Profil Yalla Svenska!

Profilen Yalla Svenska! är för dig som har ett annat modersmål än svenska. Fokus ligger på det svenska språket för att ge dig bättre möjlighet att klara dina fortsatta studier och arbete. Ett starkt språk ger dig bättre möjligheter i livet i Sverige. Vi arbetar med de olika färdigheterna inom språkinlärning. Du kommer få förstärka din svenska och utveckla språket utifrån dina egna förutsättningar. Vi kommer att jobba med läsa, skriva, lyssna och tala. Ditt ordförråd kommer att växa, och du kommer att bli säkrare på att använda ditt språk i alla situationer, både i och utanför skolan. Vi utformar kursen tillsammansoch viutgår från olika genrer.

Skriva

 • Sammanfattningar
 • Blanketter
 • Rapporter
 • Beskrivningar
 • Faktatexter - instruktioner
 • Ordföljd
 • Insändare
 • Reportage
 • Sms

 

Ord

 • Ämnesord
 • Motsatser
 • Ordbildning
 • Fraser
 • Formträning
 • Slangord
 • Nya ord
 • Besläktade ord
 • Synonymer
 • Fraser

 

Höra

 • Översiktsförståelse
 • Detaljlyssning
 • Dialekter
 • Nyheter
 • Fakta
 • Samtal
 • Musik

 

Läsa

 • Annonser
 • Litteratur
 • Meddelanden
 • Förkortningar
 • Faktatexter
 • Nyheter
 • Beskrivningar
 • Skönlitteratur
 • Poesi
 • Statistik/diagram - instruktioner

 

Tala

 • Diskutera
 • Argumentera
 • Sammanfatta
 • Berätta
 • Förklara
 • Instruera

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:36