Studeranderätt

Folkhögskolan har, till skillnad från det övriga skolväsendet som lyder under skollagen, ingen lagstiftning som reglerar dess verksamhet. Skolans huvudman, styrelsen för folkhögskolorna i Västra Götaland, har däremot fastställt en gemensam studeranderätt. Den anger tydligt rättigheter och skyldigheter för deltagare som studerar på någon av Västra Götalandsregionens folkhögskolor – både vid antagning, under kurstiden och vid bedömning i slutet av kursen. Studeranderätten gäller för deltagare på allmän kurs, särskild kurs och kortkurser. Länk till hela studeranderätten finns längst ner på sidan. Läs den noga – det är viktigt att du vet vad som gäller just på vår skola!

I samband med kursstart får du information om de delarna i studeranderätten som är viktiga att känna till under tiden du studerar hos oss bl a:

  • ordningsregler
  • drogpolicy
  • disciplinära åtgärder
  • former för deltagarinflytande
  • klagomålshantering

Du bekräftar att du har fått information och accepterar reglerna genom att skriva under vårt studiekontrakt som du också hittar här på sidan. Deltagare som läser helt på distans gör detta digitalt.

För att stärka dina rättigheter som kursdeltagare skapade Folkbildningsrådet Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR. Som kursdeltagare på folkhögskolans långa kurser kan du anmäla ärenden till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd om det inte går att lösa frågan på den aktuella folkhögskolan. Länk till FSR finns längre ner på sidan.

Studeranderätt

Obs! Från 22 januari 2024 har vi en uppdaterad Studeranderätt på alla VGR folkhögskolor. Du hittar det på nedanstående länk.

Studeranderätt på Västra Götalandsregionens folkhögskolor.

Läs mer om Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR) och hur du tar kontakt med dem.