Profilen Film och Foto

Deltagare som tittar in i filmkamera, håller i filmklappa

I profilen Digitala Medier får du lära dig mer om hur man kan jobba med film, foto och ljud. Tillsammans med andra arbetar du framförallt i projekt, och beroende på gruppens intresse kan projektet handla om att skapa kortfilm, olika foto-projekt, eller att arbeta med ljud i till exempel en podcast.

I profilen går vi igenom hur man komponerar bilder för foto och film; grunderna i hur man redigerar bild och ljud; hur en film är uppbyggd och hur man går från manus och storyboard till inspelning och redigering.