Deltagarstödsteam

Kurator
Lisa Kyrholm
0700-825 141
lisa.kyrholm@vgregion.se

Specialpedagog
Muriel Smedberg
0700-825143
muriel.julien.smedberg@vgregion.se

Studievägledare
Pasi Sneck
070 - 082 51 44
pasi.sneck@vgregion.se 

Senast uppdaterad: 2019-02-27 09:08