Ouriginal

URKUND erbjuder ett helt automatiserat system för hantering av problemet med plagiering. I korthet fungerar det så att studenterna skickar sina dokument med e-post till lärarna. På den elektroniska vägen mellan studenter och lärare kontrolleras dokumenten mot tre centrala källområden: Internet, förlagsmaterial och studentmaterial. Om något dokument uppvisar likheter med innehållet i källorna så flaggar systemet för eventuellt plagiat. En analysöversikt genereras och skickas med e-post till berörd lärare. Analysöversikten presenterar på ett enkelt sätt den information som läraren behöver för att avgöra om plagiering förekommit.

(Tidigare namn på tjänsten var Urkund. Mer detaljerad info om Ouriginal finns på https://www.ouriginal.com/sv/vara-produkter/urkund.se)

Ny procedur för kontroll av skolarbeten

Numer sköter lärarna plagiatkontrollen via teamsgrupper.

Lärarna skapar en uppgift i Teams och när deltagare har lämnat in sina arbeten så gör lärarna kontrollen mha Ouriginal appen i Teams.

Ditt arbete, din text

Systemet accepterar flertalet filformat, t.ex: .doc, .docx, .xls, .xlsx, .sxw, .ppt, .pdf, .html och många fler.

Tips för ordbehandling

Om du gör arbetet på dator hemma och inte har Microsoft Word så finns det alternativ.

I Windows finns alltid dessa program: - Anteckninar, sparar i .txt format - Wordpad, sparar i .rtf eller .txt format

I Mac OS X finns programmet Textredigerare, sparar bl.a. i formaten .rtf, .odt, .doc, .docx och oavsett program så kan du alltid skapa PDF format i Mac OS X.

OpenOffice är en gratis motsvarighet till Microsoft Office. Finns för Windows, Mac OS X och Linux Med det installerat kan du spara i ovan nämnda godkända filformat. sv.openoffice.org

Du har även tillgång till Microsoft 365 från din skolan.

Molntjänster

Ytterligare alternativ är att använda gratis webbtjänster som Google Docs eller Office Live. Med hjälp av Google Docs kan du skriva ditt arbete i deras ordbehandlare på webben och sedan ladda ned det som en av de ovan nämnda godkända filformaten. Detsamma kan du göra med Office Live. Adresser: docs.google.com office.live.com