Språket kulturen och identiteten

I den här profilen fokuserar vi på hur språk och kultur påverkar människors självbild, och börjar hos dig själv.

Vem är du? Vilka värderingar har du? Var har du fått dem ifrån – religion, traditioner, släkten? Vilka värderingar finns i andra samhällen? Hur skiljer sig världens olika kulturer? Alla är vi lika olika.

Vi diskuterar också vilka fördomar som finns i samhället och varför de uppstår. Vilka fördomar har till exempel du själv?

I profilen studerar du också kultur och identitet genom att läsa och diskutera romaner från olika delar av världen.

Profilen förbereder dig för att kunna hjälpa andra människor att snabbare komma in i det svenska samhället, som till exempel kulturtolk eller fadder.

Kursinnehåll:

Språk

Demokrati

Jämställdhet

Hållbarhet

Kultur

Religioner

Traditioner

Ansök till våra kurser