Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Yrkesbiodling och dess biprodukter

biodlare

Bli yrkesbiodlare! Intresset för biodling ökar generellt i Sverige, inte minst för att fler och fler inser binas betydelse för pollinering och biologisk mångfald. Utrustningen är lättare och därför kan fler bedriva biodling. Våren 2023 startar Fristads folkhögskola nästa omgång av kursen för dig som vill ta steget från hobbynivå till att bli yrkesbiodlare. Ansökan öppen nu!

Branschen är just nu inne i en spännande utveckling där det tidigare fokuset på honungsproduktion breddas till både fler biprodukter (t ex sorthonung, bibröd, propolis, pollen) och birelaterade tjänster (pollinering, bisafari, föreläsningar m.m.).

Kursen förbereder dig för att självständigt kunna bedriva yrkesmässig biodling - antingen som anställd eller egenföretagare. Du får kunskaper om hur man planerar, genomför och utvärderar ett verksamhetsår inom yrkesbiodling med hänsyn till honungsbiets biologi och hälsa, årstidsväxlingar och klimat samt ekonomiska förutsättningar. Du får också lära dig om yrkesbiodlingens produkter och tjänster och hur dessa förädlas. Både ekologiska och konventionella metoder presenteras och vi diskuterar deras för- och nackdelar ur miljö- och arbetsmiljösynpunkt, så att du får redskap för att göra kloka val för ditt eget företag.

Kursens olika delmoment följer året i bigården och verksamhetsåret i ett biodlingsföretag. Praktiska och teoretiska moment vävs samman så att du får en fördjupad förståelse av hantverket samtidigt som du blir duktig på det praktiska arbetet. Vi läser bl a om biskötsel, avläggare, drottningodling, driftplanering och livsmedelshantering. Vår utbildningsbigård ligger i anslutning till trädgårdsklassens odlingar och perennrabatter.

Kurstider läsåret 2022 -- 28/2 -- 25/11:

 • Vårterminen 2022: mån 28/2 - fre 1/7

  Kristi Himmelsfärdslov 26-27/5
  Sommarlov 13-24/6

 • Höstterminen 2022: mån 4/7 - fre 25/11
  Höstlov 2-4/11
 • Platsförlagda träffar:
  v9, 12, 16, 20, 24, 29, 33, 38, 42, 47

Kurstider läsåret 2023: 

 • Vårterminen 2023: mån 27/2 - fre 30/6

  Kristi Himmelsfärdslov 18-19/5
  Sommarlov 19-23/6

 • Höstterminen 2023: mån 3/7 - fre 24/11
  Höstlov  1-3/11
 • Platsförlagda träffar onsdag lunch till fredag lunch följande veckor:
  v9, 12, 16, 19, 24, 28, 33, 38, 42, 47
  • vecka 9: 1-3/3
  • vecka 12: 22-24/3
  • vecka 16: 19-21/4
  • vecka 19: 10-12/5
  • vecka 24: 14-16/6
  • vecka 28: 12-14/7
  • vecka 33: 16-18/8
  • vecka 38: 20-22/9
  • vecka 42: 18-20/10
  • vecka 47: 22-24/11

Kostnader
Själva utbildningen är kostnadsfri och studiemedelsberättigande.

Du behöver ha tillgång till minst en bikupa att träna i hemma mellan kursträffarna och nödvändig skyddsutrustning (bidräkt och handskar) att ha med till bigårdsbesöken på skolan under hela kurstiden. Övrig utrustning så som kupkniv, kaktång m.m. lånas av skolan.

Du bekostar själv din kurslitteratur (3-4 böcker), ca 1200 kr.

Du betalar också en serviceavgift på 1800 kr per termin.

Serviceavgiften ger dig:

 • för- och eftermiddagsfika, lunch och kvällsmat vid de skolförlagda träffarna
 • visst material samt kopior
 • tillgång till Office 365
 • olycksfallsförsäkring

Kostnader för resor till gruppträffarna och i samband med praktik och studiebesök tillkommer. Det kan bli aktuellt med övernattning vid gruppträffarna, särskilt för kursmoment på annan plats än Fristads folkhögskola.

Studietakt och närvaro
Kursen går på halvfart. Gruppen träffas 3 sammanhängande dagar per månad för gemensam undervisning (sammanlagt 10 träffar under kursen som är obligatoriska). De skolförlagda träffarna är intensiva, och därför rekommenderas boende på skolans internat i den mån det finns plats. De veckorna du som deltagare studerar på distans är det digitala lektioner på lärplattformen Teams på fasta tider, vilket är dagtid onsdag lunch till fredag eftermiddag.

Som deltagare ska du delta aktivt varje vecka på de schemalagda tiderna och de fysiska träffarna är som nämnt tidigare obligatoriska. Folkhögskolepedagogiken bygger mycket på erfarenhetsutbyte, dialog och det gemensamma lärandet.

Behörighetskrav
Du ska fylla minst 18 år det året kursen startar och minst ha avslutad grundskoleutbildning. Dessutom krävs genomförd nybörjarkurs i biodling eller motsvarande erfarenhet och att du - efter avslutad nybörjarutbildning - självständigt har skött minst 5 bikupor under minst två hela år (dvs knappt tre års erfarenhet inklusive året då du gick nybörjarkursen) 

Ansökan & antagning inför kursstart v 9 2023
Ansökan görs på skolans digitala ansökningsblankett. Till ansökan ska du bifoga skolbetyg, ett intyg om genomförd nybörjarutbildning i biodling samt ett personligt brev där du beskriver dina mål med att gå kursen i yrkesmässig biodling. 

Den som utifrån sin ansökan och sitt personliga brev har bedömts lämplig, bjuds in till ett personligt samtal. Dessa sker löpande under oktober och början av november månad. Efter samtalet görs en samlad bedömning som ligger till grund för den slutgiltiga antagningen. Senast i början av november får den som varit på intervju ett besked i Schoolsoft – antagen, reserv eller ej antagen. För detaljerade antagningskriter läs Antagningskriterier Yrkesbiodling.pdf. 

Ansökningsperiod
Ansökningsperioden inför 2023 års yrkesbiodlarutbildning startar den 26 september kl. 9.00 och avslutas den 7 november kl 09.00 2022. Du kan bara lägga in din ansökan under denna period. Intervjuer sker under oktober månad fram till slutet av november.

Det finns möjlighet att boka rum på skolans internat i mån av plats. Bokning sker inför varje tillfälle. En övernattning med frukost kostar då 285 kr. Lakan och handduk kan köpas till för  125 kr per paket.

Boka genom att mejla konferensansvarig på fristads.folkhogskola.konferens@vgregion.se eller ring 033- 23 68 06.

Kontaktpersoner

Frågor?
Mejla till Richard Johansson
ricjoh@vgrfolkhogskolor.se

eller Helena Ring Johansson
helrin@vgrfolkhogskolor.se

Senast uppdaterad: 2022-11-14 15:22