Vanliga frågor Allmän kurs

Deltagare som sitter på en entrétrappa och pratar

Allmänna frågor

Måste jag vara 18 år för att läsa på folkhögskolan?

Du kan börja på folkhögskolan först det år du fyller 18. Du kan alltså fylla 18 under tiden du läser ditt första år, men tidigare än så kan du inte börja hos oss.


Kan jag söka till allmän kurs om jag är asylsökande eller har tillfälligt uppehållstillstånd?

Ja, det kan du.


Jag har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF). Kan jag söka till Allmän kurs?

Självklart kan du det. Generellt arbetar vi i mindre grupper och med mer stöttning än till exempel en gymnasieskola både på plats och på fjärr. Vi har också en speciell NPF-inriktning på både grundskole- och gymnasienivå. Beroende på dina behov kan det istället vara aktuellt för dig att söka den. Kontakta skolan om du känner dig osäker på vad du ska söka! Du kan läsa mer om Allmän kurs - grundskolenivå NPF och Allmän kurs - gymnasienivå - NPF.


Finns det möjlighet att bo på skolan?

Ja. Vi har ett internat på skolan: Internat


Studieekonomi

Studiefinansiering för dig över 20 år

Studiemedel från CSN
Från och med höstterminen det året du fyller 20 har du rätt till studiemedel från CSN. Studiemedlet består av en bidragsdel och en lånedel. I vissa fall kan du ha rätt till mer bidrag och lån, till exempel om du har barn eller har arbetat tidigare. Mer info finns på CSNs hemsida.

Aktivitetsersättning från Försäkringskassan
Deltagare mellan 19 och 29 år som behöver längre tid på sig att bli klara med skolan på grund av en sjukdom eller en funktionsnedsättning kan ansöka om aktivitetsersättning vid förlängd skolgång hos Försäkringskassan. Här kräver Försäkringskassan en studieplanering från skolan som vi gärna hjälper dig med. Mer info finns på Försäkringskassans hemsida.

Studiestartsstöd
Studiestartsstöd är ett bidrag som vissa arbetslösa mellan 25 och 60 år kan få under en kortare tid för att studera på grundskole- eller gymnasienivå och därmed öka chanserna till jobb. Mer info finns på CSNs hemsida. Det är hemkommunen som i första hand bedömer vilka som tillhör målgruppen för studiestartsstödet. Det är också där som du gör din ansökan.


Studiefinansiering för dig under 20 år

Studiebidrag från CSN
Fram till vårterminen det året du fyller 20 år har du rätt till studiebidrag från CSN som är en mindre summa än studiemedlet, och samma summa som gymnasieelever får. Mer info finns på CSNs hemsida.

Stöd från hemkommunen  
Därtill kan du få visst ekonomiskt stöd av din hemkommun, t ex ersättning för lunch och skolans serviceavgift samt busskort. I dessa fall tecknar skolan och hemkommunen ett avtal, och så får deltagaren gratis lunch i matsalen och slipper betala sin serviceavgift själv. Hör med din hemkommun vad de kan stötta dig med. Handläggaren där är välkommen att kontakta skolans administration på fristads.folkhogskola@vgregion.se för att ordna med avtal. Folkhögskolan har redan avtal med flera närliggande kommuner. 

Inackorderingstillägg
Om du läser en gymnasial utbildning eller grundskoleutbildning på en folkhögskola och bor på skolans internat, kan du ansöka om inackorderingstillägg från CSN. Du kan få inackorderingstillägg till och med vårterminen det år du fyller 20. Mer info finns på CSNs hemsida.


Betyg & examen

Allmän kurs – ett alternativ till komvux

Länk till folkhogskola-nu: Allmän kurs – ett alternativ till komvux


Behörighet för att studera vidare

Länk till folkhogskola.nu Behörighet för att studera vidare