Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Allmän kurs - gymnasienivå

Allmän kurs på folkhögskolan är främst till för dig som saknar fullständig gymnasieutbildning och vill uppnå grundläggande behörighet till yrkeshögskola och/eller högskola. På allmän – gymnasienivå läser du en kombination av behörighetsgivande ämnen och spännande profilämnen, där båda delarna är lika viktiga. Hur länge du behöver läsa avgörs av hur mycket studier och arbetslivserfarenhet du har med dig sedan innan.

På vår allmänna kurs arbetar vi mycket i grupp. Istället för att fokusera på att läsa in kunskaper och göra prov, vill vi arbeta med att i samtal lära av varandra. Lärarna ansvarar för att du får möjlighet att tillägna dig nya kunskaper, och de redskap du behöver för att studera vidare. Men det är du och de andra deltagarna som tillsammans driver arbetet framåt genom att använda era erfarenheter, ert intresse och er nyfikenhet.

Förutom ämneskunskaper får du lära dig att arbeta tillsammans med andra, att hantera konflikter, att ge och ta konstruktiv feedback, och att redovisa dina kunskaper på många olika sätt. Vi arbetar inte bara med text, utan även med konstnärliga uttrycksformer.

Vi arbetar till stor del tematiskt. Det innebär att man inte har en lektion för svenska, en lektion för samhällskunskap och en för historia. Istället arbetar vi med ett övergripande tema som sträcker sig över hela året, och du som deltagare får kunskaper genom att arbeta med detta tema. De flesta behörigheter ingår i det tematiska arbetet, dock inte alla.

En dag i veckan läser du en av våra fyra profiler som alla har en praktisk och/eller estetisk inriktning. Här får du utveckla dig själv, din kreativitet och din reflektionsförmåga. Du väljer profil utifrån ditt intresse. I profilgruppen studerar du tillsammans med deltagare från andra klasser på allmän kurs grundskole- och gymnasienivå – en bra möjlighet att lära känna fler förutom klasskamraterna!

Nyfiken? Kontakta oss, så berättar vi mer. Du är också välkommen på studiebesök, där du får träffa våra lärare och ambassadörer, och vara med på lektionerna en dag.

Att bli behörig till högskola och yrkeshögskola genom allmän kurs

Läs mer om hur du kan bli behörig till högskola och yrkeshögskola genom allmän kurs här: https://www.folkhogskola.nu/om-folkhogskola/sa-funkar-folkhogskola/behorigheter/

På Fristads folkhögskola erbjuder vi de 7 resp 10 behörigheterna som krävs för grundläggande högskolebehörighet, det vill säga kunskaper som motsvarar Svenska eller Svenska som andraspråk 1, 2 och 3, Engelska 5 och 6, Matematik 1b, Naturkunskap 1a1, Samhällskunskap 1a1, Historia 1a1 och Religionskunskap 1.
Utöver den grundläggande behörigheten kan man hos oss få särskilda behörigheter i Naturkunskap 1a2 och 2, Matematik 2b, Historia 1a2 och Samhällskunskap 1a2. Dessa ger tillträde till fler högskoleutbildningar.

En allmän kurs på folkhögskolan består dock av så mer än bara dessa behörigheter, och du som deltagare behöver ha genomfört kursens alla delar (t ex profilen, gemensamma aktiviteter mm) för att kunna uppnå omfattningskravet för yrkeshögskole- eller högskolestudier.

Information

Kurstider läsåret 20/21:

  • Höstterminen 20: mån 17/8 - fre 18/12
  • Vårterminen 21: tor 7/1 - fre 28/5

Kursstart:
augusti och januari

Studietakt:
helfart

Kostnader:
Undervisningen är avgiftsfri. Som vuxenstuderande förväntas man dock generellt själv köpa sin litteratur och anteckningsmaterial mm. På Fristads folkhögskola tillhandahåller vi en del av det mot en serviceavgift. För heltidsstuderande är serviceavgiften 1900 kr per läsår, och betalningen delas upp på två tillfällen – dvs 950 kr i början av varje termin.

Serviceavgiften ger dig:

  1. kursmaterial så som
    • Lån av läroböcker
    • Tillgång till Office 365
    • Kopior
  2. mat & fika: kaffe/te och smörgås en gång per vecka ("infokaffe" på måndagar), samt lunch vid jul- och sommaravslutning 

Utöver serviceavgiften förväntas du betala ungefär 600 kr för läroböcker per år. Även kostnader för studiebesök (resor dit och ev entréavgifter) kan tillkomma.

Behörighetskrav & antagning

Behörighetskrav
För att påbörja allmän kurs på gymnasienivå behöver deltagaren ha minst godkänt i Svenska eller Svenska som andraspråk på grundskolenivå, samt Matematik motsvarande grundskolenivå eller Engelska motsvarande grundskolenivå.

Ansökan & antagning
Allmän kurs gymnasienivå har två kursstarter: augusti och januari. Vill du börja i augusti, behöver du skicka in din ansökan senast den 15:e maj. Då får besked om antagning vid midsommar.

Till kursstart i januari tar vi nu emot ansökningar löpande.

Till kursstart i början av januari ska din ansökan ha inkommit senast 15:e november, och du får besked om antagning senast i mitten av december. Om du skickar in din ansökan senare än dessa datum, kan vi inte garantera att vi hinner genomföra hela antagningsprocessen, och du behöver eventuellt vänta till nästa start.

Ansökan gör du på skolans digitala ansökningsblankett i Schoolsoft. Till ansökan ska du ladda upp betyg från tidigare studier.

De som utifrån sin ansökan och sitt personliga brev har bedömts lämpliga, bjuds in till ett personligt samtal. Efter samtalet görs en samlad bedömning som ligger till grund för den slutgiltiga antagningen.

Kursplan AK A&B

Ansökan om fortsättning på Allmän kurs vid Fristads folkhögskola

Pasi Sneck

Studievägledare och samordnare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2020-02-11 11:46