Kursen är inställd - få sökande

Personlig assistentutbildning är en distansutbildning på halvfart under två läsår. Utbildningen sker huvudsakligen via lärplattform. Varje läsår träffas klassen 6 veckoslut med en vardag i anslutning.

Kurslängd: 2 läsår,

Studietakt: halvfart, distans, 6 helgträffar per läsår

Kursstart: augusti

Ansökningstid: senast den 30 juni

Arbetet som personlig assistent innebär att man är ett personligt stöd och att man ger personer med funktionsnedsättning ökade möjligheter att leva ett självständigt och så bra liv som möjligt.  Kursen lär dig att utveckla ett professionellt förhållningssätt till brukaren, och hur du tillgodoser hans eller hennes behov och önskemål både i vardagen, på arbetet eller i skolan och på fritiden. Du får goda kunskaper om olika funktionsnedsättningar och deras konsekvenser samt hjälpmedel. 

Under studietiden har du ett arbete eller en praktikplacering inom personlig assistentkategorin.

Kursinfo: Personlig assistent

Kurstider

  • År 1: 7:e augusti 2017 – 1:a juni 2018
  • År 2: exakta tider ej fastställda ännu, men troligtvis v. 32- v. 22

Studietakt

  • Halvfart, distans, 6 helgträffar per läsår

Intyg & utbildningsbevis efter avslutad kurs

  • Under förutsättning att du har klarat kursens alla delar får du ett intyg och utbildningsbevis vid kursavslut.

Behörighetskrav

  • Du ska fylla minst 18 år det året kursen startar och ha en avslutad gymnasieutbildning.

Ansökan & antagning
Ansökan görs på skolans digitala ansökningsblankett. Till ansökan ska du bifoga ditt slutbetyg från gymnasiet samt ett personligt brev där du beskriver dina mål med att gå en utbildning till personlig assistent på folkhögskolan.

Alla som utifrån sin ansökan och sitt personliga brev har bedömts lämpliga, bjuds in till ett personligt samtal/intervju. Intervjuer och antagning sker löpande från juni månad.

Kostnader

  • Själva utbildningen är kostnadsfri och studiemedelsberättigande.

Du bekostar själv:
en serviceavgift 500 kr per termin. För dessa pengar får du material till skapande verksamhet och matlagning samt betald entré vid studiebesök. Litteratur (max 500 kr per läsår), resa till/från folkhögskolan, övernattning och mat vid de fysiska träffarna betalar du själv.