Synkurser

Du som är synskadad har möjlighet att delta i kurser på folkhögskolan för att lättare klara av svårigheter som kan uppstå på grund av din synskada.

På våra kurser får du möjlighet att träffa människor i liknande situation som din egen och du får chansen att utbyta erfarenheter.

Läs mer om våra kurser under fliken "anpassningskurser"! Där hittar du också schema för terminen.

Specialkurser under året:

  • Anpassningskurser – grundutbildning i tre etapper 1 + 2 + 2 veckor
  • Kom igång med smartphone och surfplatta
  • Prova på ledarhund
  • Sommar- och jultemakurs
  • Prova på ledarhund
  • Skrivarkurs
  • Friskvårdskurs

 

Kontakta oss gärna för mer information: 033-236870 eller E-postadress

Anders Josby

Lärare, folkhögskola
Telefonnummer
E-post

Kontakt

Bokning och förfrågningar:

Anders Josby
033-23 68 16
0700-82 51 55
E-postadress

Kursdokument

Utdrag ur användarhandboken för iOS10 i PDF format.

iOS 10 VoiceOver gester.pdf

iOS10 Rotor i VoiceOver.pdf

iOS 10 VoiceOver mer fakta.pdf

 

 

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:37