Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Allmän kurs - gymnasienivå - fjärr

Ansökan för nya sökande

Ansök till Allmän kurs gymnasienivå Fjärr start höstterminen 2021 - sen ansökan

Det är fortfarande möjligt att hoppa på kursen trots att terminen började för några veckor sedan. Däremot hinner du som startar några veckor efter kursstarten 6 september inte få ihop kravet på minst 35 veckors heltidsstudier förrän i december 2022. Minst 35 veckors heltidssudier behövs för att skolan ska kunna ge ett studieomdöme. Så du som börjar sent under höstterminen bör räkna med att få ditt första studieomdöme tidigast i december 2022.

Allmän kurs på folkhögskolan är främst till för dig som saknar fullständig gymnasieutbildning och vill uppnå grundläggande behörighet till yrkeshögskola och/eller högskola. På Allmän - fjärr kan du göra detta hemifrån samtidigt som du ändå får möjlighet att studera tillsammans med andra i vårt digitala klassrum. Det är alltså en distanskurs som läses i en sammanhållen klass (= fjärrundervisning). Hur länge du behöver läsa avgörs av hur mycket studier och arbetslivserfarenhet du har med dig sedan innan och vilka behörighetsgivande ämnen du behöver läsa.

Allmän – fjärr ger dig förutsättningar att lyckas med dina distansstudier genom en tydlig struktur, grupptillhörighet och samarbete med andra deltagare och dina lärare. Därför har vi ett sammanhållet schema med lärarledda lektioner dagtid på Teams, vårt digitala samarbetsverktyg. Klassen läser alla ämnen på schemat tillsammans och vi arbetar mycket i grupp. Istället för att fokusera på att läsa in kunskaper och göra prov, vill vi arbeta med att i samtal lära av varandra. Lärarna ansvarar för att du får möjlighet att tillägna dig nya kunskaper, och de redskap du behöver för att studera vidare. Men det är du och de andra deltagarna som tillsammans driver arbetet framåt genom att använda era erfarenheter, ert intresse och er nyfikenhet.

Eftersom klasserna är små och det finns mycket tid för varje ämne finns det möjlighet för dig att få mycket stöttning i skolarbetet, både av lärare och dina studiekamrater. Ett pass i veckan står det studieteknik på schemat. Du har en mentor som stöttar dig både i din personliga utveckling och i dina studier. Skolan har också en specialpedagog som kan erbjuda extra stöd till dig som till exempel har läs- och skrivsvårigheter eller behöver hjälp med att planera dina studier. Så om du har viljan att anstränga dig för att klara dina studier har du alla möjligheter här!

Förutom ämneskunskaper får du lära dig att arbeta tillsammans med andra, att hantera konflikter, att ge och ta konstruktiv feedback, och jobba med demokratifrågor och samhällsengagemang. Tre timmar i veckan läser du en av våra tre profiler: Kreativt skrivande, Det levande havet eller Högskoleförberedande profil. Du väljer profil utifrån ditt intresse, och lärarna och deltagarna utformar innehållet i resp profil tillsammans. 

Det ingår inga platsförlagda träffar i den här kursen, utan allt sker digitalt. Därför funkar det för alla oavsett var i landet man bor.

Nyfiken? Kontakta oss, så berättar vi mer.

Profiler

Klicka nedan för mer information om respektive profil:

Information

Kurstider läsåret 21/22:

  • Höstterminen 21: mån 6/9 - tis 21/12
  • Vårterminen 22: mån 10/1 - ons 1/6

Kursstart:
september och januari (januari i mån av plats)

Studietakt:
helfart

Kostnader:
Undervisningen är avgiftsfri. Som vuxenstuderande förväntas man dock generellt själv köpa sin litteratur och anteckningsmaterial mm. Folkhögskolan tar ut en kursspecifik avgift som för heltidsstudier innebär 1700 kr per termin. 

Den kursspecifika avgiften ger dig:

  • tillgång till Office 365
  • tillgång till läroböcker
  • olycksfallsförsäkring

Behörighetskrav och antagning

Behörighetskrav
För att påbörja allmän kurs på gymnasienivå behövs minst godkänt i svenska eller svenska som andraspråk och samhällskunskap på grundskolenivå. Dessutom behövs minst godkänt i matematik motsvarande grundskolenivå eller engelska motsvarande grundskolenivå.

Ansökan & antagning
Allmän kurs gymnasienivå - fjärr har två kursstarter: september och januari. Vill du börja i september, behöver ansökan registreras senast den 14:e juni. Då ges besked om antagning senast den 3:e augusti. För kursstart i januari, behöver ansökan registreras i mitten på november och besked om antagning ges då i mitten av december. 

Ansökan gör du på skolans digitala ansökningsblankett i Schoolsoft. Till ansökan ska du ladda upp betyg från tidigare studier och ett personligt brev.

De som utifrån sin ansökan och sitt personliga brev har bedömts lämpliga, bjuds in till ett personligt samtal. Efter samtalet görs en samlad bedömning som ligger till grund för den slutgiltiga antagningen.

Ansökan för nya sökande

Ansök till Allmän kurs gymnasienivå Fjärr start höstterminen 2021 - sen ansökan

Det är fortfarande möjligt att hoppa på kursen trots att terminen började för några veckor sedan. Däremot hinner du som startar några veckor efter kursstarten 6 september inte få ihop kravet på minst 35 veckors heltidsstudier förrän i december 2022. Minst 35 veckors heltidssudier behövs för att skolan ska kunna ge ett studieomdöme. Så du som börjar sent under höstterminen bör räkna med att få ditt första studieomdöme tidigast i december 2022.

Kontakt

Inka Horstmann

e-post: inka.horstmann@vgregion.se

mobil: 0700-82 48 67

Ann-Sofie Georgsson

e-post: ann-sofie.georgsson@vgregion.se

mobil: 0700-20 67 50

Senast uppdaterad: 2021-08-10 09:00