Yrkesbiodling och dess biprodukter, fördjupning

Hanterar minibikupor

Nu finns det möjlighet att fördjupa dina kunskaper inom yrkesbiodling ytterligare! Ca vart tredje år kommer Fristads folkhögskola att erbjuda en påbyggnadsutbildning för redan yrkesverksamma biodlingsföretagare. Första omgången var planerad att starta i slutet av februari 2024.  Pga för få ansökningar är den inställd och vi satsar på start februari 2025 istället.

Målet är att deltagaren fördjupar sina kunskaper inom yrkesbiodling - både teoretiskt och praktiskt - och därmed förbättrar sina förutsättningar att driva sitt biodlingsföretag med framgång. Olika juridiska aspekter löper som en röd tråd genom kursen. Deltagarnas egna erfarenheter är en viktig resurs i kursen, så mycket utrymme ges för erfarenhetsutbyte både när teori ska kopplas till verkligheten och i det praktiska arbetet i bigården. Vi gör också studiebesök hos varandra i de företag som finns representerade i gruppen för att få tips och idéer av varandra.

Skolan eftersträvar att kursens innehåll ska anpassas utifrån deltagarnas behov, så deltagarna får önska fördjupningsområden i samband med ansökan. Nedanstående kunskapsområden har redan efterfrågats, men utgör endast en ram för kursen:

 • Pollinering & växtkännedom
 • Bihälsa i praktiken
 • Drottningodling & avel, fördjupning
 • Rationell biodling
 • Produktutveckling
 • Livsmedelshantering
 • Ekonomi & bokföring
 • Juridik
 • Marknadsföring & sociala medier

När det gäller föreläsningar vill vi vidga perspektivet och även ta in några internationella experter som kan bidra med nya infallsvinklar. Därför är det viktigt att kursdeltagarna har tillräckliga engelskkunskaper för att kunna ta till sig föreläsningar på engelska. 

Ansökningsperiod, ansökan och behörighetskrav

Ansökningsperiod

Ansökningsperioden inför 2025 års yrkesbiodlarutbildning fördjupning startar den 2024 23 september kl. 09.00 och avslutas kl. 09.00 den 21 oktober 2024.  Intervjuer sker under oktober månad fram till slutet av november. Vid för få ansökningar under ordinarie ansökningsperiod kan skolan öppna upp för sen ansökan.

Ansökan & antagning inför kursstart vecka 9 2024

Ansökan görs på skolans digitala ansökningsblankett. Till ansökan ska du bifoga ett personligt brev där du tydligt beskriver din yrkesbiodlingserfarenhet, ditt företags nuläge och förväntade utveckling samt dina mål med att gå kursen. Du ska också bifoga ett kursintyg från yrkesbiodlarutbildning på grundnivå eller motsvarande. Har du inte gått en formell utbildning, bifoga istället ett dokument med kontaktuppgifter till en referensperson som kan uttala sig om dina kunskaper inom yrkesbiodling, men som inte är släkt eller vän. 

Den som utifrån sin ansökan och sitt personliga brev har bedömts lämplig, bjuds in till ett personligt samtal. Dessa sker löpande under oktober och början av november månad. Efter samtalet görs en samlad bedömning som ligger till grund för den slutgiltiga antagningen. Senast i början av november får den som varit på intervju ett besked i Schoolsoft – antagen, reserv eller ej antagen. För detaljerade antagningskriter läs Antagningskriterier Yrkesbiodling fördjupning.pdf. 

Behörighetskrav

Du ska fylla minst 18 år det året kursen startar och minst ha avslutad grundskoleutbildning. Dessutom krävs att du:

 • ska kunna göra dig förstådd på svenska i tal och skrift.
 • har tillräckliga kunskaper i engelska för att kunna följa föreläsningar och ställa frågor på engelska.
 • har en genomförd yrkesbiodlarutbildning på grundnivå. Saknar du däremot formell utbildning kan motsvarande kunskaper i kombination med att du aktivt har drivit ett biodlingsföretag i minst 3 år anses vara likvärdigt.

Förutsättningar

För att du som deltagare ska kunna tillgodogöra dig utbildningen behöver nedanstående förutsättningar finnas:

 • Du måste ha ett aktivt biodlingsföretag.
 • Du behöver ha tillgång till internet samt en dator eller surfplatta.
 • Du behöver kunna delta på lektionerna varje vecka.

 


Kostnader, studietakt och närvaro

Kostnader 

Själva utbildningen är kostnadsfri och studiemedelsberättigande. 
Du betalar också en serviceavgift på 2700 kr per termin. 

Serviceavgiften ger dig: 

 • kaffe/te och frukt på förmiddagen, lunch, eftermiddagsfika och kvällsmat vid de skolförlagda träffarna 
 • visst material samt kopior 
 • tillgång till Office 365 
 • olycksfallsförsäkring som gäller dygnet runt under resp termin. 

Kostnader för resor till gruppträffarna och i samband med studiebesök tillkommer. Det kan bli aktuellt med övernattning vid gruppträffarna, särskilt för kursmoment på annan plats än Fristads folkhögskola. 

Studietakt och närvaro 

Kursen är på halvfart. Gruppen träffas 3 sammanhängande dagar per månad för gemensam undervisning (sammanlagt 10 träffar under kursen); övriga veckor studerar man på distans. Då är det digitala lektioner på lärplattformen Teams onsdag lunch till fredag eftermiddag. 

Som deltagare ska du delta aktivt varje vecka på de schemalagda tiderna och de fysiska träffarna är som nämnt tidigare obligatoriska. Folkhögskolepedagogiken bygger mycket på erfarenhetsutbyte, dialog och det gemensamma lärandet. 


Yrkesbiodling fördjupning - kursplan


Kurstider - Yrkesbiodlare fördjupning

Kurstider läsåret 2024: 

 • Vårterminen 2024: mån 26/2 - fre 28/6

  Kristi Himmelsfärdslov 9-10/5
  Sommarlov v 24-25 (10-21/6)

 • Höstterminen 2024: mån 1/7 - fre 24/11
  Höstlov  30/10-1/11
 • Platsförlagda träffar onsdag lunch till fredag lunch följande veckor:
  v9, 12, 16, 20, 24, 28, 33, 38, 42, 47
  • vecka 9: 28/2-1/3 
  • vecka 12: 20-22/3 
  • vecka 16: 17-19/4 
  • vecka 20: 15-17/5 
  • vecka 24: 12-14/6 
  • vecka 28: 10-12/7 
  • vecka 33: 14-16/8 
  • vecka 38: 18-20/9 
  • vecka 42: 16-18/10 
  • vecka 47: 20-22/11 

Övernattning under de platsförlagda träffarna

Det finns möjlighet att boka rum på skolans internat i mån av plats. Bokning sker inför varje tillfälle. En övernattning med frukost kostar 285 kr. I priset ingår ej lakan och handduk. Lakan och handduk kan däremot hyras för 125 kr per paket.

Boka genom att mejla konferensansvarig på fristads.folkhogskola.konferens@vgregion.se eller ring 033- 23 68 06.


Kontaktpersoner Yrkesbiodling

Kontaktpersoner

Frågor?
Helena Ring Johansson
Telefon: 0721413791
helrin@vgrfolkhogskolor.se