Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Distanskurs i vävformgivning

En kurs för dig som väver och som vill få inspiration till att själv formge dina vävar. Efter genomgången kurs har du med dig en verktygslåda utrustad med en mängd olika skissmetoder att använda dig av i ditt fortsatta skapande.

Vid varje kurstillfälle är det gemensamma genomgångar där nya formgivningsmetoder och material presenteras och du får tid till att prova på olika övningar. Mellan träffarna arbetar du vidare hemifrån med de övningar som introducerats och kommunicerar under arbetets gång med din grupp. Vi använder oss av Ping Pong, en webb-baserad lärplattform. Det ges även möjlighet till individuell handledning via Ping Pong.

Intyg & utbildningsbevis ges efter avslutad kurs. På intyget framgår om deltagaren varit närvarande vid träffarna och genomfört uppgifterna med godkänt resultat.

För att få godkänt på kursen som helhet krävs att alla uppgifter utom en är genomförda och godkända. Det krävs också att man är aktiv i sin diskussionsgrupp på Ping Pong. 

Kurslängd: 1 år

Studietakt: Halvfart (vilket innebär ca 10 timmars arbete varje vecka)

Kursstart: Nya uppgifter kommer snart

Övriga träffar: Nya uppgifter kommer snart

Kostnad: Undervisningen är avgiftsfri, men vi tar ut en serviceavgift som täcker en del av det material som används. För distansstuderande på halvfart är serviceavgiften 500 kr per termin och då ingår även fika.

Kursinnehåll
Vi startar med att på olika sätt och med varierande material skapa ränder, vilket är mycket användbart inom vävning. Materialet kan vara t.ex. färgat papper, vattenfärg, kritor eller garn. Efter ränderna provar vi olika metoder att formge och åskådliggöra bland annat hur en idé till en ullväv kan presenteras och hur man kan skapa mönster till flera olika vävtekniker.

Kursen vill ge en bredd inom området vävformgivning och presenterar därför en mängd olika metoder som en vävare kan ha nytta och glädje av i sitt skapande. Det är bra att kunna presentera sina idéer visuellt så det blir tydligare (för sig själv, men också för en presumtiv kund) hur den tänkta väven kan komma att se ut, men också för att i efterhand kunna dokumentera den färdiga vävnaden.

Förkunskaper
Grundläggande kunskaper i vävning. Det är en fördel om du har viss datorvana och tillgång till en digitalkamera (t ex i mobilen) för att kunna lägga upp bilder på Ping Pong under arbetets gång.

I mån av plats tar vi emot ansökningar fram till kursstart

Kursinformation

Ansökan & antagning

Ansökan görs på skolans digitala ansökningsblankett. Vid antagning prioriteras i första hand sökanden till grund- och påbyggnadskursen utifrån resultaten från referenstagningen. I mån av plats antas sedan deltagare till distanskurserna och Väv Må Väl.

Kostnader

Undervisningen är avgiftsfri, men vi tar ut en serviceavgift som täcker en del av det material som används. För distansstuderande på halvfart är serviceavgiften 500 kr per termin och då ingår för- och eftermiddagsfika vid de skolförlagda träffarna, visst enkelt material samt kopior.

Kursplan Distans vävformgivning

Eva Martinsson

Lärare, folkhögskola
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2020-02-05 10:21