Skolledning

Porträtt på Inka Horstmann och Yvonne G Forsström

Inka Horstmann
Rektor
Ansvarig för Allmän kurs, Undersköterskeutbildningen och Yrkesbiodlarutbildningen
inka.horstmann@vgregion.se
033-23 68 01, 0700-824867

Yvonne Gunnervald Forsström
Biträdande rektor
Ansvarig för Trädgårdsutbildningen, Vävkurserna och Växa samt serviceteamet (administration, kök och städ, vaktmästeri)
yvonne.g.forsstrom@vgregion.se
033-23 68 06, 0738-33 21 58