Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Undersköterskeutbildning

Är du intresserad av människors hälsa och vill jobba inom vården i framtiden? Som utbildad undersköterska har du en bred kompetens och kan arbeta såväl på vårdcentral och sjukhus som inom äldreomsorg, hemtjänst och med människor med funktionsnedsättning. Det finns stora behov av utbildad personal, framförallt inom hemtjänst och äldreomsorg, så efter kursen kommer du ha goda chanser till anställning.

Kursen förbereder dig för de arbetsuppgifter som förekommer på dessa olika arbetsplatser: stöd och hjälp med personlig vård, medicin, hushållsuppgifter samt administrativa, sociala och socialpedagogiska uppgifter. Du får utveckla din förståelse för människors olika behov och förutsättningar och hur man bemöter och vårdar människor på ett yrkesmässigt sätt. För att kunna göra det får du kunskaper i hygien och ergonomi, samt hur man arbetar på ett hälsofrämjande, rehabiliterande eller habiliterande sätt.

Du får också utveckla din muntliga och skriftliga kommunikation, så att du lätt kan samarbeta och ge korrekt och komplex information till patienter och anhöriga. För deltagare med andraspråksbakgrund erbjuds möjlighet till stöd i svenska. Vi tränar också på att se och lösa problem i olika vård- och omsorgssituationer, och på att vara kvalitetsmedveten. 

Kursinnehållet bygger på Skolverkets yrkespaket undersköterska, Undersköterska 1500p.pdf. I kursen ingår teoretiska och praktiska lektioner, samt arbetsplatsförlagt lärande (APL). APL-perioderna planeras genomföras på olika arbetsplatser både inom vården och inom äldreomsorgen, så att du får en bra inblick i yrkets olika arbetsområden.

Fristads folkhögskola kommer att ansluta sig till Vård- och omsorgscollege Sjuhärad.

Genom att Fristads folkhögskola samarbetar med Vi-projektet finns det extra resurser avsatta för deltagare som är 18-24 år. Vi-projektet ägs av VGR Folkhögskoleförvaltningen och medfinansieras av ESF.

 

Kursinformation

Kurstider läsåret 20/21:

  • Höstterminen 2020: mån 5/10 – fre 18/12
  • Vårterminen 2021: mån 4/1 - tor 24/6
  • Kursen är på två år och fortsätter därför läsåret 20/21 – exakta datum publiceras senare

Studietakt:
helfart, 2 år

Kostnader:
Undervisningen är avgiftsfri. Som vuxenstuderande förväntas man dock generellt själv köpa sin litteratur och anteckningsmaterial mm. Folkhögskolan tar ut en serviceavgift som för heltidsstudier innebär 1700 kr per termin. 

Serviceavgiften ger dig:

  • tillgång till Office 365
  • wifi
  • visst studiematerial och kopior samt tillgång till bibliotek
  • tillgång till gym, bastu och idrottshall
  • förmiddagsfika varje skoldag
  • några festliga måltider under kurstiden
  • olycksfallsförsäkring

Utöver serviceavgiften förväntas du betala ungefär 600 kr för läroböcker per år. Även kostnader för studiebesök (resor dit och ev entréavgifter) kan tillkomma.

Behörighetskrav & antagning

Behörighetskrav
Du ska fylla minst 18 år det året kursen startar och ha minst betyget E eller behörighet från folkhögskolans allmänna kurs i svenska/svenska som andraspråk och i samhällskunskap på grundskolenivå

Ansökan & antagning
Ansökan gör du på skolans digitala ansökningsblankett i Schoolsoft. Till ansökan ska du ladda upp betyg från tidigare studier och ett personligt brev där du beskriver dina mål med att gå en undersköterskeutbildning på folkhögskolan.

Alla som utifrån sin ansökan och sitt personliga brev har bedömts lämplig, bjuds in till ett personligt samtal. Efter samtalet görs en samlad bedömning av huruvida den sökande har förutsättningar att kunna tillgodogöra sig kursinnehållet och har den personliga mognaden och samarbetsförmågan som krävs för arbete inom vård och omsorg. Då kursen är en del av Vi-projektet, ett ESF-projekt med målgruppen unga vuxna i åldern 18-24 år, kommer sökande från den målgruppen att prioriteras.

Här finns detaljerade antagningskriterier: Antagning Undersköterska.pdf

Ansökningsperiod

Ansökningsmodulen är öppen till den 28:e augusti. Vi påbörjar antagningsarbete och intervjuer redan fr o m den 28:e juli. De ansökningar som har inkommit före den 28:e juli kommer att behandlas först. Ju tidigare du ansöker, desto tidigare kommer du få besked om en plats.

Kontakt

Frågor?
Mejla till Anette Rosin
anette.rosin@vgregion.se

 

Senast uppdaterad: 2020-08-20 18:42