Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Allmän kurs - gymnasienivå - NPF

Två personer tittar ut över en sjö,

Allmän kurs på folkhögskolan är främst till för dig som saknar fullständig gymnasieutbildning. I Fristad har vi en variant som är särskilt anpassad för deltagare i behov av en lugn studiemiljö och en tydlig struktur, t ex för att man har en diagnos inom NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar). Här får du studera utifrån dina egna förutsättningar, och utvecklas som människa. Under två år jobbar vi med att stärka ditt självförtroende och att du hittar bra strategier för att lära dig. Kursen är på gymnasienivå, men om du bara saknar något av ämnena svenska, engelska, matematik och samhällskunskap på grundskolenivå, kan vi erbjuda dig att läsa in det också.

En vanlig dag
Stor vikt läggs vid en tydlig struktur och fasta rutiner för skoldagen. Du får lov att jobba i din egen takt i nära samarbete med dina lärare. Du börjar kl. 9:30 med morgonsamling där vi bjuder på en gemensam frukost och startar dagen tillsammans i lugn och ro. Därefter börjar dagens lektioner. Under lunchrasten kl. 11:30-12:30 har du och dina klasskamrater som vill möjlighet att äta lunch i skolans matsal tillsammans med en personal. Kl. 12:30 börjar lektionerna igen och dagen slutar senast kl. 16.

Din klass
Din klass består av upp till 12 deltagare från 18 år och uppåt. Våra nuvarande deltagare upplever att de får arbetsro i sin klass. Vi ser att det finns en stor acceptans för olikheter hos våra deltagare. Här får alla vara sig själva!

Klassen har ett hemklassrum som är NPF-anpassat. Det finns tillgång till höj- och sänkbart bord samt pilatesboll att sitta på, och du har möjlighet att fysiskt skärma av dig för att få en lugn studiemiljö. Eget skåp finns också i klassrummet.

Extra stöd
Förutom ämneslärare har du tillgång till en specialpedagog på skolan som kan hjälpa dig att klara dina studier på bästa sätt. Du kan också träffa vår kurator för att prata om stora eller små livsfrågor. 

Kursinnehåll
Under två år på allmän kurs - NPF får du möjlighet att ta sju behörigheter, vilket ger dig behörighet till yrkeshögskolan. En avslutad utbildning på gymnasienivå ökar också dina möjligheter att få jobb.

Kursen är på heltid. Vi garanterar att du får lärarledd undervisning minst 20 timmar i veckan. Du läser en kombination av behörighetsgivande ämnen och profilämnen, där båda delarna är lika viktiga. Som deltagare behöver du ha genomfört kursens alla delar för att kunna uppnå omfattningskravet för yrkeshögskolestudier.

Behörighetsgivande ämnen är:  Svenska 1, Engelska 5, Matematik 1b, Samhällskunskap 1a1, Naturkunskap 1a1, Historia 1a1 och Religion 1.

I profilämnena kan du utforska och lära dig mer om dig själv. Livskunskap är ett uppskattat ämne där du får möjlighet att samtala om vad det innebär för just dig att leva med din funktionsvariation. I kursen naturpromenader går vi kortare och längre vandringar i skog och mark i alla årstider. Vi använder en del av lektionen till att skapa i olika konstnärliga material inspirerade av naturen. På skapandelektionerna får du vara kreativ och prova på olika tekniker som t ex keramik och målning.

Hur länge behöver jag läsa?
Hur länge du behöver läsa på allmän kurs avgörs av hur mycket studier och arbetslivserfarenhet du har med dig sedan innan. Sammanlagt ska du ha studerat på gymnasienivå i minst 3 år på heltid. Du kan tillgodoräkna dig betyg från gymnasiet eller arbetslivserfarenhet. När du kommer på intervju, tittar vi närmare på detta.

 

Vidare studier
Om du önskar få grundläggande högskolebehörighet, behöver du komplettera med Svenska 2 och 3 samt Engelska 6. Det kan du göra på folkhögskolans vanliga allmänna kurs eller på Komvux. På båda ställen kan du även ta ytterligare särskilda behörigheter i matematik, historia, natur- och samhällskunskap.

Nyfiken? Kontakta oss, så berättar vi mer. Du är också välkommen på studiebesök och rundvandring.

Välkommen att bli en del av oss på Fristads Folkhögskola!

Information

Kurstider läsåret 20/21:

  • Höstterminen 2020: mån 17/8 - fre 18/12
  • Vårterminen 2021: tor 7/1 - fre 28/5

Kursstart:
augusti

Studietakt:
helfart

Kostnader:
Undervisningen är avgiftsfri. Som vuxenstuderande förväntas man dock generellt själv köpa sin litteratur och anteckningsmaterial mm. På Fristads folkhögskola tillhandahåller vi en del av det mot en serviceavgift. För heltidsstuderande är serviceavgiften 1900 kr per läsår, och betalningen delas upp på två tillfällen – dvs 950 kr i början av varje termin.

Serviceavgiften ger dig:

  1. kursmaterial så som
    • Lån av läroböcker
    • Tillgång till Office 365
    • Kopior
  2. mat & fika: kaffe/te och smörgås en gång per vecka ("infokaffe" på måndagar), samt lunch vid jul- och sommaravslutning 

Utöver serviceavgiften förväntas du betala ungefär 600 kr för läroböcker per år. Även kostnader för studiebesök (resor dit och ev entréavgifter) kan tillkomma.

Behörighetskrav & antagning

Behörighetskrav
För att påbörja allmän kurs på gymnasienivå behöver deltagaren ha minst godkänt i Svenska eller Svenska som andraspråk på grundskolenivå, samt Matematik motsvarande grundskolenivå och Engelska motsvarande grundskolenivå.

Ansökan & antagning
Allmän kurs gymnasienivå - NPF har kursstart i augusti. Du behöver skicka in din ansökan senast den 15:e maj, och får då besked om antagning vid midsommar. Om du skickar in din ansökan senare än detta datum, kan vi inte garantera att vi hinner genomföra hela antagningsprocessen, och du behöver eventuellt vänta till nästa start.

Ansökan görs på skolans digitala ansökningsblankett i Schoolsoft. Till ansökan ska betyg från tidigare studier laddas upp. Du får också skriva ett personligt brev.

De som utifrån sin ansökan och sitt personliga brev har bedömts lämpliga, bjuds in till ett personligt samtal där vi bl a pratar om vilket pedagogiskt stöd du önskar. Efter samtalet görs en samlad bedömning som ligger till grund för den slutgiltiga antagningen.

Ansökan om fortsättning på Allmän kurs vid Fristads folkhögskola

Muriel Julien Smedberg

Specialpedagog
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2020-02-12 07:48