Deltagarstöd och studievägledning

Som deltagare har du tillgång till kurator.

På skolan finns också två personer som jobbar med studievägledning och studiefinansiering:

  • Margareta Dahlqvist är ansvarig för deltagarna på särskild kurs samt allmän kurs - gymnasienivå
  • Pasi Sneck hjälper främst deltagarna på allmän kurs - grundskolenivå

På Växa och synkurserna och finns det assistenter som stöttar deltagarna både på lektionerna och på rasterna. Assistenten på Sfi-/Etableringskurs finns som extra stöd under lektionerna.

För kursdeltagare med funktionsnedsättning eller i behov av stöd i svenska språket erbjuder skolan särskilda stödinsatser. Du kan läsa mer om detta i vår policy för stödinsatser till deltagare med funktionsnedsättning resp utrikes födda deltagare (se nedan).

Margareta Dalqvist

Lärare, folkhögskola
Telefonnummer

Pasi Sneck

Lärare, folkhögskola
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2018-05-04 07:31