Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Undersköterskeutbildning

Glad undersköterska

Är du intresserad av människors hälsa och vill jobba inom vården i framtiden? Som utbildad undersköterska har du en bred kompetens och kan arbeta såväl på vårdcentral och sjukhus som inom äldreomsorg, hemtjänst och med människor med funktionsnedsättning. Det finns stora behov av utbildad personal, framförallt inom hemtjänst och äldreomsorg. Efter kursen kommer du ha goda chanser till anställning.

Kursen förbereder dig för de arbetsuppgifter som förekommer på dessa olika arbetsplatser: stöd och hjälp med personlig vård, medicin, hushållsuppgifter samt administrativa, sociala och socialpedagogiska uppgifter. Du får utveckla din förståelse för människors olika behov och förutsättningar och hur man bemöter och vårdar människor på ett yrkesmässigt sätt. För att kunna göra det får du kunskaper i hygien och ergonomi, samt hur man arbetar på ett hälsofrämjande, rehabiliterande eller habiliterande sätt.

Du får också utveckla din muntliga och skriftliga kommunikation, så att du lätt kan samarbeta och ge korrekt och komplex information till patienter och anhöriga. För deltagare med andraspråksbakgrund erbjuds Svenska som andraspråk. Vi tränar också på att se och lösa problem i olika vård- och omsorgssituationer, och på att vara kvalitetsmedveten. 

Kursinnehållet bygger på Skolverkets yrkespaket undersköterska, Undersköterska 1500 poäng .docx  I kursen ingår teoretiska och praktiska lektioner, samt arbetsplatsförlagt lärande (APL). APL-perioderna planeras genomföras på olika arbetsplatser både inom vården och inom äldreomsorgen, så att du får en bra inblick i yrkets olika arbetsområden.

Fristads folkhögskola är ansluten till Vård- och omsorgscollege.

Kursinformation

Kurstider för läsåret 22/23:

  • Höstterminen 22: mån 22/8 - tis 20/12      OBS! År 1 startar den 23/8
  • Vårterminen 23: mån 9/1 - ons 31/5

Kurstiden är två läsår, 4 terminer

Studietakt:
helfart, 2 år

Kostnader:
Undervisningen är avgiftsfri. Som vuxenstuderande förväntas man dock generellt själv köpa sin litteratur och anteckningsmaterial mm. Folkhögskolan tar ut en serviceavgift som för heltidsstudier innebär 1700 kr per termin. 

Serviceavgiften ger dig:

  • tillgång till Office 365
  • wifi
  • visst studiematerial och kopior samt tillgång till bibliotek
  • tillgång till gym, bastu och idrottshall
  • förmiddagsfika varje skoldag
  • några festliga måltider under kurstiden
  • olycksfallsförsäkring

Utöver serviceavgiften förväntas du betala ungefär 600 kr för läroböcker per år. Även kostnader för studiebesök (resor dit och ev entréavgifter) kan tillkomma.

Behörighetskrav & antagning

Behörighetskrav
Du ska fylla minst 18 år det året kursen startar och ha minst betyget E eller behörighet från folkhögskolans allmänna kurs i svenska/svenska som andraspråk och i samhällskunskap på grundskolenivå

Ansökan & antagning
Ansökan gör du på skolans digitala ansökningsblankett i Schoolsoft. Till ansökan ska du ladda upp betyg från tidigare studier och ett personligt brev där du beskriver dina mål med att gå en undersköterskeutbildning på folkhögskolan.

Alla som utifrån sin ansökan och sitt personliga brev har bedömts lämplig, bjuds in till ett personligt samtal. Vid behov kan du i samband med samtalet också få göra ett språktest. Efter samtalet görs en samlad bedömning av huruvida den sökande har förutsättningar att kunna tillgodogöra sig kursinnehållet och har den personliga mognaden och samarbetsförmågan som krävs för arbete inom vård och omsorg. Då kursen är en del av Vi-projektet, ett ESF-projekt med målgruppen unga vuxna i åldern 18-24 år, kommer sökande från den målgruppen att prioriteras.

Här finns detaljerade antagningskriterier: Antagning Undersköterska.pdf

Ansökningsperiod

Ansökningsmodulen är öppen från 22 nov 2022 till 15 juni 2023. Vi påbörjar antagningsarbete och intervjuer i april/maj månad och tillämpar löpande antagning från den 15 maj. 

Kontakt

Frågor?
Mejla till Hannele Ärlig
hannele.arlig@vgregion.se

 


Senast uppdaterad: 2022-11-22 09:44