Länkar för studerande

Schoolsoft Skolportal med bl.a. närvaro, kommunikation, uppgifter m.m.
(Fr.o.m läsåret 2017-2018 kommer alla deltagare att delta i Schoolsoft.)

Office 365
Skapa, lagra och dela filer, åtkomligt oavsett nät och datorenhet.

PingPong
Används av vissa grupper på våra skolor. Du får information av klassansvarig om du ska delta i verktyget PingPong.

Urkund
Plagiatkontroll

Bibliotekets databas
Sök böcker och boka dem i skolans biblioteksdatabas.

Landguiden
Fungerar endast från skolans nätverk.

Alex författarsök
Fungerar endast från skolans nätverk. 
Däremot kan du använda Alex App, finns både för iOS och Android, och då loggar du in med en skolkod som du får av skolans bibliotikarie.

Digital Pedagogik
Mediapoolens strömmande media
Läs mer om hur du skaffar ett konto hos Digital pedagogik.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:38