Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Allmän kurs för dig med diagnos inom AST (autismspektrumtillstånd)

Allmän kurs på folkhögskolan är främst till för dig som saknar fullständig gymnasieutbildning. I Fristad har vi ett upplägg som är särskilt anpassat för deltagare med diagnoser inom autismspektrumtillstånd. Här får du studera utifrån dina egna förutsättningar, och utvecklas som människa. Under två år jobbar vi med att stärka ditt självförtroende och att du hittar bra strategier för att lära dig.

En vanlig dag

Du börjar kl. 10 med morgonsamling där vi bjuder på en gemensam frukost och startar dagen tillsammans i lugn och ro. Därefter går vi över till hemklassrummet där dagens lektioner börjar. På schemat står profilämnena livskunskap, skapande, musik och friskvård samt behörighetsgivande ämnen.

Under lunchrasten kl. 12-13 har du och dina klasskamrater som vill möjlighet att äta lunch i skolans matsal tillsammans med en personal. Kl. 13 börjar lektionerna igen och dagen slutar senast kl. 16.

Din klass

Din klass består av upp till 12 deltagare från 18 år och uppåt. Våra nuvarande deltagare upplever att de får lugn och ro i sin klass. Vi ser att det finns en stor acceptans för olikheter hos våra deltagare. Här får alla vara sig själva!

Klassen har ett hemklassrum som är NPF-anpassat. Det finns tillgång till höj- och sänkbart bord samt pilatesboll att sitta på, och du har möjlighet att fysiskt skärma av dig för att få en lugn studiemiljö. Eget skåp finns också i klassrummet.

Skolmiljön

Även utanför klassrummet erbjuder skolan en lugn miljö med närhet till naturen. Du kan välja mellan på att bo på vårt internat alternativt bo kvar hemma och resa till skolan. Det finns en busshållplats precis utanför skolan samt en tågstation i samhället bara fem minuters promenad från skolan.

Om du väljer att bo på internatet, finns det en personal på plats varje vardag fram till kl. 22. Tillsammans med de boende ordnar den personen kvällsaktiviteter som t ex filmkväll, spelkväll, bakning och matlagning. Ibland åker internatet också på utflykt tillsammans. Du kan även få stöd vid behov med morgonväckning samt i vardagssysslor som till exempel matlagning, tvätt och städ.

Extra stöd

Förutom ämneslärare har du tillgång till en specialpedagog på skolan som kan hjälpa dig att klara dina studier på bästa sätt. Du kan också träffa vår kurator för att prata om stora eller små livsfrågor. 

Kursinnehåll

Kursen är på heltid. Vi garanterar att du får lärarledd undervisning minst 20 timmar i veckan.

Du läser en kombination av behörighetsgivande ämnen och profilämnen, där båda delarna är lika viktiga. Som deltagare behöver du ha genomfört kursens alla delar för att kunna uppnå omfattningskravet för yrkeshögskole- eller högskolestudier.

Profilämnen (både årskurs 1 & 2)
Morgonsamling
Livskunskap
Skapande
Musik
Friskvård

Behörigheter årskurs 1

Behörigheter årskurs 2

Svenska 1

Historia 1a1

Engelska 5

Religionskunskap 1

Samhällskunskap 1a1

Naturkunskap 1a1

Matematik 1b

Matematik 1b (fortsättning)

I profilämnena livskunskap, friskvård, skapande och musik kan du utforska och lära dig mer om dig själv. Livskunskap är ett uppskattat ämne där du får möjlighet att samtala om vad det innebär för just dig att leva med AST. Friskvårdslektioner fokuserar på att du ska börja komma igång med din vardagsmotion. Innehållet på friskvården är deltagarstyrt vilket betyder att du, som deltagare, har ett stort inflyttande över innehållet.

På skapandelektionerna utvecklar vi tillsammans din mer konstnärliga och kreativa sida på många olika sätt. Du får prova på olika tekniker när det gäller textil och målning m.m. och hjälp att hitta ditt eget uttryckssätt.

Hur länge behöver jag läsa?

Hur länge du behöver läsa på allmän kurs avgörs av hur mycket studier och arbetslivserfarenhet du har med dig sedan innan. Sammanlagt ska du ha studerat på gymnasienivå i minst 3 år. Du kan tillgodoräkna dig betyg från gymnasiet eller arbetslivserfarenhet. När du kommer på intervju, tittar vi närmare på detta.

Vad leder kursen till?

Under två år på allmän kurs - AST får du möjlighet att ta sju behörigheter, vilket ger dig behörighet till yrkeshögskolan. En avslutad utbildning på gymnasienivå ökar också dina möjligheter att få jobb.

Om du önskar få högskolebehörighet, lägger du till ett tredje år på skolans ordinarie allmänna kurs för att läsa till behörighet i Svenska 2 och 3 samt Engelska 6. Där kan du även ta ytterligare behörigheter i matematik, historia, natur- och samhällskunskap.

Nyfiken? Kontakta oss, så berättar vi mer. Du är också välkommen på studiebesök och rundvandring.

Välkommen att bli en del av oss på Fristads Folkhögskola!

Information

Kurstider läsåret 19/29:

  • Höstterminen 19: mån 19/8 - fre 20/12
  • Vårterminen 20: ons 9/1 - fre 29/5

Kursstart:
augusti

Studietakt:
helfart

Kostnader:
Undervisningen är avgiftsfri. Som vuxenstuderande förväntas man dock generellt själv köpa sin litteratur och anteckningsmaterial mm. På Fristads folkhögskola tillhandahåller vi en del av det mot en serviceavgift. För heltidsstuderande är serviceavgiften 1700 kr per läsår, och betalningen delas upp på två tillfällen – dvs 850 kr i början av varje termin.

Serviceavgiften ger dig:
Möjlighet att låna viss kurslitteratur gratis under kursen, tillgång till Office 365, kopior i begränsad omfattning i samband med undervisningen samt visst material vid estetverksamhetkaffe/te och smörgås en gång per vecka ("infokaffe" på måndagar), samt lunch vid jul- och sommaravslutningmöjlighet att gratis delta i skolans kulturarrangemang

Utöver serviceavgiften förväntas du betala ungefär 600 kr för läroböcker per år. Även kostnader för studiebesök (resor dit och ev entréavgifter) kan tillkomma.

Behörighetskrav & antagning

Behörighetskrav
För att påbörja allmän kurs på gymnasienivå behöver deltagaren ha minst godkänt i Svenska eller Svenska som andraspråk på grundskolenivå, samt Matematik motsvarande grundskolenivå och Engelska motsvarande grundskolenivå.

Ansökan & antagning
Allmän kurs gymnasienivå - AST har kursstart i augusti. Du behöver skicka in din ansökan senast den 15:e maj, och får då besked om antagning vid midsommar. Om du skickar in din ansökan senare än detta datum, kan vi inte garantera att vi hinner genomföra hela antagningsprocessen, och du behöver eventuellt vänta till nästa start.

Ansökan görs på skolans digitala ansökningsblankett i Schoolsoft. Till ansökan ska betyg från tidigare studier laddas upp. Du får också skriva ett personligt brev.

De som utifrån sin ansökan och sitt personliga brev har bedömts lämpliga, bjuds in till ett personligt samtal där vi bl a pratar om vilket pedagogiskt stöd du önskar. Efter samtalet görs en samlad bedömning som ligger till grund för den slutgiltiga antagningen.

Ansökan om fortsättning på Allmän kurs vid Fristads folkhögskola läsåret 2019-2020

Den här ansökan vänder sig till dig som redan går på vår skola och vill ansöka om en fortsättning. 

Ansökan om fortsättning på allmän kurs grund

Ansökan om fortsättning på allmän kurs gymnasienivå

Ansökan om fortsättning på allmän kurs gymnasienivå - AST

Muriel Julien Smedberg

Specialpedagog
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2019-03-06 13:49