Allmän kurs - grundskolenivå NPF


Denna kurs är för dig som behöver läsa in eller repetera grundskolenivån. På Fristads folkhögskola i Fristad har vi en variant som är särskilt anpassad för deltagare i behov av en lugn studiemiljö och en tydlig struktur, t ex för att man har en diagnos inom NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar). Här får du studera utifrån dina egna förutsättningar, och utvecklas som människa. Vi jobbar med att stärka ditt självförtroende och att du hittar bra strategier för att lära dig. Du får en bred allmänbildning och förbereder dig för vidare studier på gymnasienivå. Det är inget krav att du har en diagnos för att kunna söka kursen.

En vanlig dag

Det finns en tydlig struktur och fasta rutiner för skoldagen. Du får jobba i din egen takt i nära samarbete med dina lärare. Skoldagen börjar klockan 9.15 med morgonsamling där alla i klassen äter en gemensam frukost och startar dagen tillsammans i lugn och ro. Därefter har du en lektion före lunch. Under lunchrasten har du och dina klasskamrater som vill möjlighet att äta lunch i skolans matsal tillsammans med någon av personalen som finns i klassen. Efter lunch har du ytterligare en till två lektioner.

Din klass

Din klass består av upp till 12 deltagare från 18 år och uppåt. Här får du arbetsro. Det finns också en stor acceptans för olikheter hos skolans deltagare. Alla får vara sig själva!

Extra stöd

Förutom ämneslärare har du tillgång till en specialpedagog på skolan som kan hjälpa dig att klara dina studier på bästa sätt. Du kan också träffa vår kurator för att prata om stora eller små livsfrågor. Skolans assistent finns med i klasserna under hela skoldagen, och kan stötta och peppa dig vid behov både under lektionen, på rasterna och under lunchen.

Kursinnehåll

Kursen är på heltid. Vi garanterar minst 20 timmar lärarledd undervisning i veckan. Du läser en kombination av behörighetsgivande ämnen och profilämnen, där båda delarna är lika viktiga. Som deltagare behöver du ha genomfört kursens alla delar för att kunna uppnå kravet på heltidsstudier. De fyra behörighetsgivande ämnena är: svenska, engelska, matematik och samhällskunskap motsvarande årskurs 9-nivå. Om du har lite eller inga förkunskaper i engelska, läser du inte engelska.

I profilämnena får du utveckla fler färdigheter och stärka ditt självförtroende. På skolan jobbar vi också med diagnosmedvetande – att du förstår din diagnos och vad den innebär för dig och att du blir bra på att använda dina styrkor. Livskunskap är ett uppskattat ämne där klassen samtalar om stora och små livsfrågor utifrån dina och dina klasskamraters intressen och önskemål. Dessutom finns det valbara profilämnen som t.ex skapande, djur & natur och musik. Du väljer ett av dessa per läsår.

Hur länge behöver jag läsa?

Hur länge du behöver läsa på allmän kurs grundskolenivå avgörs av dina förkunskaper, din kunskapsutveckling under kursens gång och din närvaro. Kravet för examen är minst ett års studier på heltid.  

Ansökningsperioder, ansökan och behörighetskrav NPF

Ansökningsperioder och kursstarter

Allmän kurs grundskolenivå - NPF har kursstart i augusti. Du behöver skicka in din ansökan senast den 30:e april, och får då besked om antagning i slutet av juni. Om det blir lediga platser under hösten, är det även möjligt att starta i januari. Då behöver du söka i mitten på november. I mitten av december får du veta om du har fått plats på grundkursen.

Beroende på söktryck kan vi komma att öppna upp för sena ansökningar efter ordinarie ansökningsperiod. Sena ansökningar hanterar vi så snart vi kan, och eventuellt antagningsbesked kan komma nära inpå kursstart. Om du gör en sen ansökan, kan vi inte garantera att vi hinner genomföra hela antagningsprocessen, och du behöver eventuellt vänta till nästa kursstart.

Ditt första studieår på NPF-kurs

Ditt första studieår på NPF-kursen består av två delkurser – en introduktionskurs på 9 veckor, och en fortsättningskurs resten av läsåret. Under introduktionskursen ligger fokus på att du kommer igång med studierna och att vi tillsammans hittar rätt stöd till dig. Du får möjlighet att testa vårt kursupplägg och att bo på internat (om du väljer det). Om både du och vi på skolan tycker att vi har skapat rätt förutsättningar för dina fortsatta studier hos oss, ansöker du till fortsättningskursen.

Ansökan & antagning

Ditt första år består av två delkurser – en introduktionskurs på 9 veckor, och en fortsättningskurs resten av läsåret. Under introduktionskursen fokuserar vi på att du kommer igång med studierna och att vi tillsammans hittar rätt stöd till dig. Du får möjlighet att testa vårt kursupplägg och att bo på internat (om du väljer det). Om både du och vi på skolan tycker att vi har skapat rätt förutsättningar för dina fortsatta studier hos oss, ansöker du till fortsättningskursen.

Ansökan gör du på skolans digitala ansökningsblankett i Schoolsoft. Där laddar du också upp dina betyg från tidigare studier. Du får också skriva ett personligt brev.

Om ditt brev och dina betyg bedömts passa för grundkursen, bjuds du in till ett personligt samtal. Efter samtalet görs en samlad bedömning som ligger till grund för den slutgiltiga antagningen. Vid antagning till allmän kurs prioriteras följande sökande:

* Sökande som redan studerar vid någon av skolans kurser och som fullföljt studierna enligt studieplan. 
* Sökande som inte slutfört grundskole- och/eller gymnasiestudier. 
* Sökande som har behov av det sammanhang och den pedagogik som folkhögskolan erbjuder.

Arbetslivserfarenhet, motivation till folkhögskolestudier samt förutsättningar att tillgodogöra sig undervisningen vägs också in vid urvalet.

Behörighetskrav

För sökande som har läst svensk grundskola ska ansökan innehålla kopia på betygsdokument från årskurs 7 eller högre. Skicka in det senaste dokumentet du har. Betyg från särskolan ger tyvärr inte behörighet att söka till allmän kurs grundskole- eller gymnasienivå.

För sökande med skolbakgrund i annat land ska ansökan innehålla kopia på betygsdokument i Svenska för invandrare (SFI) kurs D med minst betyget E. Vid behov kommer görs ett språktest inför antagning.

Studietakt

Helfart


Kostnader per termin och studietakt

Kostnader 
Själva utbildningen är kostnadsfri och studiemedelsberättigande. Som vuxenstuderande förväntas man dock generellt själv köpa sin litteratur och anteckningsmaterial m.m. På Fristads folkhögskola tillhandahåller skolan en del av det mot en serviceavgift. För aktuell kostnad se FörStuderande/Kostander

Serviceavgiften ger dig: 

 • Tillgång till Office 365
 • Möjlighet att låna bärbar dator eller platta om så behövs
 • Visst studiematerial såsom viss kopiering, lån av kurslitteratur
 • Förmiddagsfika varje skoldag.
 • Några festmåltider under kurstiden
 • Olycksfallsförsäkring som gäller dygnet runt under terminen

Utöver serviceavgiften kan kostnader för studiebesök (resor dit och eventuella entréavgifter) tillkomma.

Studietakt
Kursen ges på helfart.


Kurstider - Allmän Grundskolenivå NPF

Kurstider läsåret 2023/2024:

 • Höstterminen 2023: mån 21/8 - ons 20/12
  Höstlov vecka 44 (30/10 - 3/11)
 • Vårterminen 2024: mån 8/1 - fre 31/5
  Sportlov vecka 7 (12-16/2)

  Påsklov vecka 14 (2-5/4)
  Kristi Himmelsfärdslov (9-10/5)


Allmän kurs Grundskolenivå NPF - Kursplan


Kontaktperson grundskolenivå

Muriel Julien Smedberg

Specialpedagog

Telefonnummer

Mobil: 0700-825143
Kontor: 033 - 23 68 00