Kostnader

Undervisningen är avgiftsfri. Som vuxenstuderande förväntas man dock generellt själv köpa sin litteratur och anteckningsmaterial mm. På Fristads folkhögskola tillhandahåller skola en del av det mot en serviceavgift. Serviceavgiften faktureras och ska betalas cirka fyra veckor efter kursstart/terminsstart. 

Serviceavgiften och vad som ingår i den är olika för våra distanskurser och våra platsförlagda kurser. Info om distanskursernas avgifter hittar du på kursens egen sida.  

För alla platsförlagda kurser är serviceavgiften 1700 kr/termin (3400 kr/läsår). Det priset gäller läsåret 23/24 och 24/25. Följande ingår: 

  1. Tillgång till Office 365 
  1. Möjlighet att låna bärbar dator eller platta om så behövs 
  1. Visst studiematerial såsom viss kopiering, lån av kurslitteratur 
  1. Förmiddagsfika varje skoldag. 
  1. Några festmåltider under kurstiden 
  1. Olycksfallsförsäkring som gäller dygnet runt under terminen 

Utöver serviceavgiften kan kostnader för studiebesök (resor dit och eventuella entréavgifter) tillkomma. 

Serviceavgifterna för alla kurser ses över på hösten varje år och de nya priserna börjar gälla från höstens läsårsstart året därpå.