Trädgårdsutbildningen

Trädgårdsdeltagare samtalar om odlingar

Ansökan för omgång 2024 i Grundläggande trädgårdsutbildning inom ekologisk odling och skötsel av utemiljöer är nu stängd.

Vi erbjuder en bred grundutbildning inom trädgård som innehåller det du behöver för att få jobb inom den gröna näringen, samtidigt som den också förbereder dig för vidare studier inom trädgårdsområdet.

Vårt fina skolområde är vårt klassrum, och vi sköter både köksträdgården, perennrabatterna, gräsytorna, träd och buskar.

Det ekologiska perspektivet genomsyrar hela utbildningen, liksom kreativitet och lusten att skapa, odla och vårda. Teori och handens kunskap varvas, och praktik ingår naturligtvis i kursen.

I kursen ingår tre praktikperioder där du som deltagare väljer inriktning.

Utbildningen följer trädgårdsåret med start i slutet av februari och avslutas i december. Kursens tre stora kunskapsområden är:

 • Grunder inom ekologisk odling – grönsaker, bär och prydnadsväxter
 • Växtkunskap
 • Skötsel av utemiljöer

Därtill får du träna på att beskära, hantera och köra vanliga redskap och maskintyper, anlägga några hårdgjorda ytor och planteringsytor. Under ett antal temadagar vars syfte är att belysa trädgårdsområdet ur fler perspektiv och inspirera till kreativitet får du prova på betonggjutning och pilflätning. 

Ansökningsperioder, ansökan och behörighetskrav Trädgårdsutbildning

Ansökningsperiod
Ansökningsperioden inför 2025 års trädgårdsutbildning startar den 2024 23 september kl. 09.00 och avslutas den 21 oktober kl 09.00 2024. Intervjuer sker under oktober månad fram till slutet av november. Sen ansökan kan komma att vara möjlig i mån av plats.

Ansökan & antagning
Ansökan görs på skolans digitala ansökningsformulär. Till ansökan ska du bifoga ditt slutbetyg från gymnasiet samt ett personligt brev där du beskriver dina mål med att gå en trädgårdsutbildning på folkhögskolan.

Alla som utifrån sin ansökan och sitt personliga brev har bedömts lämpliga, bjuds in till ett personligt samtal. Efter samtalet görs en samlad bedömning som ligger till grund för den slutgiltiga antagningen. 

Detaljerade antagningskriterier finner du här: Antagningskriterier Trädgård.pdf

Behörighetskrav
Du ska fylla minst 18 år det året kursen startar och ha en avslutad gymnasieutbildning.


Kostnader per termin och studietakt

Kostnader 
Själva utbildningen är kostnadsfri och studiemedelsberättigande. Som vuxenstuderande förväntas man dock generellt själv köpa sin litteratur och anteckningsmaterial m.m. På Fristads folkhögskola tillhandahåller skolan en del av det mot en serviceavgift. För aktuell kostnad se För Studerande/Kostnader

Serviceavgiften ger dig: 

 • Tillgång till Office 365.
 • Möjlighet att låna bärbar dator eller platta om så behövs.
 • Visst studiematerial såsom viss kopiering, lån av kurslitteratur.
 • Förmiddagsfika varje skoldag.
 • Några festmåltider under kurstiden.
 • Olycksfallsförsäkring som gäller dygnet runt under terminen.

Förutom serviceavgiften bekostar du själv dina arbetskläder det vill säga arbetsbyxor med knäskydd och arbetsskor med stålhätta, ungefärlig kostnad 1000 kr. Kostnader för transport till och från studiebesök och praktikplatser tillkommer också, liksom eventuella entréavgifter.

Studietakt
Kursen ges på helfart.


Kurstider - Trädgårdsutbildning

Kurstider 2024:

 • Vårterminen 2024: mån 26/2 - fre 5/7

  Påsklov 2/4 
  Sommaruppehåll vecka 28-29 (8/7– 19/7)
  Vecka 23-32 har resp deltagare 2 flexibela lovveckor 
  Under sommarmånaderna ligger hela praktikveckor. En av dessa är förlagd till folkhögskolan för att tillsammans med en kurskamrat ansvara för skötseln av skolans grönytor och odlingar. Ett sommaruppehåll om 4 veckor läggs individuellt.

 • Höstterminen 2024: mån 22/7 - ons 18/12
  Höstlov (31/10-1/11)

Kursplan - Trädgårdsutbildning


Kontaktperson Trädgårdsutbildning

Nina Trägårdh

Lärare, folkhögskola

Telefonnummer

Kontor: 033 - 23 68 03