Hälsa

En profil för dig som är intresserad av hälsa, friskvård och vad som påverkar vår kropp. Vi arbetar både praktiskt och teoretiskt. Du får till exempel lära dig massage och stresshantering, och får grunderna i tränings- och näringslära.

Under den första terminen jobbar vi mest med den egna hälsan. Andra terminen fokuserar vi på hur man kan hjälpa andra inom hälsoområdet. Då läser vi bland annat också om kommunikation, coachning och ledarskap och man får prova på att leda en aktivitet.

Du får chansen att åka på studiebesök till platser som arbetar med friskvård. Profilen ger en bra grund för dig som vill fortsätta att studera en hälsoinriktad utbildning.

Kursinnehåll:

Psykologi

Träningslära

Anatomi

Stressfysiologi

Stresshantering

Näringslära

Massage

Ergonomi

Ansök till våra kurser