Studiefinansiering

Är du under 20 år får du studiebidrag automatiskt. Inackorderingstillägg och extra tillägg måste du däremot söka på särskild blankett som du kan få från skolan eller hos CSN.

Deltagare under 20 år som inte har gått färdigt grundskolan och/eller gymnasiet, kan få visst ekonomiskt stöd av sin hemkommun, t ex ersättning för lunch och serviceavgift samt busskort. I dessa fall tecknar skolan och hemkommunen ett avtal, och så får deltagaren gratis lunch i matsalen och slipper betala sin serviceavgift själv. Prata med din handläggare i din kommun om detta.

Har du fyllt 20 år kan du söka studiestöd från CSN. Du söker studiemedel på CSN:s hemsida, www.csn.se.

Deltagare mellan 19 och 29 år som behöver längre tid på sig att bli klara med skolan på grund av en funktionsnedsättning kan ansöka om aktivitetsersättning vid förlängd skolgång hos Försäkringskassan. Här kräver Försäkringskassan en studieplanering från skolan, och den ordnar vi gärna åt dig.