Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Vanliga frågor

Vanliga frågor Allmän kurs gymnasienivå.

Vad kostar det att läsa på Allmän kurs gymnasiet?

Själva undervisningen är kostnadsfri, men varje termin tillkommer en serviceavgift på 1700 kr per termin. I serviceavgiften ingår daglig fika, visst studiematerial, lån av dator och utflykter. Vissa extrakostnader kan tillkomma vid speciella tillfällen.

Kan jag söka CSN för att läsa på Allmän kurs gymnasiet?

Ja, du kan söka CSN-bidrag och -lån för studier på Allmän kurs gymnasienivå.

Läs mer om studiestöd (CSN) på folkhogskola.nu.

CSN:s snabbguide om studiemedel

Vilka olika sätt finns att finansiera mina studier om jag är över 20 år?

Studiemedel från CSN

Från och med höstterminen det året du fyller 20 har du rätt till studiemedel från CSN. Studiemedlet består av en bidragsdel och en lånedel. I vissa fall kan du ha rätt till mer bidrag och lån, till exempel om du har barn eller har arbetat tidigare. Mer info finns på CSNs hemsida.

 

Aktivitetsersättning från Försäkringskassan

Deltagare mellan 19 och 29 år som behöver längre tid på sig att bli klara med skolan på grund av en sjukdom eller en funktionsnedsättning kan ansöka om aktivitetsersättning vid förlängd skolgång hos Försäkringskassan. Här kräver Försäkringskassan en studieplanering från skolan som vi gärna hjälper dig med. Mer info finns på Försäkringskassans hemsida.

 

Studiestartsstöd

Studiestartsstöd är ett bidrag som vissa arbetslösa mellan 25 och 56 år kan få under en kortare tid för att studera på grundskole- eller gymnasienivå och därmed öka chanserna till jobb. Mer info finns på CSNs hemsida. Det är hemkommunen som i första hand bedömer vilka som tillhör målgruppen för studiestartsstödet. Det är också där som du gör din ansökan.

 

Vilka olika sätt finns att finansiera mina studier om jag är under 20 år?

Studiebidrag från CSN

Fram till vårterminen det året du fyller 20 år har du rätt till studiebidrag från CSN som är en mindre summa än studiemedlet, och samma summa som gymnasieelever får. Mer info finns på CSNs hemsida.

 

Stöd från hemkommunen  

Därtill kan du få visst ekonomiskt stöd av din hemkommun, t ex ersättning för lunch och skolans serviceavgift samt busskort. I dessa fall tecknar skolan och hemkommunen ett avtal, och så får deltagaren gratis lunch i matsalen och slipper betala sin serviceavgift själv. Hör med din hemkommun vad de kan stötta dig med. Handläggaren där är välkommen att kontakta skolans administration på fristads.folkhogskola@vgregion.se för att ordna med avtal. För deltagare som är skrivna i Borås finns redan ett färdigt avtal, och folkhögskolan sköter kontakten med Borås stads handläggare.

 

Inackorderingstillägg

Om du läser en gymnasial utbildning eller grundskoleutbildning på en folkhögskola och bor på skolans internat, kan du ansöka om inackorderingstillägg från CSN. Du kan få inackorderingstillägg till och med vårterminen det år du fyller 20. Mer info finns på CSNs hemsida.

Mer frågor

Måste jag vara 18 år för att läsa på folkhögskolan?

Du kan börja på folkhögskolan först det år du fyller 18. Du kan alltså fylla 18 under tiden du läser ditt första år, men tidigare än så kan du inte börja hos oss.

När är sista datumet för att ansöka till Allmän kurs gymnasiet?

Sista datum för att ansöka hittar du på informationssidan om ansökan.

 

Vad behöver jag ha med i min ansökan?

Din ansökan behöver innehålla dina betyg/intyg från tidigare studier, samt eventuellt arbetsintyg. Du behöver också ange personuppgifter och skriva ett personligt brev där du berättar om dig själv och dina tidigare studie-erfarenheter.

 

Är det någon idé att ansöka fast jag missat sista datum för ansökan?

Det skadar aldrig att söka, och om vi har platser öppna på Allmän kurs så kommer vi att höra av oss till dig!

 

Hur länge behöver jag läsa för att få behörighet att söka till högskolan?

Hur många år du behöver studera på Allmän kurs, folkhögskolans behörighetsgivande kurs, beror på dina tidigare studier och arbete.

Det finns fyra alternativ:

  • 3 år på folkhögskola
  • 2 år på folkhögskola om du har 1 års arbetslivserfarenhet efter fullgjord grundskola
  • 2 år på folkhögskola om du har 1 års gymnasiestudier (ca 800 godkända gymnasiepoäng)
  • 1 år på folkhögskola om du har 2 års gymnasiestudier (ca 1600 godkända gymnasiepoäng)

Dessutom måste du ha motsvarande godkänd nivå i tio gymnasiegemensamma kurser för högskolan eller sju gymnasiegemensamma kurser för yrkeshögskolan. Dessa kurser kan du studera antingen på folkhögskola, gymnasieskola eller på komvux.

 

Kan jag få betyg från folkhögskolan?

Du kan få behörighet till vidare studier på högskola eller yrkeshögskola, men inte gymnasiebetyg. 

Folkhögskolor ger inga betyg i enskilda ämnen utan har ett eget system. Studerar du på Allmän kurs i minst ett år kan du få ett studieomdöme. Det är en siffra 1-4 som är en bedömning av din studieförmåga. Detta grundar sig på en gemensam bedömning som görs tillsammans av alla dina lärare på skolan.

Däremot får du vid fullgångna studier behörighet i de ämnen som krävs för grundläggande behörighet till studier på högskola eller yrkeshögskola.

Läs mer om studieomdöme och behörighetsintyg på folkhogskola.nu.

 

Jag har bara fått F/IG i en kurs på gymnasiet. Kan jag komplettera detta hos er?

Folkhögskolan sätter inga betyg i enstaka kurser. Du kan alltså inte få ett komplett gymnasiebetyg genom att studera på folkhögskola. Det går därmed inte bli grundläggande behörig enligt gymnasieskolans modell genom att studera på folkhögskola.

Om du redan är grundläggande behörig kan du läsa in en enskild kurs för att få särskild behörighet i just detta ämne. Men du får alltså inget betyg i kursen, bara ett behörighetsintyg.

Är du inte grundläggande behörig och vill bli det enligt folkhögskolans modell måste du studera minst ett helt år på heltid på Allmän kurs, folkhögskolans behörighetsgivande kurs.

Det är den kortaste tiden. Ett år räcker under förutsättning att du har med dig minst 1600 godkända gymnasiepoäng sedan tidigare.

 

Erbjuder ni kvällskurser/distanskurser i enskilda gymnasieämnen?

Nej. Vår pedagogik bygger på att undervisa på plats och lära oss tillsammans. Dessutom behöver du gå minst ett år på folkhögskola för att bli behörig enligt folkhögskolans modell. Därför erbjuder vi ett helt utbildningspaket, inte enskilda kurser.

 

Jag vill läsa upp mina betyg. Kan jag göra det på Allmän kurs gymnasienivå?

Om du redan har ett godkänt betyg i ett ämne så kan du inte ändra eller höja det. Folkhögskolan sätter inte betyg i enstaka ämnen. Studier vid en folkhögskola kan däremot ge dig särskilda behörigheter i ämnen som du inte är godkänd i eller inte har läst. Folkhögskolan intygar då att du har "kunskaper motsvarande godkänd nivå" i just det ämnet.

Om du redan har en examen eller slutbetyg från gymnasiet kan du alltså inte påverka ditt medelbetyg genom studier på folkhögskola, men du kan styrka en särskild behörighet i enstaka ämneskurser. Om du går på folkhögskola ett år och läser Allmän kurs kan du uppnå grundläggande behörighet via folkhögskolan och söka genom folkhögskolekvoten vid urvalet till högskolan. Det är en särskild urvalsgrupp, där du söker med det studieomdöme du kan få efter ett års studier på Allmän kurs.

Du bör dock vara medveten om att du inte prioriteras vid antagningen till folkhögskolans allmänna kurs om du redan har ett fullständigt betyg. 

Fattas det flera av de särskilda behörigheter som krävs just till det program du vill läsa vidare inom så kan det ändå vara värt att söka. Du har då en bra anledning att läsa Allmän kurs trots att du kanske redan har den grundläggande behörigheten. Mer om grundläggande behörighet till högskola

Mer om att söka till högskola efter folkhgöskola

 

Jag har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF). Kan jag söka till Allmän kurs gymnasienivå?

Självklart kan du det. Generellt arbetar vi i mindre grupper och med mer stöttning än till exempel en gymnasieskola. Vi har också en kurs på gymnasienivå med NPF-inriktning. Beroende på dina behov kan det istället vara aktuellt för dig att söka den. Kontakta skolan om du känner dig osäker på vad du ska söka! Du kan läsa om NPF-kursen här.

För allmän kurs gymnasienivå, kontakta Simon Andersson på  070 - 020 79 55 eller Fredrik Ekman på 070 - 082 58 21.

För allmän kurs på NPF-nivå, kontakta Muriel Smedberg på 070 - 082 51 43.

 

Kan jag söka till allmän kurs gymnasienivå om jag är asylsökande eller har tillfälligt uppehållstillstånd.

Ja, det kan du.

 

Det står att ni har profilämnen på hemsidan. Vad innebär det?

Profilämnet är ett ämne du läser en dag i veckan, som är menat att vara kreativt och praktiskt. Dessa ämnen ger inte behörigheter till högskolan, men väger tungt i ditt omdöme. Du har möjlighet att välja profil vid varje terminsstart, alltså två gånger per läsår.

Om du blir inbjuden till en antagnings-intervju kommer du få veta mer om profilerna, du kan också läsa mer om de olika profilerna på informationssidan om allmän kurs gymnasienivå.

 

Finns det möjlighet att bo på skolan?

Ja. Vi har ett internat på skola. Kostnaden är för närvarande 1150 kr/vecka och i detta pris ingår frukost och lunch, måndag till fredag.

För mer information gällande internatet, kontakta servicechef Yvonne Gunnnervald Forsström på telefon 0738332158 eller mail Yvonne.g.forsstrom@vgregion.se

 

 

 


Senast uppdaterad: 2021-07-01 13:50