Profil Hälsa

Hälsoprofilen innehåller olika former av hälsofrämjande aktiviteter, anpassade både för den fysiska och den mentala hälsan

I kursinnehållet återfinns fysisk träning som innefattar både konditions-, styrke- och smidighetsträning samt koordination, och dessutom moment som friluftsliv, massage, näringslära och återhämtning.

Målet är att deltagaren efter genomgången kurs ska ha tillägnat sig en helhetssyn på vad god hälsa innebär, ha fått prova på fysiska aktiviteter av olika slag samt utvecklat en större kroppskännedom.