Yrkesbiodling och dess biprodukter, fördjupning

Hanterar minibikupor

Nu finns det möjlighet att fördjupa dina kunskaper inom yrkesbiodling ytterligare! Ca vart tredje år kommer Fristads folkhögskola att erbjuda en påbyggnadsutbildning för redan yrkesverksamma biodlingsföretagare. Första omgången planeras att starta i slutet av januari 2025. Det blir ett uppehåll i kursen under juni månad när det är som mest intensivt i bigårdarna.

Kursen ger dig redskapen för att förbättra förutsättningarna för ditt företag. Du får fördjupa dina teoretiska och praktiska kunskaper inom yrkesbiodling. Deltagarnas egna erfarenheter är en viktig resurs i kursen, så mycket utrymme ges för erfarenhetsutbyte både när teori ska kopplas till verkligheten och i det praktiska arbetet i bigården. Om det är möjligt med tanke på avståndet och intresse finns, gör vi studiebesök i varandras företag för att få tips och idéer av varandra. 

Skolan strävar efter att kursinnehållet anpassas efter deltagarnas behov, så deltagarna får önska fördjupningsområden i samband med ansökan. Under våren och sommaren 2025 ses kursplanen och -upplägget över ytterligare utifrån samtal med olika biodlingsföretagare. Exempel på möjliga fördjupningsområden är: rationell biodling, pollinering och växtkännedom, produktutveckling, juridik, livsmedelshantering, ekonomi och bokföring, bihälsa, drottningodling och avel samt marknadsföring. När det gäller föreläsningar vill vi vidga perspektivet och även ta in några internationella experter som kan bidra med nya infallsvinklar. Därför är det viktigt att kursdeltagarna har tillräckliga engelskkunskaper för att kunna ta till sig föreläsningar på engelska.  

En uppdaterad kursplan kommer att finnas här senast inför starten av ansökningsperioden.  

Ansökningsperiod, ansökan och behörighetskrav

Ansökningsperiod

Ansökningsperioden inför 2025 års yrkesbiodlarutbildning fördjupning startar den 23 september 2024 kl. 09.00 och avslutas den 21 oktober 2024 kl. 09.00.  Intervjuer sker under oktober månad fram till slutet av november. Vid för få ansökningar under ordinarie ansökningsperiod kan skolan öppna upp för sen ansökan.

Ansökan & antagning inför kursstart vecka 5 2025

Ansökan görs på skolans digitala ansökningsblankett. Till ansökan ska du bifoga ett personligt brev där du tydligt beskriver din yrkesbiodlingserfarenhet, ditt företags nuläge och förväntade utveckling samt dina mål med att gå kursen. Du ska också bifoga ett kursintyg från yrkesbiodlarutbildning på grundnivå eller motsvarande. Har du inte gått en formell utbildning, bifoga istället ett dokument med kontaktuppgifter till en referensperson som kan uttala sig om dina kunskaper inom yrkesbiodling, men som inte är släkt eller vän. 

Den som utifrån sin ansökan och sitt personliga brev har bedömts lämplig, bjuds in till ett personligt samtal. Dessa sker löpande under oktober och början av november månad. Efter samtalet görs en samlad bedömning som ligger till grund för den slutgiltiga antagningen. Senast i början av november får den som varit på intervju ett besked i Schoolsoft – antagen, reserv eller ej antagen. För detaljerade antagningskriter läs Antagningskriterier Yrkesbiodling fördjupning.pdf. 

Behörighetskrav

Du ska fylla minst 18 år det året kursen startar och minst ha avslutad grundskoleutbildning. Dessutom krävs att du:

 • ska kunna göra dig förstådd på svenska i tal och skrift.
 • har tillräckliga kunskaper i engelska för att kunna följa föreläsningar och ställa frågor på engelska.
 • har en genomförd yrkesbiodlarutbildning på grundnivå. Saknar du däremot formell utbildning kan motsvarande kunskaper i kombination med att du aktivt har drivit ett biodlingsföretag i minst 3 år anses vara likvärdigt.

Förutsättningar

För att du som deltagare ska kunna tillgodogöra dig utbildningen behöver nedanstående förutsättningar finnas:

 • Du måste ha ett aktivt biodlingsföretag.
 • Du behöver ha tillgång till internet samt en dator eller surfplatta.
 • Du behöver kunna delta på lektionerna varje vecka.

 


Kostnader, studietakt och närvaro

Kostnader 

Själva utbildningen är kostnadsfri och studiemedelsberättigande. 
Du betalar en serviceavgift per termin. 2024 ligger den på 2700 kr, men den kan komma att höjas inför 2025.

Serviceavgiften ger dig: 

 • kaffe/te och frukt på förmiddagen, lunch, eftermiddagsfika och kvällsmat vid de skolförlagda träffarna 
 • visst material samt kopior 
 • tillgång till Office 365 
 • olycksfallsförsäkring som gäller dygnet runt under resp termin. 

Kostnader för resor till gruppträffarna och i samband med studiebesök tillkommer. Det kan bli aktuellt med övernattning vid gruppträffarna, särskilt för kursmoment på annan plats än Fristads folkhögskola. 

Studietakt och närvaro 

Kursen är på halvfart. Gruppen träffas på skolan för gemensam undervisning under 3 sammanhängande dagar vid ett antal tillfällen (exakt antal träffar meddelas när ansökan öppnar). Övriga veckor studerar man hemifrån, då är det digitala lektioner på lärplattformen Teams onsdag lunch till fredag eftermiddag. 

Som deltagare ska du delta aktivt varje vecka på de schemalagda tiderna och de fysiska träffarna är som nämnt tidigare obligatoriska. Folkhögskolepedagogiken bygger mycket på erfarenhetsutbyte, dialog och det gemensamma lärande

 


Kurstider - Yrkesbiodlare fördjupning

Kurstider läsåret 2025: 

 • Vårterminen 2025: mån 27/1 - fre 30/5

  Första maj lov 1-2/5
  Sommarlov v 23-26 (2-27/6)

 • Höstterminen 2025: mån 30/6 - fre 21/11
  Höstlov  29-31/10
 • Platsförlagda träffar onsdag lunch till fredag lunch.
  Vilka veckor det blir är ej fastställt ännu.

Kursplan - Yrkesbiodling fördjupning

Kursplan Yrkesbiodling fördjupning - Håller på att uppdateras


Övernattning under de platsförlagda träffarna

Det finns möjlighet att boka rum på skolans internat i mån av plats. Bokning sker inför varje tillfälle. En natt med frukost kostar från och med januari 2024 320kr. I priset ingår ej lakan och handduk. Lakan och handduk kan däremot hyras för 125 kr per paket.

Boka genom att mejla konferensansvarig på fristads.folkhogskola.konferens@vgregion.se eller ring 033- 23 68 06.


Kontaktpersoner Yrkesbiodling

Kontaktpersoner

Frågor?
Helena Ring Johansson
Telefon: 0721413791
helrin@vgrfolkhogskolor.se