Två stjärnor lyser upp miljöarbetet

På Fristads Folkhögskola är miljöengagemanget stort. Övre raden: Ida Otterdahl, Kerstin Magnusson, Carola Johansson, Yvonne G Forsström. Mellanraden: Carola Klehr, Agneta Larsson, Eréne Svensson. Nedre raden: Janet Apabaza Gonzalez, Julietta Sarkisjan, Anne Kattelus, Carolina Vardström Larsen. FOTO: Fristads folkhögskola

2013 fick Fristads Folkhögskola Västra Götalandsregionens (VGR:s) miljöstipendium. Med engagemang och målinriktat arbete har skolan nu också fått två stjärnor i KRAV-certifieringen. På skolan hoppas man att miljöarbetet ska inspirera andra verksamheter i VGR.