Styrelse & Förvaltning

Styrelsen

Alla regionens folkhögskolor har en gemensam politiskt vald styrelse, bestående av 9 ledamöter och 5 ersättare:

Ordförande:

Eva Ternegren, (MP)

Vice ordförande:

Ida Legnemark, (V)

Ledamöter:

Håkansson, Leif, (S)

Gladys Yannelli, (S)

Leif Dahl, (S)

Hans Schub, (M)

Jerzy Kucier, (SD)

Ann-Marie Jacobsson, (C)

Anne Holmdahl, (KD)

Ersättare:

Maria Radivoi, (S)

Kent Hansson, (M)

Lena Jagers Bladini, (V)

Harriet Andreasson, (L)

Ingvor Carlander, (MP)

På styrelsens möten deltar även representanter från personal och deltagare. Dessa representanter har endast yttranderätt, inte rösträtt.

Handlingar och Protokoll

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:37