Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Yrkesbiodling och dess biprodukter

Bli yrkesbiodlare! Intresset för biodling ökar generellt i Sverige, inte minst för att fler och fler inser binas betydelse för pollinering och biologisk mångfald. Utrustningen är lättare och därför kan fler bedriva biodling. Våren 2021 startar Fristads folkhögskola en kurs för dig som vill ta steget från hobbynivå till att bli yrkesbiodlare.

Branschen är just nu inne i en spännande utveckling där det tidigare fokuset på honungsproduktion breddas till både fler biprodukter (t ex sorthonung, bibröd, propolis, pollen) och birelaterade tjänster (pollinering, bisafari, föreläsningar mm).

Kursen förbereder dig för att självständigt kunna bedriva yrkesmässig biodling - antingen som anställd eller egenföretagare. Du får kunskaper om hur man planerar, genomför och utvärderar ett verksamhetsår inom yrkesbiodling med hänsyn till honungsbiets biologi och hälsa, årstidsväxlingar och klimat samt ekonomiska förutsättningar. Du får också lära dig om yrkesbiodlingens produkter och tjänster och hur dessa förädlas. Både ekologiska och konventionella metoder presenteras och vi diskuterar deras för- och nackdelar ur miljö- och arbetsmiljösynpunkt, så att du får redskap för att göra kloka val för ditt eget företag.

Kursens olika delmoment följer året i bigården och verksamhetsåret i ett biodlingsföretag. Praktiska och teoretiska moment vävs samman så att du får en fördjupad förståelse av hantverket samtidigt som du blir duktig på det praktiska arbetet. Vi läser bl a om biskötsel, avläggare, drottningodling, driftplanering och livsmedelshantering. Vår utbildningsbigård ligger i anslutning till trädgårdsklassens odlingar och perennrabatter.

Efter avslutad och godkänd kurs finns det möjlighet för kursdeltagaren att ansöka om gesällbrev hos Hantverksrådet.

Kursens upplägg
Kursen går på halvfart under v. 9-48. Gruppen träffas 3 sammanhängande dagar per månad för gemensam undervisning (sammanlagt 10 träffar under kursen); övrig tid läser deltagarna på distans. De skolförlagda träffarna är intensiva, och därför rekommenderas boende på skolans internat.

Kursinformation

Kurstider
1/3 - 26/11

Platsförlagda träffar onsdag lunch till fredag lunch följande veckor:

 • v. 9: 3-5/3
 • v. 12: 24-26/3
 • v. 17: 28-30/4
 • v. 22: 2-4/6
 • v. 26: 30/6-2/7
 • v. 29: 21-23/7
 • v. 33: 18-20/8
 • v. 38: 22-24/9
 • v. 42: 20-22/10
 • v. 47: 24-26/11

Studietakt
Kursen går på halvfart. Gruppen träffas 3 sammanhängande dagar per månad för gemensam undervisning (sammanlagt 10 träffar under kursen); övrig tid läser deltagarna på distans.

Kostnader
Själva utbildningen är kostnadsfri och studiemedelsberättigande.

Du behöver ha tillgång till minst en bikupa att träna i hemma mellan kursträffarna och nödvändig skyddsutrustning (bidräkt och handskar) att ha med till bigårdsbesöken på skolan under hela kurstiden. Övrig utrustning så som kupkniv, kaktång mm lånas av skolan.

Du bekostar själv din kurslitteratur (3-4 böcker), ca 1200 kr.

Du betalar också en serviceavgift på 1800 kr per termin.

Serviceavgiften ger dig:

 • för- och eftermiddagsfika, lunch och kvällsmat vid de skolförlagda träffarna
 • visst material samt kopior
 • tillgång till Office 365
 • olycksfallsförsäkring

Kostnader för resor till gruppträffarna och i samband med praktik och studiebesök tillkommer. Det kan bli aktuellt med övernattning vid gruppträffarna, särskilt för kursmoment på annan plats än Fristads folkhögskola.

Behörighetskrav & antagning

Behörighetskrav
Du ska fylla minst 18 år det året kursen startar och ha en avslutad utbildning på grundskolenivå. Dessutom ska du ha gått en nybörjarkurs i biodling eller ha motsvarande erfarenhet och ha skött minst en bikupa under minst ett år.

Ansökan & antagning
Ansökan görs på skolans digitala ansökningsblankett. Till ansökan ska du bifoga dina grundskolebetyg, ett intyg om genomförd nybörjarutbildning i biodling samt ett personligt brev där du beskriver dina mål med att gå kursen i yrkesmässig biodling.

De som utifrån sin ansökan och sitt personliga brev har bedömts lämpliga, bjuds in till ett personligt samtal.  Dessa sker löpande under oktober månad fram till den 6 november. Efter samtalet görs en samlad bedömning som ligger till grund för den slutgiltiga antagningen. Senast den 9 november får den som varit på intervju ett besked i Schoolsoft – antagen, reserv eller ej antagen. Sista dagen att tacka ja till sin plats är den 15 november. Sedan går erbjudandet vidare till en reserv.

Här finns detaljerade antagningskriterier: Antagning Yrkesbiodling.pdf

Ansökningsperiod

Yrkesbiodlarutbildningen startar 1 mars 2021. Ansökningsperioden startar den 28 september och avslutas den 25 oktober 2020. Du kan bara lägga in din ansökan under denna period. Intervjuer sker under oktober månad fram till början av november.

 

Övernattning under de platsförlagda träffarna

Det finns möjlighet att boka rum på skolans internat. En övernattning med frukost kostar då 285 kr. Lakan och handduk kan köpas till för  125 kr per paket.

Maila fristads.folkhogskola.konferens@vgregion.se eller ring 033- 23 68 06 för att boka.

Kontakt

Frågor?
Mejla till Inka Horstmann
inka.horstmann@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2020-10-09 08:27