Växa

Deltagare som samarbetar ute på träplankor


Informationsvideo version 2024

Välkommen att söka till Växa!

Är du intresserad av att börja på Växa eller vill veta mer om utbildningen? Hör av dig, så hittar vi en tid för samtal och/eller besök på skolan!

Vår VÄXA-kurs passar dig som gått i anpassad grundskola/gymnasieskola (tidigare kallad särskola) eller fått extra stöd i skolan.

 • Växas målsättning är att du ska kunna växa som människa i en trygg gemenskap.

På VÄXA lär vi genom att använda flera olika sinnen och förmågor. Vi vistas i naturen, skapar i olika material, filmar, sjunger och spelar musik. Vi bakar, promenerar, och lär oss om vår vardag, oss själva och vår omvärld.  

Gemenskap och kamratskap i gruppen är viktigt. Vi strävar efter att ingå i den större gemenskapen på skolan, genom möten med deltagare från andra klasser.

Vi anpassar aktiviteter och ämnesinnehåll efter gruppens gemensamma intressen och behov, vi gör gärna studiebesök och resor.

Under lektionerna finns en pedagog och två assistenter. Assistenterna finns med under hela skoldagen, även under måltider och raster.  

Kursen är på två år, måndag – fredag. Skolan har möjlighet att erbjuda ett tredje år vid behov.  

Exempel på kursens ämnen:

 • Musik
 • Skapande
 • Film
 • Friluftsliv
 • Digitala verktyg
 • Friskvård
 • Livskunskap
 • Världen och vi

Vill du veta mer om skolan och VÄXA, så ta kontakt med personen under rubriken Kontaktperson Växa.

Välkommen till VÄXA!  

Ansökningsperioder, ansökan och förkunskapskrav Växa

Ansökningsperiod
Växa har främst kursstart i augusti. Ansöker du under vårterminen för start i augusti behöver du skicka in din ansökan innan den 30:e april, för att få besked om antagning senaste i slutet av juni. För ansökan som görs senare kan besked om antagning komma i augusti. Ansöker du under hösten med start i januari behöver ansökan vara inne senast tre veckor innan jul för att få besked innan jul.

Ansökan & antagning
Vi vill att du besöker skolan och får samtala med skolans pedagogiska personal i samband med att du ansöker till skolan. Kontaktuppgift till pedagog finns längre ned på sidan. Ansökan görs på skolans digitala ansökningsblankett.

Om du söker till oss för första gången antas du till Växa introduktion. Det innebär att de första nio veckorna på kursen är introduktionsveckor. Efter introduktionsveckorna gör vi en avstämning med dig. Om både skolan och du som deltagare anser att skolgången fungerar bra hjälper vi dig att ansöka till en ordinarie plats på Växa efter introduktionsperioden. Efter introduktionen blir du antagen till två läsår, d.v.s. innevarande läsår plus nästkommande läsår. 

Detaljerade antagningskriterier finner du här: Antagningskriterier Växa.pdf

Förkunskaper
För att gå VÄXA-kursen bör du kunna läsa och skriva med lite stöd.

Intyg efter avslutad kurs
Under förutsättning att du har klarat kursens alla delar får du ett intyg vid kursavslut.


Kurstider - Växa

Kurstider läsåret 2023/2024:

 • Höstterminen 2023: mån 21/8 - ons 20/12
  Höstlov vecka 44 (30/10 - 3/11)
 • Vårterminen 2024: mån 8/1 - fre 31/5
  Sportlov vecka 7 (12-16/2)

  Påsklov vecka 14 (2-5/4)
  Kristi Himmelsfärdslov (9-10/5)

 • Kurstider läsåret 2024/2025:

  • Höstterminen 2024: mån 19/8 - ons 18/12
   Höstlov vecka 44 (28/10 - 1/11)
  • Vårterminen 2025: tis 7/1 - ons 28/5
   Sportlov vecka 7 (10-14/2)

   Påsklov vecka 16 (14-17/4)


Kostnader per termin och studietakt - Växa

Kostnader 
Själva utbildningen är kostnadsfri och studiemedelsberättigande. Som vuxenstuderande förväntas man dock generellt själv köpa sin litteratur och anteckningsmaterial m.m. Folkhögskolan tar ut en serviceavgift som för heltidsstudier på Växa innebär 1700 kr per termin. Varje vårterminen åker klassen på en gemensam skolresa. Deltagarna samlar själva in pengar till skolresan under läsåret genom olika aktviteter men en eventuell kostnad på max 500 kronor kan tillkomma. 

Serviceavgiften ger dig:

 • tillgång till Office 365
 • visst studiematerial och kopior
 • förmiddagsfika varje skoldag
 • några festliga måltider under kurstiden
 • olycksfallsförsäkring

samt

 • studiebesök
 • material i de estetiska ämnena

Studietakt

Kursen ges på helfart.


Kursplan - Växa


Kontaktperson Växa

Anna Andersson

Lärare/folkh sem

Telefonnummer

Kontor: 033 - 23 68 00