Historik

Fristads folkhögskola är belägen på anrika Frista' he', ett gammalt exercisfält i Fristads samhälle, cirka 12 km norr om Borås.

En anrik skola  

Sveriges fick sin första folkhögskola 1868. Inte så långt efter, i november 1879, öppnades Elfsborgs läns första folkhögskola i byn Liared utanför Ulricehamn. Den första kursen hade 18 manliga elever. Skolans grundare och förste föreståndare Henrik Spaak skrev i sin redogörelse för verksamheten under det första läsåret: 

"Den 10 november öppnades Elfsborgs läns första folkhögskola, dervid jag inledde min undervisning med några till lärjungarne ställda råd och förmaningar... 

Meningen med deras undervisning här vore den, att de efter här genomgången kurs skulle med större ifver och riktade med något vidsträktare insigter återgå till deras förutvarande verksamhet och i densamma söka inlägga de erfarenhetsrön och kunskaper, som de här genom träget arbete och god uppmärksamhet kunnat förvärfva sig." 

Landstinget beslöt anslå 1.000 kronor till undvervisningsmateriel. 1880 i maj började den första kvinnliga sommarkursen med 17 elever. 

Under sina första 44 år flyttade den från Liared till Fänneslunda, vidare till Vänersborg och sedan till Herrljunga. Till slut hittade den hem i Fristad 1923 och döptes då om till Fristads folkhögskola.