100 år på Heden

För 100 år sedan flyttade folkhögskolan in på Fristad Hed strax utanför Borås. Själva skolan är faktiskt ännu mycket äldre än så. Den grundades redan 1879 i byn Liared utanför Ulricehamn och är en av Sveriges äldsta folkhögskolor! Under sina första 44 år flyttade den från Liared till Fänneslunda, vidare till Vänersborg och sedan till Herrljunga. Till slut hittade den hem i Fristad på f d regementsområdet. Det var första gången som skolan hade stora, ändamålsenliga och framförallt egna lokaler.

”Det var en stor dag för oss elever, 41 i folkhögskolan och 8 i lantmannaskolan, vid uppropet den 8 november 1923, då skolans läsår i Fristad tog sin början”, minns eleven Josef Tunerstedt i en jubileumsskrift.

Den 17 november 1923 hölls en högtidlig invigning där länshövding Axel von Sneidern och representanter för landsting, hushållningssällskap, regemente, kommun och kyrka deltog – och eleverna, förstås. Det hölls tal och bjöds på sång i den flaggprydda och blomstersmyckade högtidssalen, en upplevelse som eleverna sent skulle glömma.

Inför invigningen hade eleverna fått hjälpa till med att plana ut stora jordhögar framför det nybyggda skolhuset – med inlånade spadar! Josef berättar att ”det var friska och starka bondpojkar som kunde hantera spaden”, så arbetet gick raskt undan.

Och av tradition var det bara män som gick den så kallade ”manliga vinterkursen” på 6 månader. Kvinnorna fick komma på sommaren och läsa en 3 månaders ”kvinnlig sommarkurs”. Året efter flytten var det dock slut med denna könsuppdelning, så från 1924 läste män och kvinnor tillsammans. Det i sin tur ledde till att många träffade sin blivande make eller maka på skolan vilket gamla deltagare som besöker skolan gärna berättar om.

På tal om nya lokaler – 100 år efter flytten jobbas det nu intensivt med en om- och tillbyggnad av skolan. Förhoppningsvis är det dags för invigning av dessa sommaren 2026!