Distanskurs i Weavepoint / bindningslära

Ett vävmönster från ett datorprogram

En kurs för dig som har grundläggande kunskaper i bindningslära och vill utveckla din vävning. Med dataprogrammet Weavepoint kan du enkelt rita och konstruera olika bindningar och du får en tydlig förståelse i vävtekniker. Efter genomgången kurs kan du arbeta självständigt med programmet.

Vid varje kurstillfälle är det gemensamma genomgångar och du får tid till att genomföra övningar. Du får efter varje träff uppgifter att utföra enskilt och tillsammans med din grupp. Vi använder oss av Ping Pong en webb-baserad lär- plattform. Det ges möjlighet till individuell handledning via Ping Pong.

För att få intyg efter genomgången kurs krävs att minst fem av sex uppgifter är genomförda och godkända. Det krävs också att man är aktiv i sin diskussionsgrupp på Ping Pong.

Kurslängd: 1 år

Studietakt: Halvfart (vilket innebär ca 10 timmars arbete var vecka)

Kursstart: 14 september kl. 9.00-16.00

Övriga träffar: 19 oktober, 16 november, 18 januari, 22 februari, 28 mars och 9 maj

Kursinnehåll

Vi startar med grundbindningarna och lär oss efter varje träff fler vävtekniker och mer av funktionerna i programmet. Kursen innehåll formas efter gruppens önskemål.

Dessa vävtekniker kommer att presenteras: kypertvariationer, färgeffekter, vävnader med inslagsflotteringar/varpflotteringar, förenklade drällar och dräll m.m

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper i bindningslära och vävning krävs. Det är en fördel om du har viss datorvana eftersom all diskussion och alla uppgifter redovisas på Ping Pong.

Du har en egen laptop med dig under kursdagarna med installerat Weavepointprogram nr 7 eller 8. Om du blir antagen till kursen kontakta skolan och kursansvarig så har du möjlighet att köpa Weavepoint 8 med rabatt

I mån av plats tar vi emot ansökningar fram till kursstart

Kursinformation

Kurstider läsåret 19/20:

  • Höstterminen 19: mån 19/8 – fre 20/12

Studietakt

  • helfart eller deltid 75% (50% gäller Väv Må Väl)

Intyg & utbildningsbevis efter avslutad kurs

  • Under förutsättning att du har klarat kursens alla delar samt uppfyller närvarokravet så får du ett intyg vid kursavslut.

Ansökan & antagning

Ansökan görs på skolans digitala ansökningsblankett. Vid antagning prioriteras i första hand sökanden till grund- och påbyggnadskursen utifrån resultaten från referenstagningen. I mån av plats antas sedan deltagare till distanskurserna och Väv Må Väl.

 

Kostnader

Undervisningen är avgiftsfri. Som vuxenstuderande förväntas man dock generellt själv köpa sin litteratur och anteckningsmaterial mm. På Fristads folkhögskola tillhandahåller vi en del av det mot en serviceavgift.

För heltidsstuderande är serviceavgiften 1700 kr per läsår, och betalningen delas upp på två tillfällen – dvs 850 kr i början av varje termin.

För halvtidstuderande är serviceavgiften  500 kr per termin

För deltidstuderande 75% är serviceavgiften 650 kr per termin

För distansstuderande halvfart är serviceavgiften 500 kr per termin

 

Serviceavgiften ger dig:

  1. Möjlighet att låna viss kurslitteratur gratis under kursen, tillgång till Office 365, kopior i begränsad omfattning i samband med undervisningen samt visst material vid estetverksamhet

  2. kaffe/te och smörgås en gång per vecka (”infokaffe” på måndagar), samt lunch vid jul- och sommaravslutning

  3. möjlighet att gratis delta i skolans kulturarrangemang

Utöver serviceavgiften förväntas du betala ungefär 1500 kr för material per år. Även kostnader för studiebesök (resor dit och ev entréavgifter) kan tillkomma.

Birgitta Jönsson

Lärare, folkhögskola
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2019-04-24 16:34