Antagningsbesked och kursstart

Antagning för alla vars ansökan kom in fram till mitten av juni är nu klar. Ditt antagningsbesked finns digitalt i Schoolsoft, och det är också där du tackar ja eller nej till din plats. När du har tackat ja, får du en länk till en sida med mer praktisk information om skolan och din kurs. Observera att denna information bara skickas till dem som har tackat ja i Schoolsoft. Hör av dig till expeditionen på 033-236800 om du inte har fått länken.

Om vi inte fick kontakt med dig för att boka tid för intervju, har antagningsprocessen stannat av. Är du fortfarande intresserad av att börja, kontakta oss, så bokar vi tid för intervju.

Om du ansökte under sommaren, kommer din ansökan att hanteras nu i augusti. All personal är tillbaka fr o m 5/8.