Allmän kurs - gymnasienivå - NPF

Deltagare tillsammans med lärare som skrattar i ett klassrum

Den här varianten av allmän kurs är särskilt anpassad för deltagare i behov av en lugn studiemiljö och en tydlig struktur, t ex för att man har en diagnos inom NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar). Här får du studera utifrån dina egna förutsättningar, och utvecklas som människa. Vi jobbar med att stärka ditt självförtroende och att du hittar bra strategier för att lära dig. Kursen är på gymnasienivå, men om du bara saknar matematik eller samhällskunskap på grundskolenivå, kan vi erbjuda dig att läsa in det också.

En vanlig dag
Det finns en tydlig struktur och fasta rutiner för skoldagen. Du får jobba i din egen takt i nära samarbete med dina lärare. Skoldagen börjar med morgonsamling där alla i klassen äter en gemensam frukost och startar dagen tillsammans i lugn och ro, därefter har du lektion. Under lunchrasten har du och dina klasskamrater som vill möjlighet att äta i skolans matsal tillsammans med en personal. Efter lunch har du ytterligare en till två lektioner.

Din klass
Din klass består av upp till 12 deltagare från 18 år och uppåt. Här får du arbetsro. Det finns också en stor acceptans för olikheter hos skolans deltagare. Alla får vara sig själva! Med i klassen finns också Jessie och Roxie, våra skolhundar. De kan hjälpa dig att bli mer fokuserad och lugn, men leker också gärna på rasterna.

Våra två NPF-klasser har sin hemvist i en separat byggnad med egen ingång. I klassrummen och grupprummen kan du välja mellan olika studiemiljöer med t ex soffor, pilatesbollar, höj- och sänkbara bord eller mer traditionell möblering. Du har möjlighet att fysiskt skärma av dig för att få en lugn studiemiljö eller om du behöver vila en stund.

Extra stöd
Klassens assistent finns med under hela skoldagen, och kan stötta och peppa dig vid behov både under lektionen, på rasterna och under lunchen. Förutom ämneslärare har du tillgång till en specialpedagog som kan hjälpa dig att klara dina studier på bästa sätt. Du kan också träffa vår kurator för att prata om stora eller små livsfrågor.

Kursinnehåll
Under åren på allmän kurs - NPF kan du ta de sju behörigheterna som krävs för behörighet till yrkeshögskolan. Du kan även lägga till fler behörigheter i engelska och svenska för att uppnå grundläggande behörighet till högskola och universitet. En avslutad utbildning på gymnasienivå ökar också dina möjligheter att få jobb.

Kursen är på heltid. Vi garanterar att du får lärarledd undervisning minst 20 timmar i veckan. Du läser en kombination av behörighetsgivande ämnen och profilämnen, där båda delarna är lika viktiga. Som deltagare behöver du ha genomfört kursens alla delar för att kunna uppnå omfattningskravet för yrkeshögskolestudier.

Behörighetsgivande ämnen är:  Svenska 1, Engelska 5, Matematik 1b, Samhällskunskap 1a1, Naturkunskap 1a1, Historia 1a1 och Religion 1. För behörighet till högskola/universitet tillkommer Svenska 2 och 3 samt Engelska 6.

I profilämnena får du utveckla fler färdigheter och stärka ditt självförtroende. Under Livskunskapen jobbar vi bland annat med diagnosmedvetande – att du förstår din diagnos och vad den innebär för dig och att du blir bra på att använda dina styrkor. Där samtalar vi om stora och små livsfrågor. Motion är också en viktig del för en fungerande studiesituation och god hälsa och därför ges deltagarna möjlighet att välja mellan aktiviteter med olika intensitetsnivå så som promenad, yoga och bollsport. Dessutom finns det valbara profilämnen som t ex skapande, djur & natur och musik. Du väljer ett av dessa per läsår.

Hur länge behöver jag läsa?
Hur länge du behöver läsa på allmän kurs avgörs av hur mycket studier och arbetslivserfarenhet du har med dig sedan innan. Sammanlagt ska du ha studerat på gymnasienivå i minst 3 år på heltid. Du kan tillgodoräkna dig betyg från gymnasiet eller arbetslivserfarenhet. När du kommer på intervju, tittar vi närmare på detta och gör en studieplanering för dig.

Vidare studier
Om du vill ta ytterligare särskilda behörigheter i matematik, historia, natur- och samhällskunskap, kan du gå över till folkhögskolans vanliga allmänna kurs (på plats eller med fjärrundervisning). Du kan också läsa dessa ämnen på Komvux.

Nyfiken? Kontakta oss, så berättar vi mer. Du är också välkommen på studiebesök och rundvandring.

Välkommen att bli en del av oss på Fristads Folkhögskola!

Ansökningsperioder, ansökan och behörighetskrav NPF

Ansökningsperioder och kursstarter

Allmän kurs-NPF har kursstart i augusti. Du behöver skicka in din ansökan senast den 30:e april, och får då besked om antagning i slutet av juni. Om det blir lediga platser under hösten, är det även möjligt att starta i januari. Då behöver du söka senast i mitten på november. I mitten av december får du veta om du har fått plats på kursen.

Beroende på söktryck kan vi komma att öppna upp för sena ansökningar efter ordinarie ansökningsperiod. Sena ansökningar hanterar vi så snart vi kan, och eventuellt antagningsbesked kan komma nära inpå kursstart. Om du gör en sen ansökan, kan vi inte garantera att vi hinner genomföra hela antagningsprocessen, och du behöver eventuellt vänta till nästa kursstart.

Ditt första studieår på NPF-kurs

Ditt första studieår på NPF-kursen består av två delkurser – en introduktionskurs på 9 veckor, och en fortsättningskurs resten av läsåret. Under introduktionskursen ligger fokus på närvaro, kommunikation och att du kommer igång med studierna. Du får möjlighet att testa vårt kursupplägg och att bo på internat (om du väljer det). Om både du och vi på skolan tycker att vi har skapat rätt förutsättningar för dina fortsatta studier hos oss, ansöker du till fortsättningskursen.

Ansökan & antagning

Ansökan gör du på skolans digitala ansökningsblankett i Schoolsoft. Där laddar du också upp dina betyg från tidigare studier. Du får också skriva ett personligt brev.

Om ditt brev och dina betyg bedömts passa för grundkursen, bjuds du in till ett personligt samtal. Efter samtalet görs en samlad bedömning som ligger till grund för den slutgiltiga antagningen. Vid antagning till allmän kurs prioriteras följande sökande:

* Sökande som redan studerar vid någon av skolans kurser och som fullföljt studierna enligt studieplan. 
* Sökande som inte slutfört grundskole- och/eller gymnasiestudier. 
* Sökande som har behov av det sammanhang och den pedagogik som folkhögskolan erbjuder.

Arbetslivserfarenhet, motivation till folkhögskolestudier samt förutsättningar att tillgodogöra sig undervisningen vägs också in vid urvalet.

Behörighetskrav

För att påbörja allmän kurs på gymnasienivå behövs:
* minst godkänt i svenska eller svenska som andraspråk på grundskolenivå
* minst godkänt i engelska på grundskolenivå

Du har bättre förutsättningar att klara kursen om du även har minst godkänt i samhällskunskap och matematik på grundskolenivå, men det är inget krav.

Ladda upp betyg från grundskolan eller grundläggande vuxenutbildningen alt behörighetsintyg från folkhögskolan. Om du har läst på gymnasienivå, ladda även upp dessa betyg eller intyg. Betyg från särskolan ger inte behörighet att söka till allmän kurs grundskole- eller gymnasienivå.

Studietakt

Helfart


Kostnader per termin och studietakt

Kostnader 
Själva utbildningen är kostnadsfri och studiemedelsberättigande. Som vuxenstuderande förväntas man dock generellt själv köpa sin litteratur och anteckningsmaterial m.m. På Fristads folkhögskola tillhandahåller skolan en del av det mot en serviceavgift. För aktuell kostnad se För Studerande/Kostnader

Utöver serviceavgiften kan kostnader för studiebesök (resor dit och eventuella entréavgifter) tillkomma.

Studietakt
Kursen ges på helfart.


Kurstider - Allmän Gymnasienivå NPF

Kurstider läsåret 2023/2024:

 • Höstterminen 2023: mån 21/8 - ons 20/12
  Höstlov vecka 44 (30/10 - 3/11)
 • Vårterminen 2024: mån 8/1 - fre 31/5
  Sportlov vecka 7 (12-16/2)

  Påsklov vecka 14 (2-5/4)
  Kristi Himmelsfärdslov (9-10/5)

 • Kurstider läsåret 2024/2025:

  • Höstterminen 2024: mån 19/8 - ons 18/12
   Höstlov vecka 44 (28/10 - 1/11)
  • Vårterminen 2025: tis 7/1 - ons 28/5
   Sportlov vecka 7 (10-14/2)

   Påsklov vecka 16 (14-17/4)


Kursplan - Allmän kurs Gymnasienivå NPF


Kontaktperson gymnasienivå NPF

Birgitta Andersson

Lärare/folkh sem

Telefonnummer