Kostnader

Undervisningen är avgiftsfri. Som vuxenstuderande förväntas man dock generellt själv köpa sin litteratur och anteckningsmaterial mm. På Fristads folkhögskola tillhandahåller skola en del av det mot en serviceavgift.
OBS!  Serviceavgiften för läsåret 23/24 är 1700kr generellt där vissa kurser har en något högre kostnade då annat ingår för den specifika kursen. Har kursen en högre serviceavgift står det på kursens hemsidan. Hösten 2024 höjs serviceavgiften till 2300kr per termin.

Serviceavgiften faktureras och ska betalas cirka fyra veckor efter kursstart/terminsstart.

I serviceavgiften ingår:

  1. Tillgång till Office 365
  2. Möjlighet att låna bärbar dator eller platta om så behövs
  3. Visst studiematerial såsom viss kopiering, lån av kurslitteratur
  4. Förmiddagsfika varje skoldag.
  5. Några festmåltider under kurstiden
  6. Olycksfallsförsäkring som gäller dygnet runt under terminen

Utöver serviceavgiften kan kostnader för studiebesök (resor dit och eventuella entréavgifter) tillkomma.

OBS! För några av våra särskilda kurser tillkommer det ytterligare kostnader en så kallad kursspecifikavgift. För kurser på deltid är serviceavgiften lägre. Exakt information om dessa hittar du på kursens egen sida.