Ouriginal

Ouriginal är en prisvinnande mjukvara, vars huvudsyfte är att upptäcka och förebygga plagiering. Den förenar textmatchning med analys av skrivstil och skrivmönster, vilket möjliggör för lärare och användare att bedöma inlämnade texters autenticitet. Den hjälper också till att främja en rättvis miljö och uppmuntrar till kreativitet hos elever och studenter.

(Tidigare namn på tjänsten var Urkund. Mer detaljerad info om Ouriginal finns på https://www.ouriginal.com/sv/vara-produkter/urkund.se)

Ny procedur för kontroll av skolarbeten

Numer sköter lärarna plagiatkontrollen via teamsgrupper.

Lärarna skapar en uppgift i Teams och när deltagare har lämnat in sina arbeten så gör lärarna kontrollen mha Ouriginal appen i Teams.

Ditt arbete, din text

Systemet accepterar flertalet filformat, t.ex: .doc, .docx, .xls, .xlsx, .sxw, .ppt, .pdf, .html och många fler.

Tips för ordbehandling

Om du gör arbetet på dator hemma och inte har Microsoft Word så finns det alternativ.

I Windows finns alltid dessa program: - Anteckninar, sparar i .txt format - Wordpad, sparar i .rtf eller .txt format

I Mac OS X finns programmet Textredigerare, sparar bl.a. i formaten .rtf, .odt, .doc, .docx och oavsett program så kan du alltid skapa PDF format i Mac OS X.

OpenOffice är en gratis motsvarighet till Microsoft Office. Finns för Windows, Mac OS X och Linux Med det installerat kan du spara i ovan nämnda godkända filformat. sv.openoffice.org

Du har även tillgång till Microsoft 365 från din skolan.

Molntjänster

Ytterligare alternativ är att använda gratis webbtjänster som Google Docs eller Office Live. Med hjälp av Google Docs kan du skriva ditt arbete i deras ordbehandlare på webben och sedan ladda ned det som en av de ovan nämnda godkända filformaten. Detsamma kan du göra med Office Live. Adresser: docs.google.com office.live.com