Distanskurs i vävning

En påbyggnadskurs för dig som vill fördjupa dina kunskaper i vävning. Du varvar självständigt arbete hemifrån med att få teori och uppgifter på plats i skolan. Du har gått Fristads folkhögskolas ettåriga vävutbildning eller har motsvarande kunskaper sedan tidigare.

För att delta i kursen behöver du en vävstol med minst åtta skaft och åtta trampor samt tillgång till internet. Vi lägger upp kursen temavis. Uppgifterna varieras för att ge en bredd av kunskaper och erfarenheter.

Varje temaperiod avslutas med en gemensam redovisning, där vi delar erfarenheter med varandra.

Kurslängd: 1 år

Studietakt: Halvfart

Kursstart: September

Kursinnehåll

Materiallära

Vävteknik

Bindningslära med datorprogrammet Weavepoint

Färg och form

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper i bindningslära och vävning.

I mån av plats tar vi emot ansökningar fram till kursstart.

Träffarna

Träffarna för distanskurs i vävning blir under följande veckor. Veckodag bestäms senare.
v 36 41 45 49 6 12 18

Kursinformation

Kurstider läsåret 19/20:

  • Höstterminen 19: mån 19/8 – fre 20/12

Studietakt

  • helfart eller deltid 75% (50% gäller Väv Må Väl)

Intyg & utbildningsbevis efter avslutad kurs

  • Under förutsättning att du har klarat kursens alla delar samt uppfyller närvarokravet så får du ett intyg vid kursavslut.

Ansökan & antagning

Ansökan görs på skolans digitala ansökningsblankett. Vid antagning prioriteras i första hand sökanden till grund- och påbyggnadskursen utifrån resultaten från referenstagningen. I mån av plats antas sedan deltagare till distanskurserna och Väv Må Väl.

 

Kostnader

Undervisningen är avgiftsfri. Som vuxenstuderande förväntas man dock generellt själv köpa sin litteratur och anteckningsmaterial mm. På Fristads folkhögskola tillhandahåller vi en del av det mot en serviceavgift.

För heltidsstuderande är serviceavgiften 1700 kr per läsår, och betalningen delas upp på två tillfällen – dvs 850 kr i början av varje termin.

För halvtidstuderande är serviceavgiften  500 kr per termin

För deltidstuderande 75% är serviceavgiften 650 kr per termin

För distansstuderande halvfart är serviceavgiften 500 kr per termin

 

Serviceavgiften ger dig:

  1. Möjlighet att låna viss kurslitteratur gratis under kursen, tillgång till Office 365, kopior i begränsad omfattning i samband med undervisningen samt visst material vid estetverksamhet

  2. kaffe/te och smörgås en gång per vecka (”infokaffe” på måndagar), samt lunch vid jul- och sommaravslutning

  3. möjlighet att gratis delta i skolans kulturarrangemang

Utöver serviceavgiften förväntas du betala ungefär 1500 kr för material per år. Även kostnader för studiebesök (resor dit och ev entréavgifter) kan tillkomma.

Birgitta Jönsson

Lärare, folkhögskola
Telefonnummer

Eva Martinsson

Lärare, folkhögskola
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2019-05-08 08:18