Varmt Välkommen till FRISTADS FOLKHÖGSKOLA!

Dokument

Ladda ned den här sidan som ett dokument: Sommarutskick 2019 NPF.pdf


Varmt Välkommen till
FRISTADS FOLKHÖGSKOLA!

Folkhögskolevägen 7
513 32 Fristad

Tel. 033-23 68 00
E-post: fristads.folkhogskola@vgregion.se

TILL DIG SOM SKA STUDERA VID FRISTADS FOLKHÖGSKOLA Ht19-Vt20

Du har sökt, blivit antagen och tackat ja till att studera på Fristads folkhögskola. Vi som arbetar på skolan önskar dig varmt välkommen!

Om du skulle få något förhinder så att du inte kan komma på uppropsdagen, men ändå vill behålla din plats, ska du meddela detta till skolan på
telefon 033-23 68 00.

ALLMÄNT OM SKOLAN

Fristads folkhögskola tillhör Västra Götalandsregionen, och är en av regionens sex folkhögskolor. Regionen har utsett en styrelse för folkhögskolorna, som ansvarar för skolorna. Folkhögskolans verksamhet bygger på demokratiska värderingar och det finns möjlighet till deltagarinflytande på klass-, skol- och förvaltningsnivå.

Sammanlagt går det knappt 200 deltagare på skolan under tiden våra långa kurser är igång (augusti till maj). Dessutom finns det också kurser för personer med synskada, kortkurser och sommarkurser på Fristads folkhögskola.

DROGFRIHET OCH HÄLSA

En regel på skolan är att det ska råda drogfrihet och nykterhet på skolan. Skolan verkar för att varje deltagare ska få möjlighet att vistas i en trygg och trivsam arbetsmiljö, som är alkohol- och drogfri. Det innebär att det inte är tillåtet att dricka alkohol, använda droger eller uppträda påverkad i skolans lokaler eller på skolans arrangemang, studieresor, -besök mm.

När det gäller narkotika är lagstiftningen tydlig. Det är förbjudet. Användning av narkotika leder till avstängning. Vid misstanke kommer rektor att förbehålla sig rätten att genomföra drogtest. Om testet visar på ett positivt resultat kan deltagaren inte längre gå kvar på skolan utan kommer att avskiljas från undervisning och ev. internatboende. Vägrar deltagaren göra testet tolkas det som ett positivt testresultat och får samma konsekvenser.

Fristads folkhögskola strävar efter att vara en hälsosam arbetsplats för alla. Vi vill gärna stödja dig som vill minska ditt beroende av rökning eller sluta röka. Rökning får bara ske på särskilt anvisade platser.

RÄTTIGHETER & SKYLDIGHETER FÖR STUDERANDE

Styrelsen för folkhögskolorna har fastställt en gemensam studeranderätt för alla sex skolor, och därtill finns också regler för Fristads folkhögskola. Du hittar dessa på vår hemsida http://www.fristads.fhsk.se/studerande/studeranderatt/. Det är viktigt att du vet vad som gäller, så läs dem gärna innan du börjar! Vi kommer även att gå igenom dem i samband med kursstarten, och du kommer att få skriva under ett studiekontrakt (som du också kan titta på på hemsidan).

KURSSTART

Kursen börjar måndag 24 augusti. Vi samlas i Kindbo Övre kl. 10. Kindbo är huset där du var på samtal. 

På uppstartsdagen blir du bjuden på lunch i skolans matsal. Om du behöver specialkost ber vi dig ringa eller sms:a på telefon 070-0206240 senast den 20 augusti. Om du sms:ar ber vi dig skriva för- och efternamn, klass och vilken specialkost du behöver.

Vid kursstart går det att kvittera ut nyckel till skåp där du kan förvara ditt studiematerial. Den återlämnas sedan vid kursens slut. Om den inte återlämnas, debiteras en avgift på 500 kr.

LÄSÅRSTIDER OCH LOVDAGAR

Höstterminen 2020: måndag 24/8 – fredag 18/12
Vårterminen 2021: torsdag 7/1 – fredag 28/5

Lov:
Höstlov 26 oktober - 30 oktober (vecka 44)
Jullov 19 december 2020 - 6 januari 2021
Sportlov 15 februari – 19 februari 2021 (vecka 7)
Påsklov 2 april - 9 april 2021 (vecka 14)

EKONOMI

Serviceavgift
Undervisningen är avgiftsfri. Som vuxenstuderande förväntas man dock generellt själv köpa sin litteratur och sitt anteckningsmaterial mm. På Fristads folkhögskola tillhandahåller vi en del av det mot en serviceavgift. För heltidsstuderande är serviceavgiften 1700 kr per termin.
I serviceavgiften ingår:
Förmiddagsfika varje dag, några festliga måltider under kurstiden, Wifi, tillgång till Office 365, olycksfallsförsäkring, visst studiematerial, tillgång till bibliotek och gym. Bastu och idrottshall samt möjlighet att gratis delta i skolans kulturarrangemang.
För Växas deltagare tillkommer en kostnad på ytterligare 200 kr/termin för
• Studiebesök
• Material i de estetiska ämnena
Serviceavgiften faktureras i förskott före och under terminen. Utöver serviceavgiften förväntas du betala för studiebesök (resor dit och eventuella entréavgifter).
På allmän kurs kan det tillkomma ungefär 600 kr per år för läroböcker som du behöver köpa själv.

Studiebidrag och studiemedel
Är du under 20 år får du studiebidrag automatiskt. Inackorderingstillägg och extra tillägg måste du däremot söka på särskild blankett som du kan få från skolan eller hos CSN.

Du som är under 20 år, bor i Borås kommun och inte har gått färdigt gymnasiet kan i vissa fall få hjälp med pengar och busskort. Du ska själv kontakta Borås kommun.

Har du fyllt 20 år kan du söka studiestöd från CSN. Du söker studiemedel på CSN:s hemsida, csn.se. Om du är arbetslös kan du även vända dig till din handläggare på arbetsförmedlingen.

MAT & FIKA

Lunch
Ät gärna en god KRAV-märkt och ekologisk lunch i skolans matsal! På matsedeln kommer det att finnas både en kött-, fisk-, eller en fågelrätt och ett vegetariskt alternativ. Kolla på skolans hemsida http://www.fristads.fhsk.se/skolan/matsedel/.

Det vegetariska alternativet behöver du förbeställa genom att ringa eller sms:a köket eller gå dit senast kl. 9.00 samma dag, men gärna längre i förväg. Detsamma gäller även vid behov av specialkost.

Frukost kostar 40 kr och lunch kostar 60 kr. Möjligheten finns att låna ett VIP-kort som du laddar med valfritt belopp som gör betalningen enklare i kassan.

Fika
Varje förmiddag serveras en fika i matsalen som ingår i serviceavgiften.

FÖRSÄKRING

För samtliga deltagare på skolans långa kurser finns en olycksfallsförsäkring som gäller dygnet runt.

BOENDE

Det finns möjlighet att bo på skolan. Att bo på internat ställer krav på hänsyn, respekt och ansvarskänsla, men ger också möjlighet till god gemenskap i en positiv studiemiljö.

Internatmöten är obligatoriska och äger rum en gång i månaden. Det anordnas även gemensamma aktiviteter för de som bor på internatet.

När man bor på skolan betalas kost och logi i förskott månadsvis. Kostnaden för internatet är 1150kr per vecka, och då bor du i ett rum med egen dusch och toalett. I priset ingår frukost och lunch måndag till fredag. Det går inte att endast hyra rum. Betalning för augusti och september görs direkt vid kursstart. Du betalar för alla lov utom jullovet. Uppsägning görs skriftligen 14 dagar i förväg.

Om du vill bo på skolan ska du kontakta biträdande rektor Yvonne G. Forsström så fort som möjligt på telefon 033-23 68 06 eller 073-833 21 58.

Studerande som vid kursens slut har skulder till skolan blir inte antagen följande läsår.

VI ÖNSKAR DIG VARMT VÄLKOMMEN TILL FRISTADS FOLKHÖGSKOLA!

Internat - Hyresavtal

För dig som har bokat internatboende, här kan du läsa vårt hyresavtal:

HYRESAVTAL-Fristads fhsk.pdf