Att studera på folkhögskola

Att läsa på folkhögskolan kan skilja sig från vad du är van vid från tidigare skolor. Lärarledda lektioner varvas med temastudier, samtal och diskussioner, studiebesök och enskilda inlämningsuppgifter. Upplägget är en blandning mellan undervisning i grupp och individuellt arbete, där pedagogerna hjälper dig att hitta ett lämpligt sätt att ta dig an studierna.

Gemensamma Aktiviteter

Ett par gånger under läsåret har vi skolgemensamma temadagar, som t ex friskvårdsdag, internationella dagen och deltagarnas dag. Då får du träffa deltagare från andra kurser och prova på nya, spännande saker. Ibland blir det också gemensamma föreläsningar, konserter eller teater för alla deltagare på skolan. Deltagarna är med och påverkar innehållet på temadagarna och gemensamma möten – så vad det blir hänger på vad du vill!

Jul- och sommaravslutningar på skolan brukar vara fina och uppskattade. Tanken är att programmet ska bli så deltagarstyrt som bara möjligt, med deltagare som konferencierer och uppträdande.

Det händer även roliga saker efter lektionernas slut: skolans gym, träningslokaler och bastu står öppna och deltagare tränar tillsammans.


Närvaron är viktig

Varje individ behövs för att lärandet ska bli så bra som möjligt. Du är viktig, du räknas och har mycket att bidra med – och därför behövs du här varje dag, både för din egen och alla andras skull! På köpet får du en härlig känsla av gemenskap och nya vänner.


Fritt och frivilligt

Alla deltagare på en folkhögskola har fattat ett frivilligt beslut – de har valt att satsa på sig själva, har valt att lära sig mera. Olikt andra skolformer styrs inte folkhögskolan lika hårt av föreskrifter, kursplaner och regler. De som ska styra på folkhögskolan är deltagarna själva – och det innebär att samma kurs ena året inte är lik samma kurs nästa år. Allting beror ju på vad deltagarna vill. Vilka arbetsformer gillar just den här gruppen? Vilka ämnen tycker just ni är intressanta? Vilka studiebesök vill ni göra? Om du nästan känner dig nervös inför all denna frihet nu – var lugn! Lärarna hjälper till med att sätta ramarna, och stöttar er i processen! Men tanken med friheten är att det blir mer motiverande att lära sig när man själv får styra.