Skolledning


Inka Horstmann

Rektor
Ansvarig för allmän kurs
E-postadress
033-23 68 01

Anette Rosin
Biträdande rektor
Ansvarig för särskild kurs, marknadsföring, kulturkvällar
E-postadress
033-23 68 02

Yvonne Gunnervald Forsström
Enhetschef service
Ansvarig för administration, kök och städ, vaktmästeri
E-postadress
033-23 68 06, 0738-33 21 58

Pasi Sneck
Samordnare SFI/Etablering
E-postadress
mobil: 0700-825144