Personlig assistent

 

Arbetet som personlig assistent innebär att man är ett personligt stöd och att man ger personer med funktionsnedsättning ökade möjligheter att leva ett självständigt och så bra liv som möjligt.
Kursen lär dig att utveckla ett professionellt förhållningssätt till brukaren, och hur du tillgodoser hans eller hennes behov och önskemål både i vardagen, på arbetet eller i skolan och på fritiden.
Du får goda kunskaper om olika funktionsnedsättningar och deras konsekvenser samt hjälpmedel. 

Kursen innehåller två praktikperioder på tre veckor vardera. Här omsätts dina kunskaper från utbildningen i verkliga situationer tillsammans med en handledare.
I kursen ingår förutom ren assistentkunskap och psykologi även allmänbildande inslag som motion, friskvård och estetisk verksamhet. Utbildningen ger också god grund till att arbeta som till exempel elevassistent och habiliteringspersonal.

Kursinnehåll:

Olika funktionsnedsättningar och deras konsekvenser

Hjälpmedel och tillgänglighet

Stöd och service till människor med funktionsnedsättningar i vardag, arbete, skola och fritidsaktiviteter

Lagstiftning inom handikappområdet, socialrätt och yrkesroll

Psykologi

Etik

CV-skrivning

Tecken som stöd


Friskvård

Förkunskaper
Gymnasieutbildning, folkhögskola eller motsvarande. 
Vi gör alltid en sökning i brottsregistret eftersom vi har praktik inom skola och omsorg under utbildningen.

Kostnader:

Utbildningen är gratis, men vissa kostnader tillkommer.
300 kr i bekräftelsekostnad som betalas när du tackar ja till din plats.
600 kr per termin som ger dig tillgång till böcker i klassuppsättningar i vissa ämnen t ex matematik, kopior samt material vid estetisk verksamhet, kaffe med fralla en gång i veckan i samband med veckoinformationen, samt måltider vid skolstart och jul- och våravslutning.
Kostnader för övrigt material och studiebesök tillkommer.  

 

 

 

Personlig assistent

Kurslängd: 1 läsår, varav 6 veckor praktik

Studietakt: Helfart

Kursstart: Augusti 

Kontakt

Monica Bolin
Lärare, kursansvarig
 
033-23 68 00

Kontakt

Skolans expedition
Telefon: 033-23 68 00
Fax: 033-26 06 52
E-post:  

uiqt|wBuwvqki5jwtqvH%vozmoqwv5{muwvqki5jwtqvH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzq{|il{5nwtspwo{swtiH%vozmoqwv5{mnzq{|il{5nwtspwo{swtiH%vozmoqwv5{muiqt|wB&ivvi5}||mzjmzoH%vozmoqwv5{mivvi5}||mzjmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBivm||m5zw{qvH%vozmoqwv5{mivm||m5zw{qvH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzq{|il{5nwtspwo{swtiH%vozmoqwv5{mnzq{|il{5nwtspwo{swtiH%vozmoqwv5{m