Skolledning


Inka Horstmann

Rektor
Ansvarig för allmän kurs
inka.horstmann@vgregion.se
033-23 68 01

Anette Rosin
Biträdande rektor
Ansvarig för särskild kurs, marknadsföring, kulturkvällar
anette.rosin@vgregion.se
033-23 68 02

Yvonne Gunnervald Forsström
Enhetschef service
Ansvarig för administration, kök och städ, vaktmästeri
yvonne.g.forsstrom@vgregion.se
033-23 68 06, 0738-33 21 58

Pasi Sneck
Samordnare SFI/Etablering
pasi.sneck@vgregion.se
mobil: 0700-825144

Senast uppdaterad: 2018-03-01 08:15