Studieavbrott

Hur gör du studieavbrott?

Ibland händer det att det inte riktigt blir som man tänkt sig och man behöver avbryta de studierna man påbörjat. Du meddelar att du önskar avsluta dina studier till din mentor/lärare eller via ett mejl till skolans allmäna digitala brevlåda: fristads.folkhogskola@vgregion.se

Har du fått låna böcker eller dator skriver du ut Avbrottsblankett och följer och fyller i uppgifterna på den inför ditt avslutande samtal med lärare/mentor.