Allmän kurs - gymnasienivå Fjärr

Kvinna som sitter med en dator på ett verandaräcke

Allmän kurs på folkhögskolan är främst till för dig som saknar fullständig gymnasieutbildning och vill uppnå grundläggande behörighet till yrkeshögskola och/eller högskola. På Allmän - fjärr kan du göra detta hemifrån samtidigt som du ändå får möjlighet att studera tillsammans med andra i vårt digitala klassrum. Det är alltså en distanskurs som läses i en sammanhållen klass (= fjärrundervisning). Hur länge du behöver läsa avgörs av hur mycket studier och arbetslivserfarenhet du har med dig sedan innan och vilka behörighetsgivande ämnen du behöver läsa.

På Allmän - fjärr kan du studera hemifrån för att uppnå grundläggande behörighet till yrkeshögskola och/eller högskola samtidigt som du ändå får möjlighet att studera tillsammans med andra i vårt digitala klassrum. Det är alltså en distanskurs som läses i en sammanhållen klass (= fjärrundervisning). Hur länge du behöver läsa avgörs av hur mycket studier och arbetslivserfarenhet du har med dig sedan innan och vilka behörighetsgivande ämnen du behöver läsa. 

Allmän – fjärr ger dig förutsättningar att lyckas med dina distansstudier genom en tydlig struktur, grupptillhörighet och samarbete med andra deltagare och dina lärare. Därför har vi ett sammanhållet schema med lärarledda lektioner dagtid på Teams, vårt digitala samarbetsverktyg. Klassen läser alla ämnen på schemat tillsammans och vi arbetar mycket i grupp. Istället för att fokusera på att läsa in kunskaper och göra prov, vill vi arbeta med att i samtal lära av varandra. Lärarna ansvarar för att du får möjlighet att tillägna dig nya kunskaper, och de redskap du behöver för att studera vidare. Men det är du och de andra deltagarna som tillsammans driver arbetet framåt genom att använda era erfarenheter, ert intresse och er nyfikenhet. 

Eftersom klasserna är små och det finns mycket tid för varje ämne finns det möjlighet för dig att få mycket stöttning i skolarbetet, både av lärare och dina studiekamrater. Ett pass i veckan står det studieteknik på schemat. Du har en mentor som stöttar dig både i din personliga utveckling och i dina studier. Skolan har också en specialpedagog som kan erbjuda extra stöd till dig som till exempel har läs- och skrivsvårigheter eller behöver hjälp med att planera dina studier. Så om du har viljan att anstränga dig för att klara dina studier har du alla möjligheter här! 

Förutom ämneskunskaper får du lära dig att arbeta tillsammans med andra, att hantera konflikter, att ge och ta konstruktiv feedback, och jobba med demokratifrågor och samhällsengagemang. Tre timmar i veckan läser du en profil som utgår från ämnena i profilrutan nedan. Profilvarianterna som erbjuds läsåret 2023/2024 är Det konst-iga havet och Vi kallar oss bagare. Profiler brukar tas fram i samråd med deltagarna och varierar därför något beroende på läsår. Du väljer profil utifrån ditt intresse.  

Det ingår inga platsförlagda träffar i den här kursen, utan allt sker digitalt. Därför funkar det för alla oavsett var i landet man bor. 

Nyfiken? Kontakta oss, så berättar vi mer! Eller kom på ett digitalt studiebesök (mer info längre ner)

Profiler

Klicka ser du profiler från tidigare läsår:

Digitala studiebesök våren 2024

Digitala studiebesök våren 2024

Är du intresserad av att läsa Allmän Fjärr eller arbetar du som studie- och yrkesvägledare eller på annat sätt kommer i kontakt med personer som önskar gymnasiekompetens? Under tre tillfällen under vårterminen har vi “öppet hus” på kursen. Då får du möjlighet att träffa två av våra pedagoger och de flesta deltagare på kursen. Du får även möjlighet att delta under en lektion och ställa alla frågor du har, både till deltagare och lärare.  

Tisdag 26:e Mars SPRÅKVERKSTAD 10:30—12:00 

Fredag 12:e April TEMA 08:30–10:45 

Fredag 17:e Maj TEMA 08:30–10:45 

Hör gärna av dig till oss om det låter intressant så bokar vi in dig på ett av datumen.   

Du behöver:

 • En dator med webkamera och mikrofon  

Vi behöver: 

 • Din mailadress (så att vi kan bjuda in dig till lektionen)  Skicka din mailadress till vinpe1@vgrfolkhogskolor.se

Hoppas vi ses!  

 


Ansökningsperioder, ansökan och behörighetskrav

Ansökningsperioder och kursstarter

Allmän kurs gymnasienivå har två kursstarter: augusti och januari. För start i augusti behöver ansökan registreras senast den 30:e april. Då får du besked om antagning vid midsommar. För kursstart i januari behöver ansökan registreras senast i mitten på november och besked om antagning kommer då i mitten av december.

Beroende på söktryck kan vi komma att öppna upp för sena ansökningar efter ordinarie ansökningsperiod. Sena ansökningar hanterar vi så snart vi kan, och eventuellt antagningsbesked kan komma nära inpå kursstart. Om du gör en sen ansökan, kan vi inte garantera att vi hinner genomföra hela antagningsprocessen, och du behöver eventuellt vänta till nästa kursstart.

Ansökan & antagning

Ansökan gör du i skolans digitala ansökningsformulär i Schoolsoft. Till ansökan ska du ladda upp betyg från tidigare studier (se behörighetskrav) och ett personligt brev, där du berättar lite om dig själv, varför du vill gå på skolan och dina tankar kring framtiden. Betyg och personligt brev är viktiga dokument för att vi ska kunna handlägga din ansökan.  

De som utifrån sin ansökan och sitt personliga brev bedömts lämpliga, bjuds in till ett personligt samtal. Efter samtalet görs en samlad bedömning som ligger till grund för den slutgiltiga antagningen. Vid antagning till allmän kurs prioriteras följande sökande: 

* Sökande som redan studerar vid någon av skolans kurser och som fullföljt studierna enligt studieplan. 
* Sökande som inte slutfört grundskole- och/eller gymnasiestudier. 
* Sökande som har behov av det sammanhang och den pedagogik som folkhögskolan erbjuder. 

Behörighetskrav

För att påbörja allmän kurs på gymnasienivå behövs:
* minst godkänt i svenska eller svenska som andraspråk på grundskolenivå
* minst godkänt i engelska på grundskolenivå

Du har bättre förutsättningar att klara kursen om du även har minst godkänt i samhällskunskap och matematik på grundskolenivå, men det är inget krav.

Ladda upp betyg från grundskolan eller grundläggande vuxenutbildningen alt behörighetsintyg från folkhögskolan. Om du har läst på gymnasienivå, ladda även upp dessa betyg eller intyg. Betyg från särskolan ger inte behörighet att söka till allmän kurs grundskole- eller gymnasienivå.

Studietakt

Helfart


Kostnader per termin - Fjärr

Kostnader

Undervisningen är avgiftsfri. Som vuxenstuderande förväntas man dock generellt själv köpa sin litteratur och anteckningsmaterial m.m. På Fristads folkhögskola tillhandahåller skolan en del av det mot en serviceavgift. 

Serviceavgifterna fastställs för ett läsår i taget. För läsåret 23/24 och 24/25 är avgiften för Allmän-Fjärr 1700 kr per termin.  

Då ingår: 

 • Tillgång till Office 365. 
 • Tillgång till främst digitala läroböcker och eventuellt någon fysisk som skickas hem beroende på vad man läser. 
 • Olycksfallsförsäkring som gäller dygnet runt under terminen. 

 


Kurstider - Allmän Gymnasienivå

Gäller för både Fjärr och de som går på plats i Fristad 

Kurstider läsåret 2023/2024:

 • Höstterminen 2023: mån 21/8 - ons 20/12
  Höstlov vecka 44 (30/10 - 3/11)
 • Vårterminen 2024: mån 8/1 - fre 31/5
  Sportlov vecka 7 (12-16/2)

  Påsklov vecka 14 (2-5/4)
  Kristi Himmelsfärdslov (9-10/5)

 • Kurstider läsåret 2024/2025:

  • Höstterminen 2024: mån 19/8 - ons 18/12
   Höstlov vecka 44 (28/10 - 1/11)
  • Vårterminen 2025: tis 7/1 - ons 28/5
   Sportlov vecka 7 (10-14/2)

   Påsklov vecka 16 (14-17/4)


Kursplan - Allmän kurs Gymnasienivå Fjärr


Kontaktperson gymnasienivå fjärr

Erik Grenabo

Lärare/folkh sem

Telefonnummer

Vincent Persson

Lärare/folkh sem

Telefonnummer