Länkar för studerande

Schoolsoft Skolportal med bl.a. närvaro, kommunikation, uppgifter m.m.

Office 365
Skapa, lagra och dela filer, åtkomligt oavsett nät och datorenhet.

PingPong
Används av vissa grupper på våra skolor. Du får information av klassansvarig om du ska delta i verktyget PingPong.

Urkund
Plagiatkontroll

Bibliotekets databas
Sök böcker och boka dem i skolans biblioteksdatabas.

Landguiden
Inloggningsnlänk finner du i Schoolsoft.

Alex författarsök
Inloggningsnlänk finner du i Schoolsoft.
Däremot kan du använda Alex App, finns både för iOS och Android, och då loggar du in med en skolkod som du får av skolans bibliotikarie.

Digital Pedagogik
Mediapoolens strömmande media
Läs mer om hur du skaffar ett konto hos Digital pedagogik.

Senast uppdaterad: 2018-04-16 11:58