Muriel Smedberg, specialpedagog

Porträtt på Muriel Smedberg

Mitt mål är att vara ett stöd för dig så att du kan klara dina studier på bästa sätt.

Som specialpedagog kan jag stödja dig genom att

• vi tillsammans undersöker hur du lär dig bäst
• undersöka om du har läs- och skrivsvårigheter
• hitta hjälpmedel som kan hjälpa dig om du har läs- och skrivsvårigheter
• coacha dig i planering av dina studier
• vi tillsammans utvecklar din studieteknik
• vara ett extra bollplank när du fastnar i dina uppgifter
• delta i klassens aktiviteter
• samarbeta med dina lärare/mentorer

Du når mig lättast via mobilen eller mejl.

Muriel Julien Smedberg

Specialpedagog

Telefonnummer

Mobil: 0700-825143
Kontor: 033 - 23 68 00