Lonja Nimbs, Kurator

Kurator Lonja Nimbs

Alla upplever vi tillfällen i livet då vi behöver prata med någon för att få stöd eller råd med det som känns svårt. Det är mycket vanligt.

Det kan vara att man har det jobbigt hemma, i skolan, på arbetsplatsen eller på fritiden. 
- Att man har svårt att bryta gamla mönster, lider av depression eller har något trauma underliggande sedan barndomen. 

Min roll som kurator är att finnas till för dig när du behöver hjälp, stöd eller råd. Som ett stöd för dig så att du kan klara dina studier. 
Samtalen kan vara: 

  • Stödjande
  • Insiktsskapande
  • Motiverande
  • Problemlösande
  • Krisbearbetande

En kurator har tystnadsplikt, vilket innebär att du alltid kan tala med en kurator i förtroende. 

Du når mig lättast via teams, mobilen eller mejl.

Lonja Nimbs

Kurator

Telefonnummer