Profilen Djur- och Natur

Djurprofilen är perfekt för dig som – precis som vi – älskar alla sorters djur.

Vi kommer att studera både lantbrukets djur, sällskapsdjur och exotiska djur och lära oss mera om deras beteende, skötsel, foder och djurskyddslagen. Vissa lektionspass arbetar vi praktiskt med djuren; andra gånger fördjupar vi oss i teorin. Dina egna kunskaper om och erfarenheter av djur är välkomna bidrag på lektionerna.

Ett brett djurintresse kan vara en början på ditt framtida yrkesval, och därför gör vi också studiebesök på flera olika arbetsplatser där man arbetar med djur.

Genom att umgås med djur och studera deras beteende, tränar du upp din egen empatiska förmåga och kan lättare förstå och umgås med andra människor. Djuren kan också lära oss mycket om konflikter och konfliktlösning. Att jobba praktiskt med djuren ger dig möjlighet jobba med kroppen och att vara utomhus, vilket är bra för din hälsa, ditt mående och dina studier.