Yrkesbiodling och dess biprodukter, grundkurs

biodlare

Bli yrkesbiodlare! Intresset för biodling ökar generellt i Sverige, inte minst för att fler och fler inser binas betydelse för pollinering och biologisk mångfald. Utrustningen är lättare och därför kan fler bedriva biodling.  Måndag 26 februari 2024 startar nästa årskurs med entusiastiska kursdeltagare. Sen ansökan till Fristads folkhögskola omgång av kursen 2024 är öppen för löpande ansökan.

Branschen är just nu inne i en spännande utveckling där det tidigare fokuset på honungsproduktion breddas till både fler biprodukter (t.ex. sorthonung, bibröd, propolis, pollen) och birelaterade tjänster (pollinering, bisafari, föreläsningar m.m.).

Kursen förbereder dig för att självständigt kunna bedriva yrkesmässig biodling - antingen som anställd eller egenföretagare. Du får kunskaper om hur man planerar, genomför och utvärderar ett verksamhetsår inom yrkesbiodling med hänsyn till honungsbiets biologi och hälsa, årstidsväxlingar och klimat samt ekonomiska förutsättningar. Du får också lära dig om yrkesbiodlingens produkter och tjänster och hur dessa förädlas. Både ekologiska och konventionella metoder presenteras och vi diskuterar deras för- och nackdelar ur miljö- och arbetsmiljösynpunkt, så att du får redskap för att göra kloka val för ditt eget företag.

Kursens olika delmoment följer året i bigården och verksamhetsåret i ett biodlingsföretag. Praktiska och teoretiska moment vävs samman så att du får en fördjupad förståelse av hantverket samtidigt som du blir duktig på det praktiska arbetet. Vi läser bl.a. om biskötsel, avläggare, drottningodling, driftplanering och livsmedelshantering. Skolans utbildningsbigård ligger i anslutning till trädgårdsklassens odlingar och perennrabatter.

Ansökningsperiod, ansökan och behörighetskrav

Ansökningsperiod

Ansökningsperioden inför 2024 års yrkesbiodlarutbildning startar den 25 september kl. 09.00 och avslutas kl 09.00 den 5 november 2023. Du kan bara lägga in din ansökan under denna period. Intervjuer sker under oktober månad fram till slutet av november. Från 6 november tar vi emot sena ansökningar.

Ansökan & antagning inför kursstart vecka 9 2023

Ansökan görs på skolans digitala ansökningsblankett. Till ansökan ska du bifoga skolbetyg, ett intyg om genomförd nybörjarutbildning i biodling samt ett personligt brev där du beskriver dina mål med att gå kursen i yrkesmässig biodling. 

Den som utifrån sin ansökan och sitt personliga brev har bedömts lämplig, bjuds in till ett personligt samtal. Dessa sker löpande under oktober och början av november månad. Efter samtalet görs en samlad bedömning som ligger till grund för den slutgiltiga antagningen. Senast i början av november får den som varit på intervju ett besked i Schoolsoft – antagen, reserv eller ej antagen. För detaljerade antagningskriter läs Antagningskriterier Yrkesbiodling grundkurs.pdf. 

Behörighetskrav

Du ska fylla minst 18 år det året kursen startar och minst ha avslutad grundskoleutbildning. Dessutom krävs genomförd nybörjarkurs i biodling eller motsvarande erfarenhet och att du - efter avslutad nybörjarutbildning - självständigt har skött minst 5 bikupor under minst två hela år (dvs knappt tre års erfarenhet inklusive året då du gick nybörjarkursen).


Kostnader, studietakt och närvaro

Kostnader

Själva utbildningen är kostnadsfri och studiemedelsberättigande.

Du behöver ha tillgång till minst en bikupa att träna i hemma mellan kursträffarna och nödvändig skyddsutrustning (bidräkt och handskar) att ha med till bigårdsbesöken på skolan under hela kurstiden. Övrig utrustning så som kupkniv, kaktång m.m. lånas av skolan.

Du bekostar själv din kurslitteratur (3-4 böcker), ca 1200 kr.

Du betalar också en serviceavgift på 2700 kr per termin.

Serviceavgiften ger dig:

 • kaffe/te och frukt på förmiddagen, lunch, eftermiddagsfika och kvällsmat vid de skolförlagda träffarna
 • visst material samt kopior
 • tillgång till Office 365
 • olycksfallsförsäkring som gäller dygnet runt under resp termin.

Kostnader för resor till gruppträffarna och i samband med praktik och studiebesök tillkommer. Det kan bli aktuellt med övernattning vid gruppträffarna, särskilt för kursmoment på annan plats än Fristads folkhögskola.

Studietakt och närvaro

Kursen går på halvfart. Gruppen träffas 3 sammanhängande dagar per månad för gemensam undervisning (sammanlagt 10 obligatoriska träffar under kursen). De skolförlagda träffarna är intensiva, och därför rekommenderas boende på skolans internat i den mån det finns plats. Övriga veckorna studerar man på distans och då är det digitala lektioner på lärplattformen Teams på fasta tider, vilket är dagtid onsdag lunch till fredag eftermiddag.

Som deltagare ska du delta aktivt varje vecka på de schemalagda tiderna och de fysiska träffarna är som nämnt tidigare obligatoriska. Folkhögskolepedagogiken bygger mycket på erfarenhetsutbyte, dialog och det gemensamma lärandet.


Kursplan - Yrkesbiodling grundkurs


Kurstider - Yrkesbiodlare grundkurs

Kurstider läsåret 2024: 

 • Vårterminen 2024: mån 26/2 - fre 28/6

  Kristi Himmelsfärdslov 9-10/5
  Sommarlov v 25 (17-21/6)

 • Höstterminen 2024: mån 1/7 - fre 22/11
  Höstlov  30/10-1/11
 • Platsförlagda träffar onsdag lunch till fredag lunch följande veckor:
  v9, 12, 16, 20, 24, 28, 33, 38, 42, 47
  • vecka 9: 28/2-1/3 
  • vecka 12: 20-22/3 
  • vecka 16: 17-19/4 
  • vecka 20: 15-17/5 
  • vecka 24: 12-14/6 
  • vecka 28: 10-12/7 
  • vecka 33: 14-16/8 
  • vecka 38: 18-20/9 
  • vecka 42: 16-18/10 
  • Vecka 47: 20-22/11

Övernattning under de platsförlagda träffarna

Det finns möjlighet att boka rum på skolans internat i mån av plats. Bokning sker inför varje tillfälle. En natt med frukost kostar från och med januari 2024 320kr. I priset ingår ej lakan och handduk. Lakan och handduk kan däremot hyras för 125 kr per paket.

Boka genom att mejla konferensansvarig på fristads.folkhogskola.konferens@vgregion.se eller ring 033- 23 68 06.


Kontaktpersoner Yrkesbiodling

Kontaktpersoner

Frågor?
Helena Ring Johansson
Telefon: 0721413791
helrin@vgrfolkhogskolor.se