Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Yrkesbiodling och dess biprodukter

Bli yrkesbiodlare! Intresset för biodling ökar generellt i Sverige, inte minst för att fler och fler inser binas betydelse för pollinering och biologisk mångfald. Utrustningen är lättare och därför kan fler bedriva biodling. Våren 2022 startar Fristads folkhögskola nästa omgång av kursen för dig som vill ta steget från hobbynivå till att bli yrkesbiodlare.

Branschen är just nu inne i en spännande utveckling där det tidigare fokuset på honungsproduktion breddas till både fler biprodukter (t ex sorthonung, bibröd, propolis, pollen) och birelaterade tjänster (pollinering, bisafari, föreläsningar m.m.).

Kursen förbereder dig för att självständigt kunna bedriva yrkesmässig biodling - antingen som anställd eller egenföretagare. Du får kunskaper om hur man planerar, genomför och utvärderar ett verksamhetsår inom yrkesbiodling med hänsyn till honungsbiets biologi och hälsa, årstidsväxlingar och klimat samt ekonomiska förutsättningar. Du får också lära dig om yrkesbiodlingens produkter och tjänster och hur dessa förädlas. Både ekologiska och konventionella metoder presenteras och vi diskuterar deras för- och nackdelar ur miljö- och arbetsmiljösynpunkt, så att du får redskap för att göra kloka val för ditt eget företag.

Kursens olika delmoment följer året i bigården och verksamhetsåret i ett biodlingsföretag. Praktiska och teoretiska moment vävs samman så att du får en fördjupad förståelse av hantverket samtidigt som du blir duktig på det praktiska arbetet. Vi läser bl a om biskötsel, avläggare, drottningodling, driftplanering och livsmedelshantering. Vår utbildningsbigård ligger i anslutning till trädgårdsklassens odlingar och perennrabatter.

Kursinformation

Kurstider
Läsår 2022 Platsförlagda träffar onsdag lunch till fredag lunch följande veckor:

 • v. 9: 2-4/3
 • v. 12: 23-25/3
 • v. 16: 20-22/4
 • v. 20: 18-20/5
 • v. 24: 15-17/6
 • v. 29: 20-22/7
 • v. 33: 17-19/8
 • v. 38: 21-23/9
 • v. 42: 19-21/10 här kommer vi att besöka Edane i Värmland
 • v. 47: 23-25/11

Studietakt
Kursen går på halvfart. Gruppen träffas 3 sammanhängande dagar per månad för gemensam undervisning (sammanlagt 10 träffar under kursen). De skolförlagda träffarna är intensiva, och därför rekommenderas boende på skolans internat i den mån det finns plats. De veckorna du som deltagare inte är på skolan är det digitala lektioner på lärplattformen Teams på fasta tider, vilket är dagtid onsdag lunch till fredag eftermiddag. Som deltagare förväntas du delta aktivt på dessa varje vecka. Folkhögskolepedagogiken bygger mycket på erfarenhetsutbyte, dialog och det gemensamma lärandet.

Kostnader
Själva utbildningen är kostnadsfri och studiemedelsberättigande.

Du behöver ha tillgång till minst en bikupa att träna i hemma mellan kursträffarna och nödvändig skyddsutrustning (bidräkt och handskar) att ha med till bigårdsbesöken på skolan under hela kurstiden. Övrig utrustning så som kupkniv, kaktång m.m. lånas av skolan.

Du bekostar själv din kurslitteratur (3-4 böcker), ca 1200 kr.

Du betalar också en serviceavgift på 1800 kr per termin.

Serviceavgiften ger dig:

 • för- och eftermiddagsfika, lunch och kvällsmat vid de skolförlagda träffarna
 • visst material samt kopior
 • tillgång till Office 365
 • olycksfallsförsäkring

Kostnader för resor till gruppträffarna och i samband med praktik och studiebesök tillkommer. Det kan bli aktuellt med övernattning vid gruppträffarna, särskilt för kursmoment på annan plats än Fristads folkhögskola.

Behörighetskrav & antagning

Behörighetskrav
Med den kunskap som finns från första kursomgången (som pågår just nu) har skolan sett behov av att höja förkunskapskraven för att ge dig som framtida deltagare de bästa förutsättningar att klara kursen. Läs igenom de uppdaterade antagningskriterierna inför kursstart 2022 här Antagningskriterier Yrkesbiodling.pdf. Har du besökt denna hemsida tidigare och inte läst de uppdaterade antagningskriterierna så gör det så att du vet vilka antagningskriteier som gäller för år 2022.   

Ansökan & antagning inför kursstart v 9 2022
Ansökan görs på skolans digitala ansökningsblankett. Till ansökan ska du bifoga skolbetyg, ett intyg om genomförd nybörjarutbildning i biodling samt ett personligt brev där du beskriver dina mål med att gå kursen i yrkesmässig biodling. 

Den som utifrån sin ansökan och sitt personliga brev har bedömts lämplig, bjuds in till ett personligt samtal. Dessa sker löpande under oktober och början av november månad. Efter samtalet görs en samlad bedömning som ligger till grund för den slutgiltiga antagningen. Senast i början av november får den som varit på intervju ett besked i Schoolsoft – antagen, reserv eller ej antagen. 

 

Ansökningsperiod

Ansökningsperioden inför 2022 års yrkesbiodlarutbildning startar den 27 september kl. 9.00 och avslutas den 24 oktober kl 23.59 2021. Du kan bara lägga in din ansökan under denna period. Intervjuer sker under oktober månad fram till början av november.

 

Övernattning under de platsförlagda träffarna

Det finns möjlighet att boka rum på skolans internat i mån av plats. Bokning sker inför varje tillfälle. En övernattning med frukost kostar då 285 kr. Lakan och handduk kan köpas till för  125 kr per paket.

Mejla fristads.folkhogskola.konferens@vgregion.se eller ring 033- 23 68 06 för att boka.

Kontaktperson

Frågor?
Mejla till Richard Johansson
ricjoh@vgrfolkhogskolor.se

eller Helena Ring Johansson
helrin@vgrfolkhogskolor.se

Senast uppdaterad: 2022-02-25 11:34