Undersköterskeutbildning

Glad undersköterska

Är du intresserad av människors hälsa och vill jobba inom vården i framtiden? Med en undersköterskeutbildning uppfyller du kraven för den skyddade yrkestiteln. Då har du goda chanser till en tillsvidareanställning i en bransch med stora rekryteringsbehov!

Som färdigutbildad undersköterska har du en bred kompetens och kan arbeta såväl på sjukhus som inom primärvård, psykiatri, äldreomsorg, hemtjänst samt med människor med olika typer av funktionsnedsättning.

Ett gott bemötande och ett professionellt förhållningssätt är mycket viktigt i yrket. Du kommer få ökad förståelse för människors olika behov och förutsättningar samt möjlighet att utveckla din muntliga och skriftliga kommunikation. Vi tränar på att se och lösa problem i olika vård- och omsorgssituationer och att ge korrekt information till såväl andra yrkesprofessioner som till patienter och anhöriga. På lektionerna kopplar vi ihop teori och praktiska övningar.

Hos oss på folkhögskolan ingår du som deltagare i en mindre klass (ca 15 personer) som följs åt under hela studietiden och där vi kan skapa ett klimat där alla får plats. Undervisningen utgår från Skolverkets yrkespaket Undersköterska och baseras på samtal och diskussioner där deltagarna lär av varandra. Varje deltagare förväntas delta, bidra och samarbeta, vilket gör att utbildningen också är ett fantastiskt sätt att växa som människa.

På skolan finns ett välutrustat metodrum för de praktiska lektionerna. En del är inredd som ett vård- och omsorgsboende, en annan liknar sjukhusmiljö. Här tränar vi bland annat förflyttning av patienter, olika provtagningar, omvårdnad, byte av kateter och läkemedelshantering. Ibland spelar deltagarna själva patient, ibland övar man med hjälp av skolans övningsdockor. Metodrummet är även tillgängligt utanför lektionstid så att du som deltagare kan fortsätta träna på de praktiska momenten och vara väl förberedda inför dina APL-perioder. APL betyder arbetsplatsförlagt lärande och genomförs på olika arbetsplatser för att du ska få en bra inblick i olika verksamheter där du kan arbeta som undersköterska.

Fristads folkhögskola är ansluten till Vård- och omsorgscollege vilket innebär en kvalitetssäkring av utbildningen och tillgång till kvalitetssäkrad APL. Kursinnehållet bygger på Skolverkets yrkespaket undersköterska 1500 poäng (Skolverkets kursförteckning) och uppfyller därmed kraven för att kunna söka den skyddade yrkestiteln Undersköterska efter genomförd utbildning.

Ansökningsperioder, ansökan och behörighetskrav

Ansökningsperioder och kursstarter

Ansökningsmodulen är öppen från 19 feb 2024 till 31 maj 2024. Vi påbörjar antagningsarbete och intervjuer i april/maj månad och tillämpar löpande antagning från den 13 maj. Sen ansökan kan komma att vara möjlig i mån av plats.

Ansökan & antagning

Ansökan gör du på skolans digitala ansökningsblankett i Schoolsoft. Till ansökan ska du ladda upp betyg från tidigare studier och ett personligt brev där du beskriver dina mål med att gå undersköterskeutbildning på folkhögskolan.

Alla som utifrån sin ansökan och sitt personliga brev har bedömts lämplig, bjuds in till ett personligt samtal. Vid behov kan du i samband med samtalet också få göra ett språktest. Efter samtalet görs en samlad bedömning av huruvida du som söker har förutsättningar att kunna tillgodogöra sig kursinnehållet och har den personliga mognaden och samarbetsförmågan som krävs för arbete inom vård och omsorg. 

Här finns detaljerade antagningskriterier: Antagningskriterier Undersköterska.pdf

Behörighetskrav

För att påbörja undersköterskeutbildningen behövs:
* minst fylla 18 år året kursen startar
* minst betyget E eller behörighet från folkhögskolans allmänna kurs i svenska/svenska som andraspråk på grundskolenivå 
* minst betyget E eller behörighet från folkhögskolans allmänna kurs i samhällskunskap på grundskolenivå 

Skicka in betyg från grundskolan eller vuxenutbildningen alt behörighetsintyg från folkhögskolan. Betyg från särskolan ger tyvärr inte behörighet att söka till allmän kurs grundskole- eller gymnasienivå.

Studietakt och kurstid

Helfart och 2 läsår


Kostnader per termin och studietakt

Kostnader 
Själva utbildningen är kostnadsfri och studiemedelsberättigande. Som vuxenstuderande förväntas man dock generellt själv köpa sin litteratur och anteckningsmaterial m.m. På Fristads folkhögskola tillhandahåller skolan en del av det mot en serviceavgift. För aktuell kostnad se För Studerande/Kostnader

Utöver serviceavgiften kan kostnader för studiebesök (resor dit och eventuella entréavgifter) tillkomma.

Studietakt
Kursen ges på helfart.


Kurstider - Undersköterskeutbildning

Kurstider läsåret 2023/2024:

 • Höstterminen 2023: mån 21/8 - ons 20/12
  Höstlov vecka 44 (30/10 - 3/11)
 • Vårterminen 2024: mån 8/1 - fre 31/5
  Sportlov vecka 7 (12-16/2)

  Påsklov vecka 14 (2-5/4)
  Kristi Himmelsfärdslov (9-10/5)

 • Kurstider läsåret 2024/2025:

  • Höstterminen 2024: mån 19/8 - ons 18/12
   Höstlov vecka 44 (28/10 - 1/11)
  • Vårterminen 2025: tis 7/1 - ons 28/5
   Sportlov vecka 7 (10-14/2)

   Påsklov vecka 16 (14-17/4)


Kursplan - Undersköterskeutbildning


Kontaktperson Undersköterskeutbildning

Christina Ehn Hämäläinen

Lärare/folkh sem

Telefonnummer

Kontor: 033 - 23 68 00