Vävutbildning grundkurs

Låt handen och tanken arbeta tillsammans. I vår grundkurs får du lära dig det textila hantverket från grunden – hela processen från formgivning till val av material och vävteknik och till slut montering av din färdiga väv.

Här utvecklar du din förmåga och kreativitet utifrån dina egna förutsättningar. Under studieåret besöker vi museer och utställningar i Borås och Sjuhärad. Bygdens rika textilhistoria och utbud ger inspiration och kunskap för dig som är textilintresserad.

Kurslängd: 1 läsår

Studietakt: 100%

Kursstart: augusti

Heltidsstudier innebär ca 20 timmar lärarledd undervisning per vecka. Därutöver har man eget arbete. Vävsalen är tillgänglig även kvällar och helger.

Kursinnehåll

Praktisk vävning
Bindningslära
Vävteori
Färg och form
Materiallära i teori och praktik 

Glad kvinna handarbetar

Ansökningsperioder, ansökan och behörighetskrav - Väv grund

Ansökningsperiod
Ansökningsmodulen är öppen från februari för start på höstterminen. Vi påbörjar antagningsarbete och intervjuer i april/maj månad och tillämpar löpande antagning från den 15 maj. Sen ansökan kan komma att vara möjlig i mån av plats.

Ansökan & antagning
Ansökan görs på skolans digitala ansökningsformulär. Till ansökan ska du bifoga ett personligt brev där du beskriver varför du vill gå kursen. 

Alla som utifrån sin ansökan och sitt personliga brev har bedömts lämpliga, bjuds in till ett personligt samtal. Efter samtalet görs en samlad bedömning som ligger till grund för den slutgiltiga antagningen.

Här finner du detaljerade antagningsskriterier: Antagning Väv grund.pdf

Förkunskapskrav
Inga förkunskaper krävs.


Kostnader per termin och studietakt - Vävkurser

Kostnader 
Själva utbildningen är kostnadsfri och studiemedelsberättigande. Som vuxenstuderande förväntas man dock generellt själv köpa sin litteratur och anteckningsmaterial m.m. På Fristads folkhögskola tillhandahåller skolan en del av det mot en serviceavgift. För aktuell kostnad se För Studerande/Kostnader

Serviceavgiften ger dig: 

 • Tillgång till Office 365
 • Möjlighet att låna bärbar dator eller platta om så behövs
 • Visst studiematerial såsom viss kopiering, lån av kurslitteratur
 • Förmiddagsfika varje skoldag.
 • Några festmåltider under kurstiden
 • Olycksfallsförsäkring som gäller dygnet runt under terminen

Utöver serviceavgiften förväntas du betala ungefär 1500 kr för material per år. Även kostnader för studiebesök (resor dit och eventuella entréavgifter) kan tillkomma.

Studietakt
Kursen ges på helfart alternativt deltid.


Kurstider - Väv

Gäller för vävdeltagare som går fysisk på plats, ej distanskurs

Kurstider läsåret 2023/2024:

 • Höstterminen 2023: mån 21/8 - ons 20/12
  Höstlov vecka 44 (30/10 - 3/11)
 • Vårterminen 2024: mån 8/1 - fre 31/5
  Sportlov vecka 7 (12-16/2)

  Påsklov vecka 14 (2-5/4)
  Kristi Himmelsfärdslov (9-10/5)

 • Kurstider läsåret 2024/2025:

  • Höstterminen 2024: mån 19/8 - ons 18/12
   Höstlov vecka 44 (28/10 - 1/11)
  • Vårterminen 2025: tis 7/1 - ons 28/5
   Sportlov vecka 7 (10-14/2)

   Påsklov vecka 16 (14-17/4)


Kursplan - Väv grund


Kontaktperson Vävkurser

Eva Martinsson

Vävlärare, Kulturansvarig

Telefonnummer

Kontor: 033 - 23 68 00