kostnader

Utöver serviceavgiften kan kostnader för studiebesök (resor dit och eventuella entréavgifter) tillkomma.

Studietakt
Kursen ges på helfart.


Kurstider - Allmän Gymnasienivå

Gäller för både Fjärr och de som går på plats i Fristad 

Kurstider läsåret 2023/2024:

 • Höstterminen 2023: mån 21/8 - ons 20/12
  Höstlov vecka 44 (30/10 - 3/11)
 • Vårterminen 2024: mån 8/1 - fre 31/5
  Sportlov vecka 7 (12-16/2)

  Påsklov vecka 14 (2-5/4)
  Kristi Himmelsfärdslov (9-10/5)

 • Kurstider läsåret 2024/2025:

  • Höstterminen 2024: mån 19/8 - ons 18/12
   Höstlov vecka 44 (28/10 - 1/11)
  • Vårterminen 2025: tis 7/1 - ons 28/5
   Sportlov vecka 7 (10-14/2)

   Påsklov vecka 16 (14-17/4)


Kursplan - Allmän kurs Gymnasienivå


Kontaktperson gymnasienivå

Fredrik Ekman

Lärare, folkhögskola

Telefonnummer

Simon Gottfridsson

Lärare, folkhögskola

Telefonnummer