Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Allmän kurs - gymnasienivå - NPF

Två personer tittar ut över en sjö,

Ansökan för nya sökande

Ansök till Allmän kurs gymnasienivå NPF introduktionskurs - start höstterminen 2022 - är öppen för sen ansökan

Allmän Gymnasienivå-NPF - det finns någon enstaka plats kvar på kursen. Sök nu under sommaren för att få en antagningsintervju under v. 31 eller 32. Ansökan är öppen till 17/8, men vi kör löpande antagning, så platserna kan ta slut före dess.

Allmän kurs på folkhögskolan är främst till för dig som saknar fullständig gymnasieutbildning. I Fristad har vi en variant som är särskilt anpassad för deltagare i behov av en lugn studiemiljö och en tydlig struktur, t ex för att man har en diagnos inom NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar). Här får du studera utifrån dina egna förutsättningar, och utvecklas som människa. Vi jobbar med att stärka ditt självförtroende och att du hittar bra strategier för att lära dig. Kursen är på gymnasienivå, men om du bara saknar något av ämnena svenska, engelska, matematik och samhällskunskap på grundskolenivå, kan vi erbjuda dig att läsa in det också.

En vanlig dag
Stor vikt läggs vid en tydlig struktur och fasta rutiner för skoldagen. Du får jobba i din egen takt i nära samarbete med dina lärare. Du börjar kl. 9:15 med morgonsamling där vi bjuder på en gemensam frukost och startar dagen tillsammans i lugn och ro. Därefter börjar dagens lektioner. Under lunchrasten kl. 11:30-12:30 har du och dina klasskamrater som vill möjlighet att äta lunch i skolans matsal tillsammans med en personal. Kl. 12:30 börjar lektionerna igen och dagen slutar senast kl. 16.

Din klass
Din klass består av upp till 12 deltagare från 18 år och uppåt. Våra nuvarande deltagare upplever att de får arbetsro i sin klass. Det finns en stor acceptans för olikheter hos våra deltagare. Här får alla vara sig själva!  Med i klassen finns också Jessie, vår skolhund. Hon kan hjälpa dig att bli mer fokuserad och lugn, men leker också gärna på rasterna.

Våra två NPF-klasser har sin hemvist i en separat byggnad med egen ingång. I klassrummen och grupprummen kan du välja mellan olika studiemiljöer med t ex soffor, pilatesbollar, höj- och sänkbara bord eller mer traditionell möblering. Du har möjlighet att fysiskt skärma av dig för att få en lugn studiemiljö eller om du behöver vila en stund. Eget skåp finns också i klassrummet.

Extra stöd
Förutom ämneslärare har du tillgång till en specialpedagog på skolan som kan hjälpa dig att klara dina studier på bästa sätt. Du kan också träffa vår kurator för att prata om stora eller små livsfrågor. Våra tre assistenter finns med i klasserna under hela skoldagen, och kan stötta och peppa dig vid behov både under lektionen, på rasterna och under lunchen. 

Kursinnehåll
Under åren på allmän kurs - NPF får du möjlighet att ta sju behörigheter, vilket ger dig behörighet till yrkeshögskolan. En avslutad utbildning på gymnasienivå ökar också dina möjligheter att få jobb.

Kursen är på heltid. Vi garanterar att du får lärarledd undervisning minst 20 timmar i veckan. Du läser en kombination av behörighetsgivande ämnen och profilämnen, där båda delarna är lika viktiga. Som deltagare behöver du ha genomfört kursens alla delar för att kunna uppnå omfattningskravet för yrkeshögskolestudier.

Behörighetsgivande ämnen är:  Svenska 1, Engelska 5, Matematik 1b, Samhällskunskap 1a1, Naturkunskap 1a1, Historia 1a1 och Religion 1.

I profilämnena får du utveckla din självbild, självkänsla och ditt självförtroende. Vi jobbar också med diagnosmedvetande – att du förstår och kan acceptera din diagnos, förstår vad den innebär för dig och kan se dina styrkor och svagheter. Livskunskap är ett uppskattat ämne där vi samtalar om stora och små livsfrågor utifrån dina och dina klasskamraters intressen och önskemål. Dessutom får du välja en av våra tre profiler – Skapandeprofilen, Djurprofilen, eller Musikprofilen

Hur länge behöver jag läsa?
Hur länge du behöver läsa på allmän kurs avgörs av hur mycket studier och arbetslivserfarenhet du har med dig sedan innan. Sammanlagt ska du ha studerat på gymnasienivå i minst 3 år på heltid. Du kan tillgodoräkna dig betyg från gymnasiet eller arbetslivserfarenhet. När du kommer på intervju, tittar vi närmare på detta och utformar din studieplanering.

Vidare studier
Om du önskar få grundläggande högskolebehörighet, behöver du komplettera med Svenska 2 och 3 samt Engelska 6. Det kan du göra på folkhögskolans vanliga allmänna kurs eller på Komvux. På båda ställen kan du även ta ytterligare särskilda behörigheter i matematik, historia, natur- och samhällskunskap.

Nyfiken? Kontakta oss, så berättar vi mer. Du är också välkommen på studiebesök och rundvandring.

Välkommen att bli en del av oss på Fristads Folkhögskola!

Genom att Fristads folkhögskola samarbetar med Vi-projektet finns det extra resurser avsatta för deltagare som är 18-24 år. Vi-projektet ägs av VGR Folkhögskoleförvaltningen och medfinansieras av ESF.

Profiler

Information

Kurstider läsåret 21/22:

  • Höstterminen 2021: mån 30/8 - ons 21/12
  • Vårterminen 2022: mån 10/1 - ons 1/6

Kurstider läsåret 22/23:

  • Höstterminen 2022: mån 29/8 - ons 21/12
  • Vårterminen 2023: mån 9/1 - ons 31/5

Kursstart:
augusti

Studietakt:
helfart

Kostnader:
Undervisningen är avgiftsfri. Som vuxenstuderande förväntas man dock generellt själv köpa sin litteratur och anteckningsmaterial mm. På Fristads folkhögskola tillhandahåller vi en del av det mot en serviceavgift. För heltidsstuderande är serviceavgiften 1700 kr per termin.

Serviceavgiften ger dig:

  • tillgång till Office 365
  • visst studiematerial och kopior samt tillgång till bibliotek
  • tillgång till gym, bastu och idrottshall
  • förmiddagsfika varje skoldag
  • några festliga måltider under kurstiden
  • olycksfallsförsäkring

Utöver serviceavgiften förväntas du betala ungefär 600 kr för läroböcker per år. Även kostnader för studiebesök (resor dit och ev entréavgifter) kan tillkomma.

Behörighetskrav & antagning

Behörighetskrav
För att påbörja allmän kurs på gymnasienivå behöver deltagaren ha minst godkänt i svenska eller svenska som andraspråk och samhällskunskap på grundskolenivå. Dessutom behöver deltagaren ha minst godkänt i matematik motsvarande grundskolenivå eller engelska motsvarande grundskolenivå

Ansökan & antagning
Allmän kurs gymnasienivå - NPF har kursstart i augusti. Du behöver skicka in din ansökan senast den 30:e april, och får då besked om antagning i slutet av juni. Om du skickar in din ansökan senare än detta datum, kan vi inte garantera att vi hinner genomföra hela antagningsprocessen, och du behöver eventuellt vänta till nästa start.

Ditt första år består av två delkurser – en introduktionskurs på 9 veckor, och en fortsättningskurs resten av läsåret. Under introduktionskursen fokuserar vi på att du kommer igång med studierna och att vi tillsammans hittar rätt stöd till dig. Du får möjlighet att testa vårt kursupplägg och att bo på internat (om du väljer det). Om både du och vi på skolan tycker att vi har skapat rätt förutsättningar för dina fortsatta studier hos oss, ansöker du till fortsättningskursen.

Ansökan görs på skolans digitala ansökningsblankett i Schoolsoft. Till ansökan ska betyg från tidigare studier laddas upp. Du får också skriva ett personligt brev.

De som utifrån sin ansökan och sitt personliga brev har bedömts lämpliga, bjuds in till ett personligt samtal där vi bl a pratar om vilket pedagogiskt stöd du önskar. Efter samtalet görs en samlad bedömning som ligger till grund för den slutgiltiga antagningen.

Kursplan Allmän kurs gymnasienivå NPF

Profilbild av Birgitta Andersson

Birgitta Andersson

Lärare/folkh sem
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Ansökan för nya sökande

Ansök till Allmän kurs gymnasienivå NPF introduktionskurs - start höstterminen 2022 - är öppen för sen ansökan

Allmän Gymnasienivå-NPF - det finns någon enstaka plats kvar på kursen. Sök nu under sommaren för att få en antagningsintervju under v. 31 eller 32. Ansökan är öppen till 17/8, men vi kör löpande antagning, så platserna kan ta slut före dess.

Senast uppdaterad: 2022-05-02 12:05