Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Allmän kurs - gymnasienivå - NPF

fyra glada personer

Allmän kurs på folkhögskolan är främst till för dig som saknar fullständig gymnasieutbildning. I Fristad har vi en variant som är särskilt anpassad för deltagare i behov av en lugn studiemiljö och en tydlig struktur, t ex för att man har en diagnos inom NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar). Här får du studera utifrån dina egna förutsättningar, och utvecklas som människa. Vi jobbar med att stärka ditt självförtroende och att du hittar bra strategier för att lära dig. Kursen är på gymnasienivå, men om du bara saknar matematik eller samhällskunskap på grundskolenivå, kan vi erbjuda dig att läsa in det också.

En vanlig dag
Stor vikt läggs vid en tydlig struktur och fasta rutiner för skoldagen. Du får jobba i din egen takt i nära samarbete med dina lärare. Du börjar kl. 9:15 med morgonsamling där vi bjuder på en gemensam frukost och startar dagen tillsammans i lugn och ro. Därefter börjar dagens lektioner. Under lunchrasten kl. 11:30-12:30 har du och dina klasskamrater som vill möjlighet att äta lunch i skolans matsal tillsammans med en personal. Kl. 12:30 börjar lektionerna igen och dagen slutar senast kl. 16.

Din klass
Din klass består av upp till 12 deltagare från 18 år och uppåt. Våra nuvarande deltagare upplever att de får arbetsro i sin klass. Det finns en stor acceptans för olikheter hos våra deltagare. Här får alla vara sig själva!  Med i klassen finns också Jessie, vår skolhund. Hon kan hjälpa dig att bli mer fokuserad och lugn, men leker också gärna på rasterna.

Våra två NPF-klasser har sin hemvist i en separat byggnad med egen ingång. I klassrummen och grupprummen kan du välja mellan olika studiemiljöer med t ex soffor, pilatesbollar, höj- och sänkbara bord eller mer traditionell möblering. Du har möjlighet att fysiskt skärma av dig för att få en lugn studiemiljö eller om du behöver vila en stund. Eget skåp finns också i klassrummet.

Extra stöd
Förutom ämneslärare har du tillgång till en specialpedagog på skolan som kan hjälpa dig att klara dina studier på bästa sätt. Du kan också träffa vår kurator för att prata om stora eller små livsfrågor. Våra tre assistenter finns med i klasserna under hela skoldagen, och kan stötta och peppa dig vid behov både under lektionen, på rasterna och under lunchen. 

Kursinnehåll
Under åren på allmän kurs - NPF får du möjlighet att ta sju behörigheter, vilket ger dig behörighet till yrkeshögskolan. En avslutad utbildning på gymnasienivå ökar också dina möjligheter att få jobb.

Kursen är på heltid. Vi garanterar att du får lärarledd undervisning minst 20 timmar i veckan. Du läser en kombination av behörighetsgivande ämnen och profilämnen, där båda delarna är lika viktiga. Som deltagare behöver du ha genomfört kursens alla delar för att kunna uppnå omfattningskravet för yrkeshögskolestudier.

Behörighetsgivande ämnen är:  Svenska 1, Engelska 5, Matematik 1b, Samhällskunskap 1a1, Naturkunskap 1a1, Historia 1a1 och Religion 1.

I profilämnena får du utveckla din självbild, självkänsla och ditt självförtroende. Vi jobbar också med diagnosmedvetande – att du förstår och kan acceptera din diagnos, förstår vad den innebär för dig och kan se dina styrkor och svagheter. Livskunskap är ett uppskattat ämne där vi samtalar om stora och små livsfrågor utifrån dina och dina klasskamraters intressen och önskemål. 

Hur länge behöver jag läsa?
Hur länge du behöver läsa på allmän kurs avgörs av hur mycket studier och arbetslivserfarenhet du har med dig sedan innan. Sammanlagt ska du ha studerat på gymnasienivå i minst 3 år på heltid. Du kan tillgodoräkna dig betyg från gymnasiet eller arbetslivserfarenhet. När du kommer på intervju, tittar vi närmare på detta och utformar din studieplanering.

Vidare studier
Om du önskar få grundläggande högskolebehörighet, behöver du komplettera med Svenska 2 och 3 samt Engelska 6. Det kan du göra på folkhögskolans vanliga allmänna kurs eller på Komvux. På båda ställen kan du även ta ytterligare särskilda behörigheter i matematik, historia, natur- och samhällskunskap.

Nyfiken? Kontakta oss, så berättar vi mer. Du är också välkommen på studiebesök och rundvandring.

Välkommen att bli en del av oss på Fristads Folkhögskola!

Ansökningsperioder och kursstarter

Allmän kurs gymnasienivå NPF har två kursstarter: augusti och januari. För start i augusti behöver ansökan registreras senast den 30:e april. Då får du besked om antagning vid midsommar. För kursstart i januari behöver ansökan registreras i mitten på november och besked om antagning kommer då i mitten av december.

Beroende på söktryck kan vi komma att öppna upp för sena ansökningar efter ordinarie ansökningsperiod. Sena ansökningar hanterar vi så snart vi kan, och eventuellt antagningsbesked kan komma nära inpå kursstart. Om du gör en sen ansökan, kan vi inte garantera att vi hinner genomföra hela antagningsprocessen, och du behöver eventuellt vänta till nästa kursstart.

Ditt första studieår på NPF-kurs

Ditt första studieår på NPF-kursen består av två delkurser – en introduktionskurs på 9 veckor, och en fortsättningskurs resten av läsåret. Under introduktionskursen ligger fokus på att du kommer igång med studierna och att vi tillsammans hittar rätt stöd till dig. Du får möjlighet att testa vårt kursupplägg och att bo på internat (om du väljer det). Om både du och vi på skolan tycker att vi har skapat rätt förutsättningar för dina fortsatta studier hos oss, ansöker du till fortsättningskursen.

Ansökan & antagning

Ansökan gör du i skolans digitala ansökningsformulär i Schoolsoft. Till ansökan ska du ladda upp betyg från tidigare studier (se behörighetskrav) och ett personligt brev, där du berättar lite om dig själv, varför du vill gå på skolan och dina tankar kring framtiden. Betyg och personligt brev är viktiga dokument för att vi ska kunna handlägga din ansökan. 

De som utifrån sin ansökan och sitt personliga brev bedömts lämpliga, bjuds in till ett personligt samtal. Efter samtalet görs en samlad bedömning som ligger till grund för den slutgiltiga antagningen. Vid antagning till allmän kurs prioriteras följande sökande:

* Sökande som redan studerar vid någon av skolans kurser och som fullföljt studierna enligt studieplan.
* Sökande som inte slutfört grundskole- och/eller gymnasiestudier.
* Sökande som har behov av det sammanhang och den pedagogik som folkhögskolan erbjuder.

Arbetslivserfarenhet, motivation till folkhögskolestudier samt förutsättningar att tillgodogöra sig undervisningen vägs också in vid urvalet.

Behörighetskrav

För att påbörja allmän kurs på gymnasienivå behövs:
* minst godkänt i svenska eller svenska som andraspråk på grundskolenivå
* minst godkänt i engelska på grundskolenivå

Du har bättre förutsättningar att klara kursen om du även har minst godkänt i samhällskunskap och matematik på grundskolenivå, men det är inget krav.

Skicka in betyg från grundskolan eller vuxenutbildningen alt behörighetsintyg från folkhögskolan. Betyg från särskolan ger tyvärr inte behörighet att söka till allmän kurs grundskole- eller gymnasienivå.

Studietakt

Helfart

Kostnader 
Själva utbildningen är kostnadsfri och studiemedelsberättigande. Som vuxenstuderande förväntas man dock generellt själv köpa sin litteratur och anteckningsmaterial m.m. På Fristads folkhögskola tillhandahåller skolan en del av det mot en serviceavgift. För aktuell kostnad se FörStuderande/Kostander

Serviceavgiften ger dig: 

 • Tillgång till Office 365
 • Möjlighet att låna bärbar dator eller platta om så behövs
 • Visst studiematerial såsom viss kopiering, lån av kurslitteratur
 • Förmiddagsfika varje skoldag.
 • Några festmåltider under kurstiden
 • Olycksfallsförsäkring som gäller dygnet runt under terminen

Utöver serviceavgiften kan kostnader för studiebesök (resor dit och eventuella entréavgifter) tillkomma.

Studietakt
Kursen ges på helfart.

Kurstider läsåret 2023/2024:

 • Höstterminen 2023: mån 21/8 - ons 20/12
  Höstlov vecka 44 (30/10 - 3/11)
 • Vårterminen 2024: mån 8/1 - fre 31/5
  Sportlov vecka 7 (12-16/2)

  Påsklov vecka 14 (2-5/4)
  Kristi Himmelsfärdslov (9-10/5)

Profilbild av Birgitta Andersson

Birgitta Andersson

Lärare/folkh sem
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2023-09-25 15:52