Träningsmöjligheter

På skolområdet finns gym med bastu, idrottshall och drama-/danssal. Deltagarna får gärna använda dessa efter lektionernas slut. Idrottshallen är dock bokad av föreningar vissa tider kvällstid, och då har dessa företräde.

I direkt anslutning till skolområdet finns det dessutom fina motionsspår, fotbollsplaner och tennisbanor. Även Öresjö med en fin badplats finns inom promenadavstånd. Fristad har flera stora idrottsföreningar som erbjuder många olika aktiviteter – till viss del i folkhögskolans lokaler och på fotbollsplanerna i närheten.