Distanskurs i bindningslära

En grundläggande teoretiskt kurs i bindningslära där du får lära dig hur vävnader är konstruerade.

Vi träffas cirka fyra gånger i skolan för teorigenomgångar och gemensamt arbete. Mellan dessa obligatoriska träffar arbetar du självständigt hemifrån, bland annat med de hemuppgifterna du fått. Under perioden får du individuell handledning per telefon eller via konferensen Ping Pong på internet.

Kurslängd: 1 termin

Studietakt: Halvfart

Kursstart: September

Kursinnehåll

Grundläggande kunskaper i bindningslära

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

I mån av plats tar vi emot ansökningar fram till kursstart.

Kursinformation

Kurstider läsåret 18/19:

  • Höstterminen 18: mån 20/8 – fre 21/12

Studietakt

  • helfart eller deltid 75% (50% gäller Väv Må Väl)

Intyg & utbildningsbevis efter avslutad kurs

  • Under förutsättning att du har klarat kursens alla delar samt uppfyller närvarokravet så får du ett intyg vid kursavslut.

Ansökan & antagning

Ansökan görs på skolans digitala ansökningsblankett. Vid antagning prioriteras i första hand sökanden till grund- och påbyggnadskursen utifrån resultaten från referenstagningen. I mån av plats antas sedan deltagare till distanskurserna och Väv Må Väl.

 

Kostnader

Undervisningen är avgiftsfri. Som vuxenstuderande förväntas man dock generellt själv köpa sin litteratur och anteckningsmaterial mm. På Fristads folkhögskola tillhandahåller vi en del av det mot en serviceavgift.

För heltidsstuderande är serviceavgiften 1700 kr per läsår, och betalningen delas upp på två tillfällen – dvs 850 kr i början av varje termin.

För halvtidstuderande är serviceavgiften  500 kr per termin

För deltidstuderande 75% är serviceavgiften 650 kr per termin

För distansstuderande halvfart är serviceavgiften 500 kr per termin

 

Serviceavgiften ger dig:

  1. Möjlighet att låna viss kurslitteratur gratis under kursen, tillgång till Office 365, kopior i begränsad omfattning i samband med undervisningen samt visst material vid estetverksamhet

  2. kaffe/te och smörgås en gång per vecka (”infokaffe” på måndagar), samt lunch vid jul- och sommaravslutning

  3. möjlighet att gratis delta i skolans kulturarrangemang

Utöver serviceavgiften förväntas du betala ungefär 1500 kr för material per år. Även kostnader för studiebesök (resor dit och ev entréavgifter) kan tillkomma.

Birgitta Jönsson

Lärare, folkhögskola
Telefonnummer

Eva Martinsson

Lärare, folkhögskola
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2018-11-08 16:53